Historie a původ majálesu (nejen) v Čechách aneb za vším hledej…PRASE

budejovicky majales (11)Příští týden se do Českých Budějovic opět vrátí jedna z největších kulturních událostí roku – tradiční Budějovický Majáles. U nás v jihočeské metropoli je to festival nezávislé a alternativní scény. V ostatních studentských městech jsou majálesová veselí soustředěna spíš na osvědčená jména české scény, která potkáte na každém druhém festivalu. Pro většinu studenstva je dnes slovo majáles často spojeno už pouze s těmito květnovými (převážně) hudebními festivaly. Jaké jsou ale tradiční náležitosti majálesové slavnosti? Proč jí vlastně studenti slaví? A kam až sahá její historie?

Majáles jakožto studentská slavnost zaznamenala velký rozkvět především během 19. století. Oslavy charakterizuje průvod masek a samozřejmě volba krále majálesu. Ještě mnohem původněji ale tyto slavnosti probíhaly tak, že se mládež (především ta středoškolská) vydala se svými učiteli někam do přírody a tam zpěvem a tancem společně vítali jaro. Pro studenty byl později majáles především jakýmsi symbolem svobodomyslnosti a uvolněnosti mravů, protože v tento den mohli bez úhony kritizovat či dokonce karikovat své učitele. Dále to byl také prostor pro vyjádření jejich názorů na společenské dění. Vývoj majálesových oslav údajně výrazně ovlivnil Alois Jirásek, který ve svém slavném díle Filosofská historie popisuje peripetie studentů, kteří se i přes všemožné zákazy „shora“ rozhodnou majáles zorganizovat. To způsobilo, že následující majálesové oslavy byly čím dál výraznějším vyjádřením vlastenectví, ale především pak odstupu studentů od přirozených autorit. Majálesy tak začaly být mnohem více uvolněné a volnomyšlenkářské.

Manuál k přípravě majálesu

Manuál k přípravě majálesu

V meziválečném období tradice majálesů výrazně opadla a po druhé světové válce a následně za dob komunistického režimu nabraly pak majálesové slavnosti zcela jiný spád. Vše mělo svá ideová pravidla. Organizace musela projít řádnou kontrolou. Dokonce existoval manuál na pořádání majálesu a seznam doporučovaných hesel k provolávání v průvodu. Studentská svoboda se v těch letech jaksi vytratila. Nicméně například při majálesu v roce 1956 byla sepsána petice, která brojila proti cenzuře či oslavování Sovětského svazu. Na přelomu 50. a 60. let se majálesy konaly za přísného dohledu policie a celý program akce musel být dopředu schválen. Postupem času se majálesy staly opět symbolem vzdoru, tentokrát především proti komunistickému režimu. Většinou šlo jen o odpolední happeningy, po nichž následovaly sáhodlouhé večerní protirežimní diskuze.

beatník Allen Ginsberg zvolen králem majálesu 1965

beatník Allen Ginsberg zvolen králem majálesu 1965

To vše vyvrcholilo v roce 1965, kdy byl králem pražského majálesu zvolen americký básník Allen Ginsberg, který tou dobou pobýval v Čechách. To byl pro režim samozřejmě tvrdý zásah. Ten však ani chvilku nezahálel a o několik dní později byl beatník Ginsberg vyhoštěn ze země. V roce 1968 si studenti za svého krále v Praze zvolili spisovatele Josefa Škvoreckého. Tohoto majálesu se prý tehdy zúčastnilo zhruba 25 tisíc lidí. V dalších letech byly majálesy nahrazeny spíše klasickými prvomájovými průvody s mávátky a agitačními hesly. Pravý studentský majáles se konal zase až ve svobodné době roku 1990, kdy byl králem zvolen Václav Klaus. Od té doby už se pak majálesy čím dál více podobaly tomu, jak je známe dnes – přehlídky hudebních skupin, divadel nebo promítání filmů.

Etymologické okénko na závěr
Přestože majálesy jsou po dlouhá staletí vnímány jako výhradně studentské oslavy, původ slova majáles sahá zřejmě až hluboko do starověku. Ve starověkém Římě totiž v první květnový den oslavovali bohyni jara a plodnosti Maiu. Bujaré oslavy se konaly ve městě Ostia, které bylo bohatě vyzdobeno květinami. Při této oslavě byl bohyni Maie pokaždé obětován vykastrovaný vepř. No, a tomu se latinsky říká maialis. Inu tedy prapůvod majálesového křepčení je zřejmě na světě. Za vším hledej prase!

Zdroje informací:
http://www.fel.cvut.cz/aktuality/majales-tradice.pdf
http://majales.upol.cz/majalesy-od-rimskeho-imperia-po-dnesek/

Doporučená četba:
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1102/28-43.pdf

autorka článku: Isa Okřinová
fotografie: archiv Budějovického Majálesu
www.skutecnosti.cz