ADRA aneb neseďte na koleji vol. 4

Organizace ADRAPravděpodobně vám zkratka ADRA asi moc neříká a tak si na začátek vysvětlíme co vlastně znamená – Adventist Development and Relief Agency. Jedná se o neziskovou organizaci, která působí po celém světě a i v Českých Budějovicích najdete její pobočku. Konkrétně na adrese F. Šrámka 34. Mezi studenty určitě není tato organizace tak známá, ale rozhodně má dobrovolníkům co nabídnout.

V Budějovicích existuje několik programů, do kterých je možné se zapojit. Můžete pomáhat třeba lidem s postižením. Většinou dobrovolník dochází do specializovaného zařízení, v našem případě se v ČB se jedná o tato dvě místa: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie (Libníč 17, Rudolfov; Pražská 88, ČB; Tyršův Sad 9, Kněžské Dvory a Centrum BAZALKA, o.p.s., U Jeslí 198/13). Můžete buď navštěvovat individuální klienty, hrát s nimi hry, povídat si s nimi, trávit volný čas, chodit na procházky, na kulturní akce, jezdit na výlety atd. Je zde i možnost vést pro skupinu lidí nějaký zájmový kroužek.

1075Pokud máte blíže ke starším lidem, tak jistě uvítáte možnost pomáhat lidem v důchodovém věku. Navštěvovat je, trávit s nimi čas, pomáhat jim a povídat si s nimi. Svou přítomností člověku můžete rozzářit den, naladit ho na pozitivní myšlenky a hlavně mu pomoci bojovat s osamělostí. Dobrovolníci docházejí do domova seniorů na Máji, U Hvízdala, na Dobré Vodě a do Centra sociálních služeb Emausy.

adra2Zajímavým projektem je pak program 3G – tři generace. Zde se schází dobrovolník (starší člověk nad 50 let) s dítětem, které může být jak předškolního tak i školního věku. Společně tráví jedno odpoledne v týdnu – mohou pomáhat s hlídáním, chodit na výlety, doprovázet na kroužky, navštěvovat se, vyprávět pohádky, hrát si… Dobrovolníci zde plní funkci jakoby „náhradní“ babičky či dědečka. Ti musí absolvovat i speciální výcvik a psychotesty.

V DC ADRA myslí i na děti a mládež. Mají pro ně speciální program Pět P, název v sobě skrývá základní pilíře a poslání – Přátelství, Podporu, Prevenci, Pomoc,Péči. adra1V rámci programu se schází dobrovolník s vybraným dítětem. Čas můžete trávit různě, záleží co vás baví a jaké máte možnosti. Cílem projektu je nejenom být kamarádem, ale hlavně naučit svého svěřence jak efektivně využívat svůj volný čas a pracovat na jeho osobním růstu (např. zlepšení komunikace, mezilidské vztahy). Být mu jakýmsi průvodcem. Dobrovolník musí projít vstupním pohovorem, psychotesty a víkendovým výcvikem.

adra5Pokud byste rádi pomáhali lidem, kteří byli postiženi nějakou krizovou událostí jako jsou např. povodně, požáry, neštěstí… můžete se stát členem KIP týmu. KIP je zkratka pro Komunitní intervenční psychosociální tým, který pomáhám zasaženým lidem a pomocí rozhovoru jim pomáhá se zorientovat v těžké životní situaci. Poskytují také lidem potřebné informace a doprovázejí je při realizaci potřebných kroků. Školení týmu probíhá pravidelně každých 4-6 týdnů, přičemž tým je úzce spjat s činností Integrovaného záchranného systému ČR.

kipExistuje zde také možnost tzv. individuálního dobrovolnictví, kdy dobrovolníci docházejí k potřebným lidem přímo k nim domů. Většinou se jedná o dobrovolníky, kteří se již osvědčili při docházení do smluvních zařízení. Pomáhat můžete i na jednorázových akcích, např. při organizaci různých kulturních aktivit, výletů, sbírek, svátečních dnů (Vánoce, Velikonoce…), akcí pro veřejnost. Nemáte přiděleného žádného klienta, ale jste vedeni v databázi dobrovolníků. V případě, že se některá z akcí připravuje, jste kontaktováni, zda se chcete a můžete zůčastnit.

Organizace svým dobrovolníkům poskytuje různá školení a vzdělávání, podporu, společenská setkávání a samozřejmě i pojištění v průběhu dobrovolnictví.BangladesMince denně

Více informací se dozvíte na webových stránkách a Facebooku organizace a její pobočky v Českých Budějovicích. Zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat přímo paní vedoucí Jitku Chánovou na e-mail: [email protected] či tel: 776 301 201.

  Ilustrační fotografie k článku: archiv ADRA

Martina Karásková