Evropa ve stínu půlměsíce 1/2 [názor]

prorok_svrapPo atentátu na redakci francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo se víc než kdy jindy dostala do popředí témat diskuze o islamizaci Evropy. O Koránu, islámu, muslimech, islamistech. Z úst evropských představitelů se valí jedno prohlášení za druhým, že oni teroristé nebyli muslimové, nýbrž extremisté, fundamentalisté, islamisté, že islám je mírumilovné náboženství, připravené snášet všechna ostatní. Hezká slova, avšak bohužel ne tak docela pravdivá. Více než kdy jindy se ukazuje, že islám představuje pro současnou, bohatstvím a lidskými právy zhýčkanou Evropu vážnou hrozbu. Proč? Více v následujícím zamyšlení

Korán je dokonalý
Hned první problém je v samotném Koránu. Zatímco Bible totiž obsahuje boží slova, která byla ovšem sepsána lidmi (lidé jsou omylní a je umožněn upřesňující výklad), Korán obsahuje přímo slova samotného Alláha v přesném znění. Navíc, Korán nebyl napsán, dlel od nepaměti s Alláhem na nebesích a byl pouze seslán. Jako takový je považován za dokonalý. Jakýkoliv jeho výklad a jakékoliv jeho zmírňování je zločin. Pravověrní muslimové dokonce odsuzují i jeho překlady z arabštiny do jiných jazyků, neboť arabský jazyk je součástí jeho dokonalosti („Seslali jsme je jako Korán arabský – snad budete rozumní!“ súra 12:2). To není názor žádných extremistů, to je součást náboženství. Těžko se poté extremistům vyvrací, že nejsou muslimové, když tento dokonalý Korán např. praví „Až uplynou posvátné měsíce, zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je střetnete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!“ (súra 9:5). Pokud Vám někdo tvrdí, že Korán neobsahuje nabádání k násilí, prostě lže. Násilí je tak přímo součástí Koránu, stejně jako ale i např. Starého zákona (např. „Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu“ žalm 137:9). Judaismus, stejně jako křesťanství ovšem umožňuje výklad, respektuje kontext moderní civilizace a řadu pasáží již dnes bere s odstupem. Islám, nikoliv pouze ten radikální, výklad Koránu přímo odsuzuje a významné procento muslimů tak považuje Korán za doslovnou a věcnou pravdu, a to včetně částí, které nabádají k násilí.

Teroristé jsou muslimové
Z úst západních politiků se prakticky po každém teroristickém útoku rychle dozvídáme ubezpečení, že se nejednalo o akt muslimů, nicméně muslimských fundamentalistů, nešlo o islámské věřící, ale o islamisty, nebyli to praví muslimové, nebojujeme proti islámu. Smutné je, že toto se dozvídáme od západních představitelů. Z muslimského světa ovšem podobně hojné množství výroků nepřichází nebo jsou natolik fádní, že neříkají to ani ono. V některých případech sice akt odsuzují, avšak v závěru dodávají, že si za to dotyčný mohl de facto sám svojí provokací. Problém je v tom, že obecně muslim nemůže říct o jiném muslimovi, že tento muslimem není. Jedině pokud to učiní on sám (existují výjimky, něco jako exkomunikace v křesťanství). Další zásadní problém je stavění se celé společnosti k podobným excesům. Je zarážející, jak málo významných muslimských představitelů např. odsoudilo útoky 11. září 2001. Stejně tak v případě nedávného útoku na Charlie Hebdo se řada muslimských autorit vyjádřila minimálně vyhýbavě. Naproti tomu např. londýnský islámský duchovní Anjem Choudary veřejně prohlásil titulní stranu satirického časopisu za válečný čin, který islámské právo trestá smrtí, neboť muslimové nevyznávají koncept svobody vyjadřování a že se podřizují jedině bohu1. Tvrdí se, že „kouzlo vraždy“ lze spolehlivě vystopovat až k samotnému Muhammadovi, neboť je známo, že Prorok dokázal bez skrupulí vyjádřit případnou nelibost nad nepřítelem a následně ocenit ty, kteří dokázali označeného zabít. Jaké pak může být náboženství, které tohoto Proroka uznává nade vše, které ho činí nedotknutelným a bere si v něm vzor. A nejde tu „jen“ o pár set teroristů. Jde tu pravděpodobně o většinovou společnost. Rozvoj islámského terorismu, Al Kaidy, Boko Haram, ISIL a dalších vyžaduje silné podhoubí. A toto bohaté podhoubí islám naneštěstí pro nás poskytuje.

Fundamentalista je kdo?
Oni teroristé bývají občas označováni jako tzv. islámští fundamentalisté. Většina lidí si ani neuvědomuje, jak je toto označení pravdivé. On fundamentalista je totiž někdo, „vyžaduje doslovný výklad základních knih a jejich aplikaci do života“2. Tedy, pro lepší představivost křesťanský fundamentalista bezmezně věří např. v neposkvrněné početí i zmrtvýchvstání Krista. V co věří islámský fundamentalista? Pouze v to, co je napsáno v Koránu.

Podle knihy o Muhammadově životě Martina Lingse prý Muhammad, poté, co muslimové porazili židovský kmen Banú Qurajza, nařídil vykopat na místě tržiště příkopy. Následně k nim nechal přivést zajatce (cca 700 mužů), přinutil je sednout podél příkopů, kde jim muslimové setnuli hlavy3. Podobnost s ISIL a jeho zacházením se západními zajatci, není úplně náhoda. Současní teroristé ve svém konání pouze přímo následují svůj největší vzor – Proroka. Toho Proroka, který je pro drtivou většinu muslimů absolutně nedotknutelný. Proroka, proti jehož karikaturám, zobrazování a zesměšňování agresivně protestují miliony muslimů. Proroka, na kterého se sám islám nedokáže podívat s nadhledem. To, co řadě muslimů chybí, je odstup. Pokud skutečně chceme Evropu zahlcovat imigranty podobného ražení, čekají nás těžké časy. A nejde tu jen o pár set „spících extremistů“. Jde tu o miliony vyznavačů islámu.

Respekt k zákonům
Obecně by mělo platit, že pokud imigruji (a dělám tak sám o své vůli) do jakékoliv země, měl bych být ochoten přijmout a zejména respektovat zákony daného státu. U celé řady muslimů se toho ovšem nedočkáme. Vytvářejí se společenství, bloky, celé čtvrti obyvatel, kteří mnohdy ani po mnohaletém pobytu nejen, že neumí prakticky ani slovo v úředním jazyce daného státu, ale absolutně nerespektují ani jeho zákony. Vytváří se stát ve státě. Po příchodu do Evropy jsou velmi často požadovány veškeré výsady místních obyvatel, ovšem zároveň je odmítána řada povinností, mnohdy s odvoláním na náboženské vyznání. Kam až to může zajít, dokládají např. slova ředitele Muslimské unie v ČR, Muhameda Abbase, která pronesl v České televizi dne 8. 1. 2015. Abbas tehdy veřejně prohlásil, že nevidí problém, proč by se muslimové v ČR nemohli ve své komunitě řídit právem šarí´a a že by rád tuto možnost pro české muslimy prosadil4 (a to té šarí´y, která např. v případě znásilnění stanoví dle zákona o důkazech, že slovo oběti nemá žádnou váhu, protože jde o ženu), ev. když obhajoval trest kamenování jako správný, protože vychází z islámské tradice.

Respekt a dodržování zákonů dané země by měl být samozřejmostí. Odhodíte-li např. v Singapuru byť jen žvýkačku na ulici, vystavujete se hrozbě astronomických pokut. Naprosto stejně tak, imigruje-li kdokoliv do Evropy, může si o místní svobodě slova myslet své, ale musí ji respektovat, popř. se bránit soudní cestou. Pálení vlajek je ve většině vyspělých států také považováno za trestný čin hanobení státních symbolů. Při islámských manifestacích se vlajky západních států pálí jedna za druhou. A slyšeli jste snad o nějakém Evropanovi, který by za to dotyčným vyhrožoval smrtí?

A tak zatímco v muslimském světě se konají sta tisícové demonstrace proti karikaturám Proroka, demonstrace proti teroristickým útokům ve Francii, Iráku, Afghánistánu nebo třeba Nigérii aby člověk pohledal (v muslimských zemích). Pokud někdo tyto sta tisícové demonstrace nepovažuje za nebezpečí pramenící z náboženského fanatismu oněch statisíců muslimů, je jako pštros, který před nebezpečím strká hlavu do písku.

již dlouhou dobu protiislámský Kuba Vondruška

pokračování tohoto výžbleptu přineseme zítra

použité zdroje:
1 Článek serveru Novinky.cz, dostupné on-line 18. 1. 2015 na http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/358710-titulka-charlie-hebdo-je-valecny-zlocin-trestany-smrti-rekl-muslimsky-klerik-z-londyna.html
2 Výklad slova fundamentalismus, Wikipedie, dostupné on-line 18. 1. 2015 na http://cs.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismus
3 Lings, Martin (1983): Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources
4Hydepark České televize, dostupné on-line 18. 1. 2015 na http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/8.1.2015/
Alláh (počátek věků): Korán
Flori, Jean (2008): Rytíři a rytířství ve středověku
Spencer, Robert (2006): Islám bez závoje
Wasserman, James (2004): Templáři a asasínové