Jihočeská ratolest 2014 zná své vítěze

Slavnostní vyhlášení soutěže Jihočeská ratolest 2014

Slavnostní vyhlášení soutěže Jihočeská ratolest 2014

Pomyslnou tečku za letošním (v pořadí již čtvrtým) ročníkem soutěže Jihočeská ratolest udělalo pondělí 3. listopadu 2014, kdy se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků. Vyhodnoceny a oceněny byly projekty s přínosem pro ochranu životního prostředí a to v hned ve čtyřech kategoriích – obce, školy a neziskové subjekty byly hodnoceny první komisí. V poslední kategorii, která byla hodnocena druhou komisí, soutěžili studenti se svými bakalářskými či magisterskými pracemi. K velké radosti organizátorů byl o soutěž zájem a projektů se do ní přihlásilo zatím nejvíce za celou 4letou tradici.

Revitalizace_arboreta_Vimperk

Druhé místo patří městu Vimperk s projektem revitalizace arboreta

V kategorii A (obce) bylo přisouzeno prvenství městu Tábor, které přišlo s originálním projektem na osvětu obyvatel (především dětí) v oblasti třídění odpadu. Projekt „Podpora třídění odpadů v Táboře“ s sebou mimo jiné přinesl vytvoření naučné recyklační stezky odpadů. Druhé místo získalo město Vimperk s projektem revitalizace arboreta a Letního kina, třetí příčku obsadila Třeboň s tištěným Mapovým průvodcem za stromy, přírodními, kulturně historickými zajímavostmi Třeboňska.

Jihoceska_ratolest_BINEC

Divadelní představení “Skládka zakázána”

V kategorii B (školy) se na nejvyšším stupínku umístilo s projektem „BINec“ Gymnázium, SOŠ ekonomická a SOU Kaplice. Cílem projektu bylo intenzivnější zapojení obyvatel Kaplice do celosvětové úklidové kampaně Ukliďme svět. Jeho součástí byla rovněž fotografická soutěž Vyfoť binec a divadelní představení Skládka zakázána. S projektem Louka za humny školy se na druhém místě umístilo Gymnázium Česká v Českých Budějovicích a na třetím místě skončila školní přírodní zahrada ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek. Protože v této kategorii bylo umístění velmi těsné, rozhodla se porota nakonec ocenit i projekt Housenky ve škole ZŠ a MŠ Vyšší Brod, jehož cílem bylo nejen upevnit poznatky o vývoji motýlů a zdůraznit potřebu ochrany jejich housenek, ale rovněž pomoci dětem zbavit se případných nepříjemných pocitů při setkání s těmito tvorečky.

Priroda_do_mesta

Vítězný projekt “Příroda do města”

Mezi neziskovými subjekty v kategorii C zvítězil projekt, o kterém jistě mnozí z vás slyšeli. Ať už díky tomu, že se pohybujete v prostoru kampusu, který přímo sousedí s areálem Biologického centra Akademie věd ČR, nebo proto, že si vybavíte příspěvek z loňského léta, ve kterém jsme vás informovali o projektu, za nímž stojí kolegové a jmenovci Milan a Miloslav Jirků. Ti se rozhodli zvelebit (esteticky, ale zároveň a především i z hlediska biologického) areál BC a to konkrétně zbudováním několika jezírek a zavedením mozaikovité seče. Tou by se mělo docílit zpestření druhového složení rostlin na trávnících a tím zvýšení jejich estetické hodnoty a především nabídky zdrojů potravy pro řadu bezobratlých, zejména motýlů a brouků, kteří se na těchto rostlinách živí v různých fázích svého vývoje. Mezi naplněné cíle projektu „Příroda do města: zvýšení biologické a osvětové hodnoty areálu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích“ patří již zmíněné vytvoření jezírek, v nichž se hned v následujícím roce usídlilo několik druhů obojživelníků včetně čolka velkého. Druhé místo získal O. s. Vespolek za projekt spadající do obnovy krajinných struktur na Chlumecku s názvem Krajina Mikuláše Rutharda. Cílem projektu byla obnova hnízdní lokality pro bahňáky v zarostlých podmáčených loukách v okolí rybníka Podsedek a obnova litorálu tohoto rybníka. Pomyslný bronz získala organizace Pro živou krajinu za brožuru Původní keře pro živou krajinu, která je volně je stažení na tomto odkaze.

Jihoceska_ratolest_FilipTichanek

Vítěz studentské kategorie Filip Tichánek prezentuje výsledky své bakalářské práce

Především díky propagaci na JU se do soutěže Jihočeská ratolest přihlásilo v poslední kategorii mnohem více závěrečných studentských prací než v předchozích ročnících. Díky počtu a značné rozsáhlosti prací měla hodnotící komise plné ruce práce. Na druhou stranu byla příjemně překvapena různorodostí témat a kvalitou jejich zpracování. Při hodnocení se bral v potaz především přínos pro ochranu přírody, ale také aktuálnost a originalita zpracovaného tématu.
Přestože hodnocení nebylo mnohdy jednoduché, o vítězi kategorie bylo rozhodnuto jednoznačně. Stal se jím student PřF JU Filip Tichánek se svojí bakalářskou prací, ve které se zabývá společenstvy vážek v odvodňovacích kanálech Radovesické výsypky. Velkým přínosem práce je to, že nabízí doporučení a poznatky, jenž mohou být aplikovány při ochraně těchto bezobratlých a při ekologické obnově post-těžebních území, jakými jsou právě výsypky.

Vojtěch Hora s prací Vliv komunálního znečištění na ryby žijící v malém toku se umístil na druhém místě, těsně před Vojtěchem Kolářem, který ve své práci řeší vliv biotických a abiotických faktorů na společenstva dravých vodních brouků.

Během slavnostního vyhlášení byly vítězné projekty představeny – prezentace jsou ke stažení na webových stránkách Krasce. Současně byly zahájeny Jihočeské dny s Krascem 2014, tradiční podzimní cyklus environmentálních akcí, které budou probíhat v Českých Budějovicích, Slavonicích a Vodňanech.

O pondělním vyhlášení přináší reportáž třeba českobudějovická pobočka Českého rozhlasu:
http://www.rozhlas.cz/cb/zpravodajstvi/_zprava/jihoceska-ratolest-dokazala-ze-jihocechum-neni-lhostejne-jejich-zivotni-prostredi–1416498

Za informace a svolení k využití fotek děkuji Simoně Šafarčníkové, organizátorce soutěže a tajemnici spolku Krasec ( 725 048 160, e-mail: [email protected]). Janě Šlancarové děkuji za postřehy hodnotitelů.