Kynologický klub JU a výcvik psa

obedience2Máte svého pejska a rádi byste s ním chodili cvičit? Pak se můžete stát členy kynologického klubu. Klub na půdě univerzity funguje již od roku 1997. Aktuálně má klub 28 členů, tréninky probíhají v zimě každé pondělí v hale na výstavišti. Přes jaro a podzim se pak obvykle trénuje podle možností v ohradě ZF JU. Členové dokonce mohou pro ustájení svého psa využít klubové kotce. Existuje mnoho kynologických disciplín, blížeji se v následujícím textu seznámíme hlavně s těmi, kterými se klub na JU nejvíce zabývá.

V klubu se věnují v první řadě hlavně obedienci, které se přezdívá „vysoká škola poslušnosti“. Pes a psovod předvádí postupně 10 povinných cviků jako např. přesnou chůzi u nohy, odložení, přivolání, aport, vysílání do čtverce či pachovou identifikaci předmětu atd., jejichž náročnost provedení je odlišná podle jednotlivých tříd, které jsou celkem čtyři. Začátečníci soutěží v kategorii OBZ a pokud splní povinné zkoušky mohou se dostat až do elitní třídy OB3. Obedience vznikla ve Velké Británii, a její velkou výhodou je, že není vůbec náročná na prostor a ani vybavení. V České Republice se počátky toho sportu objevily někdy kolem roku 2007, jedná se tedy z tohoto hlediska o mladý kynologický sport. Důraz se klade na společné spojení a radost psovoda a psa a přesné provádění jednotlivých cviků. obediencePes by rozhodně neměl povely a úkony provádět slepě a bez duše… Trénink jednotlivých cviků probíhá postupně po malých krůčcích čistě pomocí pozitivní motivace, v žádném případě se tedy nejedná o drilování slepé poslušnosti. Klade se důraz na to, aby pes pochopil, co se po něm chce a danému cviku skutečně rozumněl. V tréninku se tedy nepoužívají žádné donucovací prostředky. Ideální je v tomto případě použití metody zvané klikr trénink, kdy se pejsek sám naučí nabízet různá chování a psovod jen klikrem označuje okamžik, kdy pejsek vykonal dané chování správně a následně jej odmění hrou či pamlskem. Hodnotí se jak výkon samotného psa, tak i jeho psovoda. Závodit v obedience může jakýkoliv pejsek a jeho člověk. Vzhledem k faktu, že sport není pohybově náročný, je možné závodit i s pejskem, který například má potíže s klouby a nemůže se tak věnovat např. agility. Handicap psa či psovoda se pak zohledňuje při hodnocení jednotlivých cviků. Zohledňuje se dokonce i plemená příslušnost a rozhodně to tak není sport pouze pro mrštné border kolie, závodit může skutečně každý.

FlyballDále se KK JU věnuje pachovým pracem (neboli stopování), obranám (práce s figurantem) a zajímavému týmovému sportu jménem flyball. Flyball je opět sport vhodný pro všechny plemena psů. Pro pejska je to zábava a uplatní se zde hlavně temperamentní jedinci, zejména vášniví aportéři. Oproti agility je flyball méně náročný pro samotného psovoda a tak i méně fyzicky zdatní páníčci se mohou do flyballu pustit. Proti sobě nastupují vždy dvě čtyřčlenná družstva na dvou stejných drahách, které obsahují 4 skokové překážky. Na konci je flyballový box, který vystřeluje míček. Na povel psovoda vyběhne pes na dráhu, překoná překážky, vyskočí na desku boxu, kde provede tzv. plaveckou otočku, čímž se vystřelí míček. Míček chytne a aportuje ho přes překážky zpět k psovodovi. V okamžiku, kdy pes překročí cílovou čáru vybíhá další pes a vítězem je družstvo, které má nejrychleji všechny 4 psy a míčky v cíli. Právě ve flyballu se podařilo klubu získat krásné umístění na mistrovství Evropy v roce 2013 – získali 3. místo! Více se o flyballovém týmu XTREME můžete dozvědět na jejich samostatných stránkách.

dogdancingNěkteří členové KK JU se věnují také dogdancingu, ve kterém pejsek a jeho psovod předvádí sestavu triků a tanečních kroků na hudbu za využití nejrůznějších divadelních kostýmů či rekvizit. V dogdancingu existují čtyři divize, které se liší zaměřením sestavy. Některé divize využívají synchronizaci tanečních kroků psa a psovoda jako jsou napříkad různé pivoty, krokové sekvence či synchronizované otočky. Ve třídě heelwork to music pak pejsek pracuje po celou sestavu v blízkosti psovoda u jeho pravé či levé nohy a elegantně následuje psovodovy kroky. Naopak v divizi freestyle se fantazii psovoda meze nekladou a klade se důraz zejména na různé divácky atraktivní triky jako jsou skoky, odrazy od těla psovoda, plazení, válení sudů, chůze na zadních nohách a různé zajímavé pózy či práce psa s rekvizitami. Každá divize má pak tři výkonnostní kategorie, ve kterých je možno plnit výkonnostní zkoušky, od začátečníků až po zkušené závodníky. Dogdancing má znovu tu výhodu, že je prostorově a časově nenáročný. Může se mu tak věnovat každý pejskař, aniž by měl závodní ambice. Jednotlivé triky lze hravě nacvičit i doma v obýváku za dlouhých zimních večerů, ať už využitím výše zmíněného klikr tréninku nebo naváděním za pamlskem. Vězte, že takováto aktivita každého pejska příjemně zabaví a unaví a už mu nezbude čas na případné zlobení.

Do budoucna by se klub rád zabýval i dalšími disciplínami. Např. agility, na kterou, ale zatím schází potřebné vybavení a prostor. Nicméně již teď v klubu najdete členy, kteří se této disiplíně ve svém volném čase věnují a určitě vám rádi poradí. Kynologický klub pro své členy a další zájemce pořádá také zajímavé semináře, školení a setkávání. Na počátku února například pořádá seminář s mezinárodně uznávaným trenérem zvířat RNDr. Františkem Šustou, PhD. nazvaný Trénink je rozhovor. Všichni zájemci jsou samozřejmě na akci vítaní.

Zájemci o členství klubu se mohou ozvat vedoucí Olze Bazalové na [email protected]. Více informací naleznete na stránkách klubu a na Facebooku.

Ilustrační fotografie k článku: archiv KK JU