Budeme mít zákon o národních parcích bez národních parků?

NP Šumava, Plešné jezero (autor: Daniel Vaněk)

NP Šumava, Plešné jezero (autor: Daniel Vaněk)

SVRAP.cz jako studentský nezávislý portál se velmi málo zabývá politickými otázkami, ba dokonce se snažíme být apolitické médium a soustředit se hlavně na univerzitní dění a studentský život. Dovolte nám však udělat výjimku a k jedné politické události se vyjádřit. Čas od času se stává, že i univerzitní dění se prolne s tím politickým, tak jak se tomu děje právě teď, kdy vláda projednává novelu zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.). SVRAPu není osud naší přírody lhostejný a tak jsme si dovolili nepříliš krátký komentář k celé události s osobitostí nám vlastní.

NP Šumava, Tetřev hlušec (autor: Daniel Vaněk)

NP Šumava, tetřev hlušec (autor: Daniel Vaněk)

O co jde. Poslanecká sněmovna 2. prosince 2016 schválila návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou připravovalo Ministerstvo životního prostředí přes dva roky. Tato novela si klade za cíl usnadnit ochranu přírody v národních parcích a vylepšit stávající situaci. Ano, skutečně by došlo nejen ke zlepšení ochrany přírody a dokonce by se více otevřela turistům i v nyní nepřístupných oblastech. 18 ledna 2017 o novele rozhodoval senát a po „bouřlivém“ jednání, jak se píše přímo v záznamu ze zasedání senátu, vrátil novelu poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Tento senátní pozměňovací návrh okamžitě vzbudil obrovské emoce a doslova pobouřil všechny „přírodomilce“ z laické veřejnosti, ale také vědeckou společnost a v neposlední řadě samotné Národní parky.  Jejich ředitelé se proti senátnímu návrhu ostře ohradili, poslancům adresovali dopis s prosbou podpořit opět původní návrh a vydali tiskovou zprávu. V té vypíchli zejména změnu v § 15, ve kterém byl odstraněn cíl ochrany přirozených ekosystémů a přírodních procesů a přidán účel zajistit rozvoj územně samosprávných celků. Tato změna je velmi zásadní a doslova likviduje národní park. Mezi další změny navržené senátem patří např. převedení velké části lesů k trvalému lesnickému využívání a těžbě, umožní výstavbu přehradních nádrží a především významně snižuje vliv vědců na projednávání klíčových dokumentů v jednotlivých parcích. Kromě ředitelů parků se pak proti změnám postavilo i ministerstvo ŽP v čele s ministrem Mgr. Richardem Brabcem.

NP Podyjí (na jaře), detail: ještěrka zelená, užovka stromová

NP Podyjí, vpravo detail: ještěrka zelená, užovka stromová, vlevo: pohled na řeku Dyji na jaře

Střet politického a vědecko-univerzitního spektra nastal ve chvíli, kdy se na stranu Národních parků a původního návrhu zákona schváleného sněmovnou, postavila i Učená společnost České Republiky, pod jejíž stanovisko se přímo podepsaly největší mozky naší země. V seznamu signatářů najdeme i nám dobře známá jména jako např. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda AV, Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Parazitologický ústav AV ČR, v. v. i., Prof. RNDr. Jan Lepš, CSc., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., Parazitologický ústav AV ČR, v. v. i., Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., a mnoho dalších. Vzápětí se k tomuto stanovisku připojilo i vedení a kolegium děkana Přírodovědecké fakulty JU a i její akademická obec (což jsem třeba i my dva, poznámka redaktorů). Pozadu nezůstává a odmítavý postoj také zaujímá současný rektor Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. a  vedení Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Vyjmenovávat by se dalo do alelůjá, těch lidí je opravdu hodně a stále přibývají. Petici na stránkách https://www.zachranmenarodniparky.cz/ pak během několika dní podepsalo přes 33 tis. občanů, kterým záleží na budoucnosti našich národních parků.

NP České Švýcarsko, Pravčická brána

NP České Švýcarsko, Pravčická brána (autor: Kateřina Zadinová)

NP České Švýcarsko

NP České Švýcarsko (autor: Kateřina Zadinová)

Uvědomme si, že na území ČR máme 4 národní parky o celkové rozloze 1 195 km2 což je pouze 1,51 % rozlohy celé ČR. Navíc jen na části tohoto území (na Šumavě např. cca 23 %) se rozkládají bezzásahová území, která jsou nejcennější. Tato území by dle mezinárodních kritérií měla dosahovat větších rozloh, proto také mezinárodní kongres ochrany přírody v r. 2016 vyzval ČR, aby se na Šumavě touto situací začala zabývat. To se však se „senátorským zákonem“ nestane.

Krkonošský národní park (autor: Kateřina Zadinová)

Krkonošský národní park (autor: Kateřina Zadinová)

Pouze na malinkém zlomku rozlohy naší země chráníme to nejcennější, co naše příroda poskytuje a díky této ochraně se můžeme chlubit spoustou krásných míst, vzácnými živočichy a rostlinami, které jinde v krajině musely ustoupit člověku. Však ten příběh znáte. Jestli bude tento trend pokračovat a naše národní parky budou nadále vzkvétat anebo budou zdecimovány developerskými projekty, je nyní v rukách politiků. Držme jim palce, ať to zvládnou a udělají to správné rozhodnutí. Příroda bohužel nemůže mluvit, aby nám řekla, co je pro ni nejlepší. Nemá tu možnost zajít do televize a říct všem, že chce divočinu místo hotelů. Proto jsou tu lidé, kteří naší přírodu detailně sledují, tráví svůj život usilovným bádáním a zjišťováním, co je pro ni nejlepší a jak ji chránit. A tito lidé, v čele s těmi nejpovolanějšími, říkají NE senátnímu návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny. Podpořme je.

 

 

Za článek jsou zodpovědní: Saša Průchová (po nepříliš krátké pauze ve SVRAPu opět aktivní) a na hostování do SVRAPí redakce zavítal i Honza Havlíček (ten českobudějovickej), kterému tím děkuji velmi za pomoc při psaní tohoto příspěvku. Dále děkuji svým přátelům za poskytnutí fotografií.

Zdroje:

http://www.prf.jcu.cz/aktualne/vedci-z-prirodovedecke-fakulty-ju-podporuji-puvodni-snemovni-verzi-novely-zakona-1141992-sb..html

http://www.krnap.cz/aktuality/reditele-np-chceme-dal-chranit-skutecne-narodni-parky-0/

http://www.learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/stanovisko-ucene-spolecnosti-ceske-republiky-k-navrhovane-novele-zakona-114-1992-sb-o-ochrane-prirody-a-krajiny.html

Další zdroje:

Vlastní rozum – těm, kteří ho nepoužívají, se redakce hluboce omlouvá, ale s tím nic nenaděláme.