MARK THER V „ARÉNĚ“

DSC_0014Výstava “Vladimír Skrepl – Lež a lži”, výstava v rámci projektu Alšovka Aréna “Mark Ther – Das wandernde Sterlein” a to, co je spojuje.

Položme si hned na úvod otázku: Co mají tyto výstavy společného?

Odpověď: Obě dvě byly zahájeny ve stejný den i hodinu a na stejném místě (dne 12.2. 2015 v 17:00 hodin, Wortnerův dům). Jedna se odehrává v horním patře a za druhou musíme vstoupit do tajemných prostor suterénu Wortnerova domu, tedy do prostoru, který je vyhrazen pro výstavy v rámci projektu Alšovka Aréna.

To ale není všechno, kromě vyjmenovaných souvislostí, nebo chcete-li spojujících článků lze ještě podotknout, že jde o výstavy, jejich autoři jsou ve vzájemném vztahu, vztahu učitele a žáka, neboť Mark Ther studoval na Akademii výtvarných umění pod vedením Vladimíra Skrepla., že obě dvě výstavy, potažmo jejich autoři rádi svou tvorbou šokují publikum.

Pro připomenutí, znovu uvedu informace, které jsem zmiňovala již ve článku o výstavě Vladimíra Skrepla :

Vladimír Skrepl (1955) vystudoval dějiny umění a v 80. letech, kdy působil v Galerii hlavního města Prahy, patřil k nejprogresivnějším kurátorům, kteří z této instituce udělali ostrov pozitivní deviace v období doznívající normalizace. Kontinuálně s tím soustředil umělec své síly směrem k vlastní volné tvorbě, jenž se po roce 1989 stala jeho hlavní aktivitou vedle pedagogické práce na pražské Akademii výtvarných umění.

Výstava v Alšově galerii sestává z dvou prací Marka Thera – jeho videofilmu Das wandernde Sternlein / Putující hvězdička, za který získal nejvýznamnější ocenění pro mladou uměleckou generaci – Cenu Jindřicha Chalupeckého a souboru kreseb Heimatkreis Braunau Sudetenland.

Mark Ther studoval na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Vladimíra Skrepla  a Jiřího Kovandy a poté Michaela Bielického a The Cooper Union for the Advancement of Science  and Art v New Yorku. V roce 2011 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého (CJCH). Vystavuje v kontextu filmových festivalů, ale především v galeriích a muzeích. Pracuje výhradně s videem a filmem a kino sálovou prezentací. Vyznává estetickou kvalitu obrazu a zvuku, která zesiluje divákův prožitek.

O umění Marka Thera se ve světě umění hovoří především v souvislosti s tak zvaným  genderem (genderovými studiemi).

Pojem gender se u nás začal používat v širším měřítku v 90. letech minulého století . Touto terminologií se často označují rozdíly mezi muži a ženami, tyto rozdíly jsou chápány z hlediska kulturního ne biologického . Jestliže pohlavím (sex) rozumíme bilogickou danost mužství a ženství, gender představuje sociální konstrukt, maskulinní nebo feminní chování vyvinuté v průběhu socializace. Společnost ve shodě s pohlavím automaticky předpokládá existenci dvou genderů, tady mužského a ženského. Gender v umění může být zaměřen  na ženy – malířky a jejich výtvarné projevy. Stejně tak se ale také může zabývat například otázkou muže – výtvarníka a na to, jaký vliv má na jeho umění sexuální orientace.

Veronika Polnická

Zdroje :
www.ajg.cz
http://www.gavu.cz/vladimir-skrepl-lez-a-lzi/
http://www.cavi.cz/gender.html