Jdi se svou bakalářkou/diplomkou do soutěže Jihočeská ratolest

Jdi se svou bakalářkou/diplomkou do soutěže Jihočeská ratolest – uzávěrka 5. října!

KRAjská Síť Environmentálních Center (Krasec) a Jihočeský kraj s podporou Lesů ČR pořádají 4. ročník soutěže projektů a studentských prací s přínosem pro ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“. Tradice soutěže trvá od roku 2011 a účastní se jí projekty informační, osvětové, výchovné, výzkumné, poradenské či prostě projekty s přímým dopadem na ochranu přírody.

jih_ratolest_plakat_2014_finalSoutěží se ve čtyřech kategoriích a jedna z nich je vymezena právě pro bakalářské a diplomové práce, které se zabývají například aplikovanou ekologií, ochranou přírody, EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) nebo ekonomickou stránkou různých postupů a opatření v oblasti životního prostředí atd. Předchozích ročníků se účastnily počiny studentů napříč jednotlivými fakultami. Byla oceněna třeba diplomka Martiny Jarešové ze Zemědělské fakulty, která analyzovala životní cyklus brambor a jeho environmentální dopady a snažila se nalézt, jaké formy pěstování, zpracování a dopravy mají environmentální dopad nejnižší. Loni získala ocenění bakalářská práce Marka Pazderníka z Přírodovědecké fakulty, která zkoumala účinnost kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) připojené na kanalizaci obce Slavošovice.

Do letošního ročníku se mohou hlásit studenti/absolventi jihočeských vysokých škol, kteří svou práci obhájili v období od 1. ledna 2013 – 30. června 2014. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 5. října 2014. Studenti, jejichž práce získají od odborné hodnotící komise nejvíce bodů a umístí se na 1.-3. místě, se mohou těšit na certifikát, balíček regionálních výrobků a finanční odměnu ve výši 7000 Kč, 5000 Kč, resp. 3000 Kč.

Další informace včetně pravidel, přihlášky a přehledu oceněných prací v předchozích ročnících jsou k dispozici na  webových stránkách Krasce nebo u organizátorky soutěže Simony Šafarčíkové, e-mail: safarcicka@email.cz, tel.: 725 048 160.

Pokud jste na vážkách, zda vaše práce splňuje předpoklady k zapojení se do soutěže, neváhejte a ozvěte se, organizátoři to s vámi proberou a pomohou vám se rozhodnout.

Text: Simona Šafarčíková

KRASEC – KRAjská Síť Environmentálních Center je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2007 s cílem koordinovat a realizovat environmnetální poradenství v Jihočeském kraji. Koordinace zahrnuje pořádání specializovaných vzdělávacích seminářů a školení pro ekologické poradce, lektory a vedoucí pracovníky členských organizací. O rok později se činnost sdružení rozšířila o podporu a koordinaci ekovýchovných center v regionu. Vytvořila se tak platforma ekoporaden a ekovýchovných organizací v Jihočeském kraji poskytující komplexní služby veřejnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a ekologického poradenství.
Cílovou skupinou v rámci environmentální výchovy jsou nejen děti z mateřských škol, žáci základních i středních škol, ale rovněž jejich pedagogové či rodiče. V roce 2011 členské organizace Krasce uskutečnily 1 312 environmentálních výukových programů pro 27 016 dětí, žáků a studentů jihočeských škol. V témže roce se pod záštitou sdružení konalo 340 vzdělávacích a osvětových akcí – seminářů, konferencí, přednášek, besed, exkurzí, celodenních osvětových akcí, výstav apod. Další významnou aktivitou sdružení je propagace a publikační činnost.
V roce 2010 se KRASEC stal členem Oborové platformy Zeleného kruhu. V současnosti Krasec sdružuje 16 členských organizací, například Calla, Rosa, Juniperia, Český svaz ochránců přírody, Cassiopeia, Spolkový dům Slavonice a další.