Bosé karmelitky oslaví významné výročí

OLYMPUS DIGITAL CAMERADne 28. března 2015 uplyne 500 let od narození sv. Terezie od Ježíše – známá též jako Terezie z Avily nebo Terezie Veliká, zakladatelka Řádu bosých karmelitek.

Terezie de Cépeda y Ahumada, to bylo ve skutečnosti vlastní jméno této řeholnice, mystičky, reformátorky řádu a učitelky církve. Narodila se roku 1515 jako nejmladší z 11 dětí (pravděpodobně) židovských konvertitů a již od dětství byla velmi temperamentní, impulsivní a tvrdohlavá, což znamená, že do vínku dostala vlastnosti, které tvoří dobrý základ pro člověka s posláním a životní úlohou, jakou měla sv. Terezie z Avily.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa počátku měla sv. Terezie z Avily vizi – zreformování karmelitánského řádu, který podle ní příliš zesvětštěl, a zatoužila po návratu k původní přísnosti řehole. Musela však ujít dlouhou a trnitou cestu, během které byla její víra a stálost opakovaně a velmi tvrdě zkoušena, aby se na jejím konci mohla Tereziina vize proměnit ve skutečnost. To se nakonec naplnilo roku 1565, kdy byl nový řád schválen papežem Piem IV.

zdroj obrázku: http://bernini2013.org/wp-content/uploads/2013/04/the-ecstasy-1.jpg

Extáze sv. Terezie od Gian Lorenza Berniniho

Terezie vnímala vnitřní život jako putování do hlubin vlastního nitra, vedla hluboké vnitřní modlitby a díky tomu se jí také dostalo daru mnoha mystických vidění – často bylo a je mnoha umělci ztvárňováno její vidění, ve kterém ji anděl probodl zlatým štítem srdce a ona při tom měla prožitek velké bolesti, ale i štěstí – známé jako Vidění nebo také Extáze sv. Terezie od Gian Lorenza Berniniho.

OLYMPUS DIGITAL CAMERABosé karmelitky
Sestry bosé karmelitky byly zreformované sv. Terezií z Avily v roce 1567 a ve spolupráci se sv. Janem od Kříže došlo k rozšíření řádu i na mužské kláštery. V roce 1563 vznikl první konvent bosých karmelitek u kostela sv. Josefa ve španělské Avile. Cílem bylo zpřísnění řehole ve smyslu původního poustevnictví. Hlavním úkolem každé bosé karmelitky je spojení s Ježíšem, jeho následování podle evangelia a připodobnění se jeho matce Panně Marii.

Sestry bosé karmelitky si mohou vybrat, zda budou právně záviset na biskupovi, nebo na provinciálovi.

Všechny řeholní řády, pokud nespadají pod diecézního biskupa, jsou rozděleny do takzvaných provincií. Každou provinci řídí provinciál se svou čtyřčlennou radou a ti jsou každé 3 roky obměňováni na provinční kapitule. Bosí karmelitáni mají ve světě 45 provincií.

Na území České republiky se nachází dva kláštery tohoto společenství, a to v Praze (1656) a v Dačicích (1996).

OLYMPUS DIGITAL CAMERABěhem roku sv. Terezie, který je slaven uvnitř celého řádu tereziánského Karmelu od 15. 10. 2014 do 15. 10. 2015, budou pořádány různé přednášky a další doprovodný program.

 

 

Zde jsou předběžná data konání dalších přednášek, které pořádá KARMEL MATKY BOŽÍ, DAČICE :

  1. 12. 2014, 11. 2., 15. 4. a 17. 6. 2015

 

Veronika Polnická

 

Zdroje :
Rulíšek, Hynek, POSTAVY, ATRIBUTY, SYMBOLY, Slovník křesťanské ikonografie, 2006
Karmel u nás JANOVSKÁ PROVINCIE Bosých karmelitánů, řádové provincie, informační tabulka ve vstupních prostorách kláštera Bosých karmelitek v Dačicích

foto: autorka; Extáze sv. Terezie od Berniniho http://bernini2013.org/wp-content/uploads/2013/04/the-ecstasy-1.jpg