Domestikace nejlepšího přítele člověka

psikČeši jednoduše milují psy. Pyšníme se hned druhým místem co do počtu psích mazlíčků v přepočtu na obyvatele v závěsu za vedoucím Rumunskem. Víte ale, kdy a kde se odehrála první domestikace psa? Zatímco stáří domestikace našich čtyřnohých kamarádů se odhaduje na dobu před asi 15 000 lety, místo, odkud pocházeli první ochočení psi, nebylo dosud známé. Nyní jsme ale díky práci publikované v říjnu letošního roku v Proceedings of the National Academy of Science zas o něco moudřejší.

Dnešní psi (Canis lupus familiaris) se dají jednoduše rozdělit na čistokrevná plemena, kterých je téměř 400, a křížence, lidově řečeno voříšky. Obě tyto varianty spolu sdílí jediného společného předka – vlka (Canis lupus lupus). Voříšci přitom mají oproti čistokrevným plemenům mnohem větší genetickou diverzitu a jsou v rámci světa více rozšíření.

Aktuální studie pod vedením doktorky Laury Shannon zkoumala genetické variance autosomálních + mitochondriálních genů a chromosomu Y. Na úctyhodném vzorku téměř 5000 jedinců voříšků a čistokrevných psů vědci došli k závěru, že domestikace psa se odehrála v centrální Asii, pravděpodobně na území dnešního Nepálu nebo Mongolska.

Zajímavým zjištěním je, že populace z neotropické a jihopacifické oblasti jsou téměř výhradně odvozené z genofondu evropských psů navzdory tomu, že zde psi byli široce rozšíření už v dobách, kdy neexistoval kontakt s Evropou. Genofond psů z Afriky je mixem mezi Evropou a centrální Asií, zatímco psi z Vietnamu, Indie a Egypta mají s evropskými psy společné jen minimum.

Už tedy víme, odkud pochází pes domácí. A koho by zajímalo, jak vypadá setkání psa tváří tvář se svým předchůdcem . . .

http://www.iflscience.com/plants-and-animals/dog-wearing-gopro-captures-wolves-attacking-it

Krásný den Vám přeje

Jarmila Krásová

Citace: Laura M. Shannon et al. Genetic structure in village dogs reveals a Central Asian domestication origin. PNAS, published online October 19, 2015; doi: 10.1073/pnas.1516215112