5. ročník soutěže Jihočeská ratolest ocení Tvou bakalářku či diplomku!

Logo_Jihoceska_ratolest

Logo soutěže Jihočeská ratolest

Nestihli jste to loni? Nezoufejte, soutěž Jihočeská ratolest se koná i letos. Tradice pokračuje a pod záštitou Ing. Hany Rodinové, Ph.D, radní Jihočeského kraje, a rektora Jihočeské univerzity prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., pořádají KRAjská Síť Environmentálních Center (KRASEC) a Jihočeský kraj již 5. ročník soutěže projektů a studentských prací s přínosem pro ochranu životního prostředí s názvem „Jihočeská ratolest“. Zkuste to letos i vy se svojí bakalářkou nebo diplomkou!

Do letošního ročníku se mohou hlásit studenti či absolventi jihočeských vysokých škol, kteří svou práci obhájili v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2015. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 9. října 2015. Na první tři studenty, jejichž práce získají od odborné hodnotící komise nejvíce bodů, čeká kromě certifikátu i odměna v podobě balíčku regionálních výrobků a finanční odměny ve výši 7000 Kč, 5000 Kč, resp. 3000 Kč.

Reka_Blanice

řeka Blanice pod odběrem vody pro MVE Husinec (foto V. Hora – 2. místo)

Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií – obce, školy, neziskové subjekty a studentské práce. Do poslední kategorie spadají právě bakalářské a diplomové práce, které se zabývají například aplikovanou ekologií, ochranou přírody, EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) nebo ekonomickou stránkou různých postupů a opatření v oblasti životního prostředí. Předchozího ročníku se účastnil rekordní počet studentů z celkem pěti fakult. Mezi oceněnými byl například student Fakulty rybářství a ochrany vod Vojtěch Hora, kterému jeho bakalářská práce o vlivu komunálního znečištění na ryby žijící v malém toku vynesla druhé místo. Na první místo v kategorii dosáhl Filip Tichánek z Přírodovědecké fakulty, který se ve své bakalářské práci zabývá společenstvy vážek odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky. Více o loňském ročníku se můžete také dočíst v našem příspěvku.

Další informace včetně pravidel, přihlášky a přehledu oceněných prací v předchozích ročnících jsou k dispozici na webu organizace KRASEC nebo u organizátorky soutěže Simony Šafarčíkové, e-mail: [email protected], tel.: 725 048 160.

Pokud si nejste jisti, zda vaše práce splňuje předpoklady k zapojení se do soutěže, neváhejte a ozvěte se. Organizátoři to s vámi proberou a pomohou vám s rozhodnutím.

autorkou příspěvku je Simona Šafarčíková


KRASEC – KRAjská Síť Environmentálních Center – je spolek, který vznikl v roce 2007 s cílem koordinovat a realizovat environmentální poradenství v Jihočeském kraji. Koordinace zahrnuje pořádání specializovaných vzdělávacích seminářů a školení pro ekologické poradce, lektory a vedoucí pracovníky členských organizací. O rok později se činnost tehdy ještě sdružení rozšířila o podporu a koordinaci ekovýchovných center v regionu. Vytvořila se tak platforma ekoporaden a ekovýchovných organizací v Jihočeském kraji poskytující komplexní služby veřejnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a ekologického poradenství.
KRASEC_logoCílovou skupinou v rámci environmentální výchovy jsou nejen děti z mateřských škol, žáci základních i středních škol, ale rovněž jejich pedagogové či rodiče. V roce 2014 členské organizace Krasce uskutečnily 1321 environmentálních výukových programů pro 31384 dětí, žáků a studentů jihočeských škol. V témže roce se konalo 545 vzdělávacích a osvětových akcí – seminářů, konferencí, přednášek, besed, exkurzí, celodenních osvětových akcí, výstav apod., kterých se zúčastnilo více než čtvrt milionu zájemců.
V roce 2010 se KRASEC stal členem Oborové platformy Zeleného kruhu. V současnosti Krasec sdružuje 17 členských organizací, například Callu, Rosu, Juniperii, Český svaz ochránců přírody Šumava, CEGV Cassiopeia a další.
Aktuálně Krasec se svými členskými organizacemi spolupracuje na přípravě databáze přírodních a environmentálních cílů Jihočeského kraje, která se stane podkladem pro interaktivní webové stránky a mobilní aplikaci ENVIROSKOP. Web i aplikace by měly být spuštěny začátkem roku 2016. Celý projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.