Mocí hudby, zpěvu kouzlem krotnou i sápaví lvové. (Josef Jungmann)

Zpíváte rádi? Ano? Ale nevíte, jak se můžete věnovat svému koníčku i v Českých Budějovicích? Pokud holdujete sborovému zpěvu, zapojte se do Jihočeského univerzitního sboru! Tento článek budiž malým nahlédnutím do tajů tohoto univerzitního seskupení. Pokud máte chuť vstoupit, ale nevíte, co přesně tento sbor obnáší, čtěte níže.

 

Historie UNS
Pokud jste o sboru nikdy neslyšeli, tak vězte, že už funguje nějaký ten pátek, konkrétně od roku 1982. Byl založen doc. Mgr. Jiřím Fuchsem, absolventem pražské AMU. Pod jeho vedením sbor natočil více než 60 snímků pro Český rozhlas a zúčastnil se mnoha různých festivalů a soutěží.

V současné době, po 30 letech panování absolutního monarchy doc. Fuchse, nastává v Univerzitním sboru personální reorganizace. Doc. Jiří Fuchs opouští královský trůn a od nového semestru se postavil do čela univerzitního sboru jeho nástupce. Ptáte se, kdo je tím vyvoleným? Nahradil jej mladý kralevic nebo snad žena? Ano, poprvé bude univerzitnímu sboru vládnout žena –  MgA. Petra Meisl, někdejší absolventka oboru sólový a komorní zpěv na VŠMU v Bratislavě.

wenca luka

Náš redakční kolega Wenca Luka se o účast ve sboru ucházel v přijímacím řízení již několikrát. Bohužel porotu svým sopránem ani svými dlouhými vlasy neoklamal…

Přijímací řízení
Je to paradoxní, ještě ani nevíte, kdo sbor povede a už máte před očima zlověstnou vidinu přijímacího řízení. Nehledě na to, že potenciální zájemce mohou nepříjemně zasáhnout hned další dvě informace. Tou první je, že sbor je výhradně ženský, takže případní mužští zájemci mají bohužel smůlu. Jo pánové, nespravedlnost světem vládne. Dívky se však mohou hlásit z jakéhokoli studijního oboru na JU, sbor není doménou pouze studentek hudební výchovy. Pokud jste tedy žena, jste právě zcela neoficiálně o krůček blíž sborovému zpívání,  ale musíte se poprat ještě s další neblahou formalitou, která spočívá v přijímacím řízení. Toto přijímací řízení rozhodně není zkouškou ohněm a nemusíte se ho bát. Není však od věci připomenout, že jistým předpokladem k úspěšnému složení „konkurzu“ bývá zkušenost se sborovým nebo sólovým zpěvem a schopnost zazpívat z not sborový part. Členky sboru ještě v ZS 2012 osobně vybíral sbormistr doc. Mgr. Jiří Fuchs, který si vyslechl zpěv adeptky v doprovodu klavíru a prověřil ji v několika hlasových cvičeních, aby se případně rozhodl, do jaké hlasového polohy (1., 2. soprán; 1., 2. alt) dívku zařadí. S novým vedením však možná přijde i změna v přijímacím řízení.

Na závěr připojím místo a čas konání přijímacího řízení. Sbor se neustále obměňuje, proto tento „konkurz“ probíhá vždy na začátku nového semestru v přízemí budovy PF (učebna TL 102) v ulici U Tří lvů – většinou to bývají první dva úterky mezi pátou a sedmou hodinou odpolední.

Pravidelné zkoušky sboru
Pojďme si nyní povědět, co můžete očekávat od sboru, když úspěšně projdete přijímacími „zkouškami“. Především se na vás těší další zpěvuchtivé spolužačky (sbor je složen z 30-50 zpěvaček), čekají vás pravidelné zkoušky sboru a na konci semestru také složení zápočtu. Univerzitní sbor (KHV/UNS) je stejně jako jiné předměty zasazen do kreditního systému a za jeho absolvování získáte čtyři kredity. Předpokladem složení zápočtu je pravidelná docházka na zkoušky sboru, které se konají ve stejný čas a na stejném místě jako přijímací řízení a další podmínkou je absolvování jednoho nebo více vystoupení během semestru.

Repertoár, vystoupení
Předpokládám, že většinu zájemkyň nejvíce zajímá repertoár sboru a zmíněná vystoupení. Repertoár je složen většinou ze skladeb z 19.-20. století, víceméně se jedná o klasickou a lidovou hudbu. Během semestru se sbor skladby postupně učí a prezentuje je ke konci semestru na vybraném vystoupení. Právě tato vystoupení jsou zajímavým bonusem při působení sboru – dívky mají možnost zazpívat si na různých místech v České republice.

Pokud máte tedy rády hudbu a zpěv, neváhejte a přihlaste se do Univerzitního sboru. Můžete jen získat – nové zkušenosti, nová přátelství a hudební zážitky.

autorem článku je Kateřina Šímová

článek byl s laskavým svolením autorky i šéfredaktory vykraden ze studentského časopisu Filozofické fakulty MOST ;)

Zdroje:
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/hv/soubory_jcvss.phtml
http://www.fdh.sumavanet.cz/fdh/cs/ucastnici11.html
http://www.ucps.cz/portal/cz/02-01-detail.php?id=235