KOMU NENÍ LHOSTEJNÝ OSUD VYŠEHRADSKÉHO NÁDRAŽÍ, PODPOŘTE TENTO EVENT ZA JEHO REKONSTRUKCI, NA KTEROU MARNĚ ČEKÁ DESÍTKY LET!

P1040360Přesně těmito slovy začíná text k události na podporu VYŠEHRADSKÉHO NÁDRAŽÍ.

Na pozvánce se dozvíme spousty zajímavých informací, jako například, že v roce 2001 byt tento objekt vyhlášen kulturní památkou.

Ovšem již uběhla pěkná řádka let,od okamžiku, kdy bylo Vyšehradské nádraží v Praze převedeno z vlastnictví státu do rukou soukromé společnosti.

42,5 mil. Kč, to je částka za kterou prodaly České dráhy nádraží firmě, jenž vyšla jako vítězná z vyhlášeného výběrového řízení. Tím vítězem a zároveň též novým majitelem objektu se stala firma TIP Estate. Dozvědět se víc

Památky a jejich paměť

Vážení čtenáři,

pokud patříte k lidem, kteří se vždy rádi dovídají nové, dosud neznámé věci, pak doufám že následující řádky alespoň trochu obohatí Váš kulturní rozhled .

Poslední dobou obecně roste zájem všech lidí o kulturní minulost různých komunit.   Mne samotnou toto téma velmi fascinuje a proto jsem se rozhodla, že se Vám pokusím v rámci dnešního příspěvku nastínit kulturní hodnoty v paměti dvou různých komunit.

Klášterní komplex v Dačicích –  iniciátor  založení Dozvědět se víc

ADVENT V AJG NA HLUBOKÉ A NOVINKY PŘIPRAVOVANÉ PRO NÁVŠTĚVNÍKY V DOBĚ VÁNOČNÍ

Hluboká za vlády PODZIMU

Hluboká za vlády PODZIMU

V neděli začal advent a v expozici gotického umění jakoby všechno ožilo. To lidská srdce se otvírají prastarému příběhu: Anděl navštívil Pannu Marii, sdělil jí důležité poselství a ona počala z Ducha svatého. Setkává se se svou příbuznou Alžbětou a dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Čekání narození malého děťátka naplňuje člověka bázní a zároveň touhou. A tady – mezi obrazy tohoto příběhu jakoby se čas zastavil. Pastýři znovu shánějí svá stáda, králové pozorují oblohu a svatý Josef přemýšlí, kam večer s Marií hlavu složí. A Maria čeká na děťátko, jako my všichni – malí i velcí. Dozvědět se víc

Bosé karmelitky oslaví významné výročí

OLYMPUS DIGITAL CAMERADne 28. března 2015 uplyne 500 let od narození sv. Terezie od Ježíše – známá též jako Terezie z Avily nebo Terezie Veliká, zakladatelka Řádu bosých karmelitek.

Terezie de Cépeda y Ahumada, to bylo ve skutečnosti vlastní jméno této řeholnice, mystičky, reformátorky řádu a učitelky církve. Narodila se roku 1515 jako nejmladší z 11 dětí (pravděpodobně) židovských konvertitů a již od dětství byla velmi temperamentní, impulsivní a tvrdohlavá, což znamená, že do vínku dostala vlastnosti, které tvoří dobrý základ pro člověka s posláním a životní úlohou, jakou měla sv. Terezie z Avily. Dozvědět se víc

Obrazy osvícení / Tibetské umění v českých sbírkách

nasviceni2Tibet – Buddhismus – Orient, to jsou v současném světě neustále skloňovaná a zejména pro českého diváka velmi atraktivní témata, neboť pro něj mj. představují i touhu. Touhu po zodpovězení již dříve položených otázek vztahujících se ke kultuře, filozofii i náboženství, které při dnešních možnostech mediálního boomu tak trochu paradoxně zůstávají neustále zahaleny tajemstvím. Možná, že právě výstava nazvaná Obrazy osvícení přispěje svým dílem k objasnění této záhady. Dozvědět se víc

Dimitrij Kadrnožka: Pod tropickou oblohou

foto: BcA. Pavel ČernýPo dvouleté rekonstrukci bylo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích opět zpřístupněno veřejnosti a v rámci jeho slavnostního otevření byly zahájeny hned dvě krátkodobé výstavy. Výstava Dimitrije Kadrnožky „Pod tropickou oblohou“, která je jednou z nich, nabídne návštěvníkovi to nejlepší z raných prací tohoto umělce, v nichž se nechává inspirovat zejména přírodními krásami jižních Čech.

  Dozvědět se víc

ALFRED KUBIN A SASCHA SCHNEIDER – „DÉMONI ZE ZEMĚ NEVĚDOMÍ“

DSC_0107Tento výstavní projekt  koresponduje s úmyslem Alšovy jihočeské galerie uspořádat sérii komorních projektů, které by současnému  publiku představily méně známé (ať  již česko-německé či německo-ruské umělce, jejichž osobnost, potažmo jejich umělecká produkce, upadla s postupem času v zapomnění.         Dozvědět se víc

Alfons Mucha v zrcadle doby

OLYMPUS DIGITAL CAMERATak zní název výstavy, v jejímž rámci je široké veřejnosti prezentováno na 140 děl, jež na výstavě plní velmi důležité poslání, kterým konkrétně je nastavit návštěvníkovi zrcadlo doby a společnosti o níž tato výstava vypovídá. A o jakou že dobu, to vlastně jde? Bavíme se o tzv. „dlouhém století“, které lze pro orientaci vymezit mezi léty 1789 – 1914. Dozvědět se víc