Diecézní charita ČB aneb neseďte na koleji vol. 2

Minule jsem vám psala o tom jaký mají k dobrovolnictví vztah američtí studenti a jaká je vlastně škoda, že u nás v Čechách se dobrovolnictví tolik nenosí a není cool. Dneska vám dám tip na to, kde byste se mohli zapojit. V Českých Budějovicích existuje několik organizací, ve kterých můžete pomáhat jako dobrovolník. Jako první navštívíme blíže Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě v ČB, které funguje od roku 2004.

Trávení času s dětmi.

Kde všude můžete pomáhat? Nabídka je opravdu široká. Můžete se scházet s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomáhat jim s doučováním, vést zájmový kroužek, jezdit s nimi na výlety, hrát hry, uspořádat přednášku, kurz… Dětem cizinců žijících v České Republice můžete pomoci s doučováním i s výukou češtiny, stejně tak můžete pomáhat i dospělým. Pokud vás zajímají starší senioři, můžete docházet za nimi do domova nebo přímo domů, chodit s nimi na procházky, kulturní akce, dělat jim společnost a povídat si s nimi.

Je také možné docházet do Nemocnice v Českých Budějovicích. Pacientům svou přítomností zpříjemníte čas, který musí v nemocnici strávit. Povídáte si s nimi, nasloucháte a nebo jim předčítáte, aby se necítili osamělí. Lidé bez domova se také neobejdou bez pomoci dobrovolníků. Můžete vydávat jídlo, lůžkoviny, asistovat s přijímáním klientů či pomáhat s administrativou. Dobrovolníci se mohou také uplatnit v centru pro mentálně postižené a duševně nemocné. Scházíte se s jedním či více lidmi, vedete pro ně kroužky, chodíte s nimi na procházky, kulturní akce, jezdíte na výlety…

Dopisování s vězni.

Zajímavým projektem je také možnost dopisování s vězni. S vězněm si dobrovolník dopisuje pod přezdívkou a dopisy se odesílají přímo skrze Diecézní charitu v ČB. Je tak zajištěna naprostá anonymita a ochrana soukromí. Dobrovolník svými dopisy pomáhá člověku ve vazbě či ve výkonu trestu, aby měl nějaký kontakt s okolním světem. Může ho také motivovat a povzbuzovat, aby na sobě pracoval, byl aktivní a připravoval se na budoucnost.

Výpomoc v zázemí charity.

Také je možné pomáhat přímo v zázemí charity, např. překládat texty do cizích jazyků, roznášet letáky, zapojovat se do každoroční Tříkrálové sbírky, pomáhat s administrativou, technikou atd. Kromě těchto pravidelných činností je možné se také zapojit jednorázově na různých akcích (např. potravinová sbírka, kulturní akce). Můžete se také zaregistrovat do seznamu dobrovolníků, kteří se obešlou v případě náhle události, např. když nastane povodeň.

Dobrovolnictví vám v průměru zabere 2-3h týdně. Centrum dobrovolníkům nabízí mimo jiné různá školení a poradenství v oblasti dobrovolnictví, setkávání s dalšími dobrovolníky, smlouvu a pojištění pro případ úrazu a zodpovědnosti za škodu při výkonu dobrovolnické činnosti. Po 6 měsících aktivní činnosti vydávají i potvrzení o dobrovolnictví. V centru je pro dobrovolníky k dispozici i rozsáhlá knihovna zameřená na různé oblasti dobrovonictví a sociální práce.

Více informací o aktivitách a jednotlivých projektech najdete na webových stránkách dobrovolnického centra a Diecézní charity

Kontakt pro zájemce o dobrovolnictví: dobrovolnici@charitacb.cz , Kanovnická 11 (vchod z Mlýnské stoky), 2. patro.