Gender studies jako povinný předmět?

gender1Jdu na svou první přednášku Gender Studies. Sama bych si ji nevybrala, ale jako studentka bioinformatiky ji mám povinnou. Posluchárna je z větší části plná. Garantka přednášek, Waltraud Ernst, nám se zářivým úsměvem představuje dnešní přednášející Cecilii Åsberg, která jako první dosáhla Ph.D. v oboru Gender studies ve Švédsku. Cecilia je fascinována biologií a rozvádí, jak některé jevy (člověk se všemi mikroorganismy, které v jeho těle žijí, člověk s Alzheimerovou chorobou, druh vířníka, který má pouze samice) mohou ovlivnit náš pohled na lidskou společnost. Diví se, že neznáme mnohé koncepty feminismu, ale že někteří z nás slyšeli o tom vířníkovi. Přednáška končí a je čas na dotazy. Zajímám se o výše zmíněného vířníka v marné snaze pochopit, jak má tento organismus ovlivnit náš pohled na postavení ženy ve společnosti. Vycházím z místnosti a v duchu se ptám: co má tohle společného s bioinformatikou a dalšími přírodními vědami?

Gender studies je povinný kurz pro všechny obory zajišťované Univerzitou Jana Keplera (JKU) v rakouském Linci, včetně Bioninformatiky a Biologické Chemie, které jsou z poloviny vyučovány Jihočeskou Univerzitou. Univerzita Jana Keplera nabízí několik kurzů gender studies, včetně “Gender Studies Managing Equality TN”, který jsem absolvovala. Tento kurz je jako jediný vyučován v angličtině a každou lekci přednáší jiná, většinou zahraniční, odbornice. Témata letošních přednášek byla různorodá: např feminismmus a přírodní vědy, malé procento žen v informatice a fyzice, neurobiologické rozdíly mezi mužem a ženou, gender v designu a prenatální diagnostika ohleduplná k ženám.

Mě osobně v průběhu studia ani na jedné ze škol nikdo nijak neznevýhodňoval ani nezvýhodňoval na základě mého pohlaví. Nikdo mi ani nedal najevo, že by ho překvapilo, že já – žena – studuji bioinformatiku. Myslím si, že v Rakousku i v České Republice mají muži a ženy stejná práva a že tato práva ženám upírána nejsou, přinejmenším ne více než mužům. Nechápala jsem, proč musím absolvovat tento předmět, abych mohla vystudovat svůj obor.

Proto (a protože mi některé přednášky přišly opravdu nevědecké) jsem se snažila vypátrat, proč byl tento kurz do mého studijního plánu zařazen. Dověděla jsem se, že strategií JKU bylo hrát pionýrskou roli v gender studies. Proto zařadila gender studies mezi povinné předměty všech oborů a v závěrečném hodnocení přednášek věnovala velkou část otázek gendrové korektnosti kurzu.

Podle garantky přednášek, Waltraud Ernst, jsou gender studies pro studenty přírodovědných oborů důležité, protože je učí několik důležitých věcí: za prvé porozumět tomu, že gender hrál a dosud hraje významnou roli nejen při utváření kultury a společnosti, ale i v našem osobním životě a pochopení ostatních i nás samých jako individuálních osobností, s vlastními preferencemi, schopnostmi, touhami a úspěchy. Za druhé porozumět tomu, jak byly základní kategorie vědy a inženýrství vždy odedávna spojeny se změnami kulturních a sociálních otázek v historii, někdy pouze na základě specifických zájmů silných sociálních skupin. A za třetí též porozumět spojení mezi těmito dvěma body: jak jsou genderové vztahy a význam genderu vytvářeny společně s vědeckými teoriemi a vědeckým vývojem a jak by porozumění těmto aspektům mohlo vést k lepším vědeckým a technologickým inovacím v tom smyslu, že by lépe vyhovovaly kulturnímu vývoji, který slouží všem.

Toto zdůvodnění mi přijde neurčité a dalo by se pochopit mnoha různými způsoby. Děsí mne představy, jak bychom asi měli dělat vědu tak, aby vyhovovala kulturnímu vývoji. Předem si stanovit, jaké výsledky mohou vyjít a pokud náhodou vyjdou, tak je nepublikovat? Zkoumat jenom to, co kulturnímu vývoji vyhovuje, ať je to co je to? Vůbec nezkoumat nic, co jakkoli souvisí s pohlavím jakéhokoli druhu, zejména toho našeho? Pokud někdy píšeme o vědě v češtině, tak psát místo “vědci” “vědkyně a vědci”?

gender2Místo výše uvedeného mi kurz řekl následující – za prvé: gender studies jako obor nemá smysl. Například mnohé z přednášejících mého kurzu by se jistě byly schopny prosadit i v jiných oborech, například v sociologii, a tento umělý obor nepotřebují. Ty, které se snaží za každou cenu interpretovat vědecké poznatky s lidskou společností naprosto nesouvisející tak, aby odrážely jejich názory na správné fungování společnosti (viz. příklady v úvodu) a zároveň kritizují, když jsou vědecké poznatky zneužívány pro jiné účely, a to i ty, které v rámci svých vědeckých prací prosazují, aby všichni měli feministický přístup ke vědě, podle mého názoru do vědy nepatří.

Za druhé: jediný z mých předmětů, v rámci něhož jsem zažila genderovou diskriminaci byly právě gender studies. V názvu předmětu je “gender” a nikoli “woman”, ale předmět se přesto věnuje zejména ženám, a tím diskriminuje muže. A všechny přednášející zde byly ženy. Není genderově nekorektní nedat, pozvu-li deset externích přednášeních, prostor ani jednomu muži?

Za třetí: získala jsem pocit, že je mi naznačováno, že abych mohla jako žena studovat přírodovědný obor, uplatnit se ve vědě a necítila se mezi svými mužskými kolegy méněcenná, potřebuji speciální kurz a pravidelnou kontrolu, jestli se vyučující náhodou při výuce nedopustil sebemenšího náznaku něčeho, co by se dalo označit jako genderová diskriminace. To mě jako ženu uráží a ponižuje. Nechtěla bych být přijata do zaměstnání, pouze protože zaměstnavatel potřeboval splnit “kvótu na ženy”. Gender studies pro své studium ani budoucí zaměstnání nepotřebuji. V ničem mi nepomohly, pouze mi v nejnabitějším semestru mého studia ubraly kapacitu, kterou bych mohla věnovat užitečnějším předmětům.

Vážím si toho, že je v mé zemi rovnoprávnost mužů a žen. Jsem vděčná těm feministkám, které se o rovnoprávnost žen zasadily. U nás byl cíl splněn, a tak některé “feministky” asi nemají co řešit což vede k jejich přehánění s genderovou korektností. Co se místo toho zaměřit spíš na pomoc těm ženám, kterým jsou ještě dnes upírána základní lidská práva?

Kamila Machová

  • Jaromír Šrámek

    Dlouho jsem hledal, co by se textu dalo vytknout. Nakonec jsem to nalezl: Tečka za “viz” 😉

  • Mariusz Malinowski

    dekuji