JU na veletrhu Gaudeamus 2013 – zájem byl o obory a o Libora

Zatímco většina z nás už sepisuje své bakalářské či diplomové práce, cestuje za vzděláním do zahraničí, není tomu tak dávno, co jsme stáli před rozhodnutím, na jakou vysokou školu si dát přihlášku. Mám jít studovat obor, který mě baví, ale má mizerné uplatnění? Nebo mám překousnout těch pár let a pak mít jistou práci. Každý volí jinou strategii…a mezi námi, i to, co nás bavilo, se nám může přejíst, a to, co slibuje větší jistotu získání práce hned po absolvování vysokoškolského studia, taky nemusí být taková jistota. Aneb šťastni jsou ti, kteří si vyberou správně a dvojnásob šťastni ti, kteří pak mohou ve svém oboru i pracovat. Co se týče výběru – někdo měl jasno už v patnácti, někdo měl favoritů více a nevěděl, kam se vrtnout, natož do kterého města. Problém, ale zároveň i kouzlo tohoto rozhodování je v tom, že vám sto lidí může říct, že je to super a vy nakonec zjistíte, že to pro vás není to pravé ořechové. Ale to už k rozhodování patří.
Informace se dají získat mnoha způsoby. Někomu postačí si informace vygooglit, jiný dá na rady kamarádů vysokoškoláků, někdo si chce školu prohlédnout a aspoň trochu „ošahat“ a zajede na Den otevřených dveří. Školy se to většinou snaží nepodcenit, a tak se zde středoškoláci dozví nejen důležité informace k přijímacímu řízení a ke studiu, ale můžou se podívat do zákulisí laboratoří, vyzkoušet si nějaký spektakulární pokus a tak. Pro všechny zájemce, rozhodnuté či nerozhodnuté, je tu navíc veletrh Gaudeamus, na který můžete vyrazit v listopadu do Brna či v lednu do Prahy. SVRAP se tam díky zástupcům naší univerzity podíval také a přináší vám o tom krátké shrnutí.

Zástupci jednotlivých fakult JU (odpředu: TF, FF, ZSF a PřF)Letos proběhl v termínu 5. až 8. 11. 2013 v Brně již XX. ročník veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Průměrná návštěvnost se pohybuje kolem 30 tisíc návštěvníků, letos zavítalo na veletrh lidí méně – dle statistik něco přes 27 tisíc. Představily se všechny české univerzity, některé vyšší odborné školy, 38 zahraničních univerzit a vysokých škol z 12 zemí počínaje sousedním Německem, Slovenskem a Polskem, konče zámořskými státy Kanadou, USA či Austrálií. Budoucí maturanti či výchovní poradci se mohli informovat na obory, podmínky přijetí či další otázky, které je pálí v souvislosti s jejich dalších směřováním po maturitě. Krom již zmíněných expozic byly pro návštěvníky připraveny informativní přednášky vystavujících škol a zajímavé ukázky v rámci doprovodných programů Věda pro život či Pojďme si hrát s technikou (ukázky robotiky a nanotechnologií, nejrůznější chemické pokusy, ukázky z taktického výcviku zásahové jednotky, luštění historických nápisů, ale třeba také témata dnešní doby – život na Facebooku a kyberšikana atd…). Zároveň probíhal v prostorách brněnského výstaviště i Veletrh pracovních příležitostí JobFair GAUDEAMUS a veletrh SPORT Life.

Ani Jihočeská univerzita nezahálela a vyslala již po několikáté své zástupce do Brna, poprvé však s novým stánkem a jednotným vizuálním stylem. Jaký to bude mít vliv na počet podaných přihlášek na JU na akademický rok 2014/2015, ještě uvidíme, ale jak veletrh prožívali samotní zástupci naší Alma mater, si můžeme přečíst již teď v souhrnu studentky PřF Terky Kolínské.
Terka Kolínská z PřF a letáčky SVRAPu mezi propagačními materiály„S potěšením mohu konstatovat, že na veletrhu Gaudeamus 2013 byl největší zájem o Přírodovědeckou fakultu. A to i přes to, že středoškoláci často naše fakultní placky vyměňovali za barevnější a atraktivnější univerzitní placky. Velký zájem byl o přeshraniční obory probíhající ve spolupráci s univerzitou v Linzi, konkrétně tedy o Biological Chemistry. Nově běžící obor Bioinformatics tolik zájemců nelákal a podobně na tom byla i Informatika. Pokud už se někdo o tento obor zajímal, tak to byli samí chlapi – žádná ajťačka se za celou dobu neukázala. Velmi potěšující zůstává fakt, že velká část návštěvníků přišla k našemu stánku s jasnou představou, co by chtěli studovat, a řada z nich se již účastnila nějakých přírodovědecky zaměřených aktivit. Za zmínění stojí například projekt Otevřená věda, kterého se účastnili především zájemci o „bílé obory“ jako jsou molekulární biologie či chemie. Nejvíce letos táhla zoologie v závěsu s chemií, zájem byl i o praktičtější obory jako je Péče o životní prostředí a Biomedicínská laboratorní technika, ovšem vždy s ujištěním, že po bakaláři je možno u nás pokračovat v navazujícím studiu. Trochu hořkou vzpomínkou pro mě zůstává fakt, že o botanické obory nebyl zájem. Snaha přesvědčit zájemce o studium o tom, že botanika je atraktivním oborem s řadou možností a možným uplatněním například v botanickém ústavu v Třeboni, se nesetkala s kladným přijetím. Velkým lákadlem pro středoškoláky bylo ale velké množství exkurzí, zahraničních kurzů, ať se jedná o kurz podmořské biologie, autobusovou meziooborovou exkurzi či kurz tropické ekologie, který sklízel největší ovace. Absence přijímaček a možnost specializovat se již v rámci bakalářského stupně studia pak byly pro zájemce, kteří obcházeli přírodovědecké fakulty a srovnávali, kde by se jim líbilo nejvíce, pomyslnou třešničkou na dortu (o tom ale, kam současná situace přijímání studentů na VŠ bez přijímaček vede, můžete číst zde – pozn.redakce).
Velká část dotazů se směřovala k budoucímu uplatnění. Zde je potřeba velice pochválit naše fakultní propagační oddělení, protože v nových informačních materiálech se u každého oboru objevuje výčet uplatnění, což mi velmi ulehčilo práci. Velice praktický byl také nápad natisknout mapu kampusu na rubovou stranu letáčků SVRAPu. Dokonce se objevila čtenářka SVRAPu a velmi zarážející byl fakt, že pochází z Ostravy a pozor nebyla to prý žádná příbuzná či tajná milovnice redaktorů.“

Slečny obdivují raka LiboraZástupci ostatních fakult (EF, FF, FROV, TF, ZF, ZSF) vesměs odpovídali na podobnou základní sadu otázek týkající se oborů zajišťovaných na fakultě, podmínek přijímacího řízení (talentové zkoušky, šance na přijetí), úrovni výuky jazyků a matematiky, povinných praxích a možnosti uplatnění, objevily se také praktické dotazy např. na možnost ubytování v Budějcích, cenu kolejí a obědů. Největším lákadlem se pak stala pizza za 42 Kč. Pro příští ročníky Gaudeamu padl z řad reprezentantů návrh, že by nebylo špatné vypracovat souhrnný leták s cenou kolejí, obědů a přibližných výdajů za život v ČB. Zájemci o studium na EF se ptali spíše obecně na obory, návaznost v magisterském studiu a možnost uplatnění, zatímco na TF byl největší zájem konkrétně o Pedagogiku volného času. O studium na ZSF se oproti loňsku celkově zvedl zájem, nejvíce se potom uchazeči ptali na obor Fyzioterapie (přibližně 80% uchazečů). Stánek se setkal s velkým ohlasem, přestože pár centimetrů navíc do výšky by mu neuškodilo. Výčet fakult by mohl být také lépe zvýrazněn, některé fakulty trochu zanikaly. Dan z TF by uvítal více prostoru pro připravené aktivity a mrzela ho absence zástupce z Pedagogické fakulty. Ta se ale na druhou stranu ukázala být přínosnou jak pro Přírodovědeckou, tak i Filozofickou fakultu, které obě nabízejí studium pro středoškolské učitele. Věta „bohužel z Pedagogické fakulty nikdo nepřijel, ale pokud máte zájem o učitelství, můžete studovat u nás“ byla velice frekventovaná. Celkově panovala příjemná atmosféra, dostavila se i únava, ale s pocitem dobře odvedené práce. Ti, kteří se zúčastnili již po několikáté, ocenili lepší pozici stánku a propagační materiály a již zmíněný design stánku. Markéta z EF litovala absence propagačních materiálů nejen kvůli tomu, že musela říkat vše z hlavy, ale především proto, že si z toho zájemci  v záplavě informací z veletrhu nic neodnesou a nemají do čeho doma nahlédnout. Nicméně celou situaci zachraňovala větou na úvod: „Ekonomická fakulta myslí efektivně a ekonomicky, proto nedodala letáčky.

A jak je to tedy s tím Liborem? Nejedná se o familiérní oslovení našeho pana rektora, přestože není vyloučené, že by někoho mohlo lákat studium na univerzitě, kterou vede člověk, který otevřeně nesouhlasí s některými projevy naší hlavy státu. Jedná se o raka pruhovaného, kterým lákal FROV nejen zájemce o studium, ale k velké radosti vystavovatelů i kolemjdoucí slečny.

A co vy, milí čtenáři SVRAPu? Co bylo hlavní motivací podat si přihlášku na JU? Doporučili byste studium zde i vašim mladším kamarádům?

Na základě pravdivých výpovědí zhmotnila do příspěvku Pája Staňková, která by jménem celé svrapí redakce chtěla tímto poděkovat všem, kteří naši JU na veletrhu Gaudeamus 2013 reprezentovali a byli ochotni se podělit o své zážitky. Propagačnímu oddělení Přírodovědecké fakulty JU patří dvojnásobný dík – za zmíněné propagační materiály, tak i za zapůjčení fotodokumentace.
Obecná omáčka a statistiky pochází z oficiálních stránek veletrhu