Představení Jintes CB a pozvánka na přednášku

Jintes CBNedávno jsem měla možnost poznat se s obchodní manažerkou Petrou Míkovou z Jintes CB s.r.o. a pohovořit si s ní nejenom o tom co všechno firma nabízí zájemcům o různé kurzy, ale i o její cestě na pozici, kterou momentálně zastává, o její osobní filozofii i o filozofii společnosti, kterou zastupuje. Firma Jintes CB je mezi lidmi známá zejména jako místo, kde se konají různé rekvalifikační kurzy, vzdělávací kurzy a semináře, počítačové kurzy. Dobře tu funnguje i rozsáhlá výuka nejrůznějších jazyků včetně indivuálních kurzů. Nabídka služeb se neustále rozšiřuje a vyvíjí. A co je pro nás studenty naprosto úžasné je, že pro naše nápady, nadšení, kreativitu a osobnost jsou tu kdykoliv dveře otevřené.

jintes2Rádi tu uvítají kohokoliv z nás kdo by si chtěl vyzkoušet např. práci jazykového lektora, vést příměstský tábor, nějaký kroužek… , říct své postřehy a nápady. Nenarazíte tu v žádném případě na nevrlé pracovnice, ale naopak na skupinu zapálených lidí. Spojení TO NEJDE nebo TO JE PROBLÉM, tu neuslyšíte. Vše je možné vymyslet, najít společné řešení ke vší spokojenosti… nemusíte se tedy bát vůbec přijít. Máte přání jakéhokoliv individuálního, skupinového kurzu, tady vám pomůžou, poradí a vše zajistí. Důležité je říci, že ceny služeb tu jsou pro studenty dostupné a vždy je možnost se i nějak domluvit na jiném (např. levnějším) řešení. Já jsem totiž již několikrát narazila na to, že mne různé jazykové školy odmítli jako klienta, protože jsem chtěla individuální výuku podle svých potřeb a svého času… vždy se mi dostalo odpovědi, že to nejde, že to není možné. Nebyla jsem prostě ochotná zapadnout do vyjetých kolejí a slevit ze svých požadavků. A samozřejmě to by pro ně byla práce navíc kdyby se mi snažili zajistit něco individuálně… Tady jsem poprvé získala pozitivní odpověd, že přece vždy to nějak jde zařídit.

jintes1Při povídání s paní Míkovou jsme probrali spoustu dalších věcí a víc a víc jsem byla utvrzovaná, že tohle je stejná krevní skupina lidí jako jsem já. Kteří nechtějí aby vše jelo v černobílých barvách, bez inovace, bez novinek… naopak tady je vše v pastelových barvách a kreativititě se meze nekladou. Každého kdo má jakýkoliv nápad jak by se chtěl realizovat tu s radostí přivítají a pomohou mu dosáhnout svého cíle. Lákalo tě vždycky učit někoho něco, ale bál ses to zkusit? Chtěl sis vyzkoušet uspořádat něco pro děti? Chceš získat praxi a ještě i nějakou tu korunku k tomu? Nebo jen chceš s někým probrat své nápady a jednou je třeba vidět realizované? Opravdu můžu s klidným svědomím vám všem studentům říct, že tady máte dveře dokořán otevřené a je jen na vás jestli do nich vstoupíte.

A pokud se chcete něco více dozvědět z první ruky a ještě si odnést užitečné životní rady tak přijďte na plánovaný vzdělávací workshop přímo v kampusu JU.

Mezinárodní studentský klub ve spolupráci s Jintes CB pro vás studenty připravil speciální vzdělávací workshop s přednáškou 29.4.2015 od 17h v Akademické knihovně JU. Vstup volný. Přijďte se dozvědět více o možnostech vašeho dalšího vzdělávání a možnostech uplatnění nejen v Jintes CB, ale obecně na poli práci, pohovořit o tom jak probíhají výběrová řízení, co od Vás potenciální zaměstnavatel očekává, jak se připravit na pohovor, jaké jazyky jsou žádané, na co si dát pozor atd. K dispozici Vám bude obchodní manažerka paní Petra Míková a personální manažerka Jitka Nosková. Nebojte se a přijďte si pro cenné rady do života! Více o akci zde.

Martina Karásková


Jintes CB s.r.o. je vzdělávací instituce se širokou nabídkou kurzů a školení. Především se věnujeme výuce výpočetní techniky, jazyků, ekonomie a marketingovým a manažerským kurzům. Kromě toho organizujeme další kurzy pro firmy, jako jsou např. požární ochrana, BOZP, školení řidičů apod. Zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků a to především v oblasti výpočetní techniky. Náš tým odborných lektorů má profesionální přístup ke každému posluchači. Lektoři předávají nejnovější praktické zkušenosti, které posluchačům pomáhají zvládnout danou problematiku. U lektorů prosazujeme lidský přístup, tj. aby účastníkům kurzu bylo vše trpělivě a řádně vysvětleno, třeba pomalu a opakovaně. Snažíme se o maximální spokojenost zákazníků. Kvalita výuky a spokojenost našich zákazníků je naše priorita. Nabízíme řadu výhod a slev pro naše absolventy, kteří absolvují některý z našich kurzů.