Jihočeská univerzita hledá rektora

rektoratI přes extrémně suchý rok nám čas letí jako voda, a tak i první čtyřleté funkční období prof. Libora Grubhoffera z většiny uplynulo a pomalu se stává minulostí. Je tedy nejvyšší čas se začít ptát, kdo bude v čele univerzity sedět následující čtyři roky. Obhájí prof. Grubhoffer svůj post, nebo bude nahrazen někým novým? Tak na to odpoví následující týdny. Částečnou možnost zapojit se do výběru nového rektora máte i Vy! A že funkce rektora je funkcí opravdu důležitou asi nemusíme zvláště připomínat…

Právě se nacházíme v období, kdy je možné podávat návrhy. Laicky řečeno, je třeba sestavit kandidátku, ze které poté Akademický senát Jihočeské univerzity vybere vhodného kandidáta. Slovo „kandidát“, je za normálních okolností užíváno z formálního hlediska, neb jmenování do funkce rektora neprovádí akademický senát univerzity, jenž kandidáta vybírá, ale až prezident republiky. No… a vzhledem k tomu, jaký má současná hlava státu přístup a respekt k akademické obci (i když podle standarty, která nedávno zavlála nad Hradem, by se dalo polemizovat, zda je výraz „hlava“ z anatomického hlediska ten nejvhodnější), můžeme se ještě dočkat nemalých komplikací. Na druhou stranu, tím si asi v současné době netřeba příliš lámat hlavu a stahovat trenýrky, když Hrad je ještě daleko…

Každopádně, až do 6. 11. 2015, tj. příštího pátku, do 14.00 hod., lze podávat návrhy na jednotlivé kandidáty. Tyto se provádí pomocí návrhového lístku, který je možné stáhnout ze stránek univerzity, a co je podstatné, navrhovat může každý člen akademické obce, ať již student či pedagog. Onen navrhovaný kandidát dokonce ani nemusí být členem akademické obce, stejně jako nejsou kladeny žádné požadavky na dosažený titul. Bližší náležitosti, které musí návrhový lístek obsahovat, naleznete zde. Pokud tedy máte ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že by se na danou funkci hodil, není nic jednoduššího, než jej navrhnout.

Dalším kolem, který již provádí komise ustanovená Akademickým senátem, je zjištění stanoviska navržených, protože ne každý svoji kandidaturu přijme. Naopak, bývá pravidlem, že většina navržených svoji kandidaturu nakonec odmítne. To ovšem neznamená, že dotyčné nominace třeba alespoň nepotěší. Pokud to přeci jen někoho nepotěší, tak zejména členy volební komise, kterým to přidělá práci. Na druhou stranu, od toho to jsou neplacení zástupci akademického lidu 😉

Jména těch, kteří kandidaturu přijmou, budou následně zveřejněna a pro členy akademického senátu začne radostné období schůzek, ovlivňování, stresu a možná i nějakého toho anonymního dopisu, jako při poslední volbě. Kandidáti si mezitím připraví řeč a prezentaci na setkání akademické obce, kde vystoupí se svým programem a pak budou čekat a před spaním nedočkavě přepočítávat hlasy, jak to asi dopadne.

quo_vadis

Kam kráčíš, Jihočeská univerzito? Výsledky voleb napoví…

Samotná volba kandidáta na funkci rektora proběhne na zasedání univerzitního (velkého) akademického senátu 8. 12. Od 14.00 hod. Toto zasedání je veřejné (kromě času samotné volby, která je tajná) a může se naň přijít podívat prakticky kdokoliv, koho by to zajímalo. Každá fakulta má v senátu pět zástupců (3 akademické pracovníky a 2 studenty) a kandidáta na rektora bude tedy volit celkem 40 senátorů (pakliže se senát sejde v plném počtu) napříč celou univerzitou.

Pokud některý z kandidátů získá v jednom ze tří kol většinu, bude jeho jméno navrženo panu prezidentovi. Pakliže by žádný z kandidátů většinu nezískal, celý proces se bude od začátku opakovat…

A proč tohle celé? Rektor je přece hlavou univerzity, nadřazený všem fakultám. Jako takový určuje směřování univerzity, je podepsán pod všemi důležitými opatřeními a dlouhodobým záměrem a přímo a významně tak ovlivňuje každého, kdo na univerzitě působí, studenty nevyjímaje. Nehledě na jeho přímé působení si vybírá nejbližší tým spolupracovníků, tzv. prorektorů, kteří pak mají na starosti jednotlivé oblasti dění na univerzitě (tak, jak to na fakultní úrovni dělají proděkani) – ať již jde o oblast studia, vědy a výzkumu, zahraničí či dalších akademických záležitostí. Kromě toho je rektor i důležitým reprezentantem univerzity navenek, zasedá v České konferenci rektorů, sdružující rektory všech vysokých škol v ČR, a nebývá prezidentem republiky zván na významné státní ceremoniály :). Rektor je prostě něco jako ředitel celé univerzity. Je to tak důležitá funkce, že už stojí za to strávit trochu toho času vyplněním návrhového lístku jménem, o jehož nositeli se domníváte, že se na tuto vrcholnou funkci hodí ze všech nejlépe. Nezbývá tedy než jen popřát, aby z nadcházejících voleb vyšel ten nejlepší možný kandidát na rektora pro celou Jihočeskou univerzitu.

autorem článku je naštěstí již nějakou dobu bývalý senátor Kuba Vondruška