Cirkus bude! … a školka možná taky

moncicakBylo by fajn, kdyby si do rozvojových projektů dala univerzita i studii na školku. Tak tenhle nápad se zrodil na Přírodovědecké fakultě JU, a když se následně podařilo z „rozvojáků“ peníze získat, koordinace zpracování celé studie byla dána na starost právě Přírodovědecké fakultě. Ta úkol přijala, přibrala zástupce některých dalších fakult, podstatnou měrou přiložila ruku k dílu i paní kvestorka a od začátku tohoto roku tak máme studii hotovou. V kontextu toho je věta na oficiálních stránkách JU, že „Vedení univerzity iniciovalo vznik projektu na zřízení mateřské školky v kampusu…“ minimálně zajímavá. Nerad bych tím ovšem zastínil ten podstatný fakt a to, že se školkou to momentálně vypadá dobře. Takže, jak to celé bylo?

Školka? Na co?
O tom, že jenom v Českých Budějovicích chybí v současné době zhruba 1800 míst v předškolních zařízeních, už napsáno bylo. To, že je to při současném babyboomu vážný problém, asi není třeba příliš rozmazávat. Z popudu PřF byl tedy pro univerzitu napsán rozvojový projekt a po jeho schválení následně sestavena pracovní skupina, která si kladla nemalý cíl – připravit studii o možnostech vybudování školky v areálu kampusu JU. Celá věc navíc nevznikala uzavřeně na JU, byla zapojena i odborná soukromá firma a v průběhu zpracovávání probíhaly mj. i intenzivní konzultace např. s ředitelkou školky na ČVUT, aby byl výsledek co nejreálnější. Ohledně dotování školky univerzitou byl stanoven střízlivý odhad, kdy bylo počítáno s tím, že první rok bude krom zřizovacích nákladů třeba školku zadotovat částkou zhruba 1,5 mil Kč, druhý rok 0,5 mil Kč a od třetího roku by měla být školka finančně samostatná (za přispění státního příspěvku).

Z důvodu zjištění zájmu byl tedy v září 2012 vytvořen na webových stránkách JU dotazník, který byl následně pomocí kontaktních osob distribuován na celé univerzitě. Vrátilo se zhruba 240 odpovědí, přičemž 170 jich bylo kladných. To je poměrně slušný zájem, pokud vezmeme v potaz, že školka je v závislosti na zvolené variantě plánována na řádově několik desítek míst. Pravděpodobně nejviditelnější univerzitní školka na ČVUT, která je mnohdy zmiňována v diskuzích na toto téma, zaznamenala sice před svým vznikem mnohem větší počet navrácených dotazníků (asi 1000), nicméně zhruba jen 240 z nich bylo kladných.

administrativni_budova_szpJako na houpačce
Tak chvíli to se školkou vypadalo dobře – studie byla zpracována a její výsledky i ohlas zaměstnanců v zásadě pozitivní. Poté však nastala pro školku temná chvilka, to když se zdálo, že bude v dohledné budoucnosti upřednostněn studentský klub a školka bude následovat teprve s odstupem. Momentálně je štěstěna opět nakloněna ve prospěch školky a hovoří se o brzké realizaci. Ačkoliv jsou tedy patrné určité výkyvy podpory v průběhu času, nelze nezmínit jeden velmi pozitivní fakt a to, že vedení univerzity bylo v tomto případě opravdu ochotné naslouchat plénu a nechalo se argumenty přesvědčit ve prospěch školky. Doufejme, že tento deklarovaný směr vydrží a případné problémy s realizací projektu, které se mohou vyskytnout, jej nevychýlí z dobrého kurzu, který nabral.

Mezitím ovšem, v době kdy to s univerzitní školkou zrovna nevypadalo zrovna růžově a na pomyslné houpačce se ocitl tento záměr někde dole, rozhoupala se i Akademie věd. Rozhodla se totiž ve spolupráci s PřF vybudovat v azylu této fakulty prostory pro dětskou skupinu v kapacitě cca 12 dětí (celodenních, tzn., že je např. možné zde umístit 24 dětí, každé na půl den). V současnosti jsou pravidla projektu na následující dva roky nastavena poměrně tvrdě a nebude možné umisťovat zde např. děti studentů. Skupina bude sice teoreticky otevřena pro všechny zaměstnance BC AV a JU (resp. tedy abychom byli přesní, pro jejich děti ;) ), ale je vcelku pochopitelné, že PřF, vzhledem k tomu, že se na projektu podílí, určité zvýhodnění mít logicky bude.

A kdepak ta univerzitní školka bude?
Ale zpátky k univerzitní školce. Celá studie školky předkládala na stůl tři verze lokalizace. Aby to ovšem bylo trochu jednodušší, jedna z nich se záhy ukázala jako nerealizovatelná. Jednalo se totiž o prostory Gymnázia olympijských nadějí v ulici Emy Destinové. GON se má stěhovat do města a určité místnosti, vč. rozlehlé zahrady, byly univerzitě nabídnuty právě k využití pro případnou výstavbu univerzitní školky. Je v tom ale jeden háček. Tomu háčku říkají mineralogové a stavbaři azbest a jak jsme mohli v nedávné době zaznamenat ze sdělovacích prostředků, v budějovických školách se s ním nešetřilo a jeho přítomnost v nich je relativně častá. Azbest je holt držák. V dnešní uspěchané době, kdy se nová omítka běžně oloupává za dva roky, by se to asi mělo ocenit, ale hygienici na to prý mají jiný názor ;) Náklady na úpravu těchto prostor do stavu zdraví dětí neškodného by se tak vyšplhaly na cca 13 milionů korun, což už není úplně zanedbatelná částka. Druhou variantou pak byla školka kontejnerového typu za nějakých 7 miliónů korun. V zásadě se jedná o poměrně jednoduché řešení, protože tyto stavby jsou na trhu k dostání tzv. na klíč a nejednalo by se o žádné novum. Po případném poklesu zájmu někdy v budoucnu lze kontejnery využít i k jiným účelům. Jiří Čunek by měl určitě radost. :)

Začátkem tohoto roku, tj. v době dokončení studie, se jako nejreálnější varianta jevila třetí možnost, tedy využít nabídky Školního zemědělského podniku JU a přebudovat na školku některé prostory administrativní budovy ŠZP. Ačkoliv se na stránkách univerzity objevila nedávno horká novinka o výstavbě školky, kde je tato verze podávána již jako v zásadě hotová věc, ještě zhruba před třemi týdny, kdy SVRAP hovořil na toto téma s ředitelem ŠZP JU Ing. Havelkou, se zdálo, že i tahle varianta dostává trhliny. Jak pan ředitel potvrdil, jeho nabídka na zřízení školky v těchto prostorách sice stále platí, ale původně přišla ještě předtím, než vedlejší budovu začali pro své potřeby upravovat polárníci z PřF. Tento „zábor“ má za následek mj. i značný úbytek venkovního prostoru (zahrady) pro případné využití pro mateřskou školku. Holt, kdo dřív přijde… (Nevím, do jaké míry to polárníci se svým Polárním centrem myslí vážně a s jakou vervou se do toho pustí, ale takový permafrost vedle mateřské školky by asi nemusel být všem rodičům úplně po chuti  :) )

Další zásadní problém – a tentokráte již beze srandy, na který upozornil Ing. Havelka, je probíhající výzkum v prostorách ŠZP. Na pokusných zvířatech zde bádají vědci ze Zemědělské fakulty a polárníci z PřF pravděpodobně také plánují budovu využívat k výzkumu. Do jaké míry se bude jednat o biologický materiál, nevím. V neposlední řadě netřeba zapomínat ani na městský útulek pro psy, který je zřízen v těsném sousedství administrativní budovy ŠZP, kde je plánována právě školka. Ačkoliv by ŠZP velmi rád prostory univerzitě pronajal (za náklady na provoz a odpisy), Ing. Havelka několikrát upozornil na potřebu znát v první řadě vyjádření hygieniků, protože předpisy pro mateřské školky a podobná zařízení jsou poměrně tvrdé. Jak bylo pro SVRAP potvrzeno i z odborných kruhů, ačkoliv se jedná o oddělenou budovou (což je pozitivní), nezanedbatelný je i vliv případného hluku či zápachu, což musí nejdříve také prověřit hygienik. Nezbývá tedy než doufat, že do, na stránkách univerzity deklarovaného, „pečlivého posouzení různých návrhů“, z něhož vzešla vítězně právě tato varianta, již vedení JU předběžné vyjádření hygienika zahrnulo. Jinak je však prostor naprosto ideální. Je v majetku ŠZP JU, školka by tedy vznikala ve „vlastním“, a prostory jsou přitom v těsném sousedství univerzity a zároveň Stromovky. Budoucí přítomnost naučné stezky, jejíž součástí by ŠZP měl být, může také zvýšit atraktivitu celé lokality pro budoucí předškoláky.

Co říct závěrem? Snad jen: „Univerzitní školko, držíme ti na SVRAPu palce!“

Za článek může věčně prudérní redaktor SVRAPu Kuba Vondruška ;)

  • Dušan Brodský

    PRUDÉRNÍ – význam: nemístně, přepjatě, mnohdy falešně stydlivý PRUDIT – otravovat, obtěžovat, zlobit
    Jinak dost dobře napsaný článek, díky.