Naučná stezka Zemědělské fakulty

otevreniV pátek 15. 11. byla Zemědělskou fakultou slavnostně otevřena nová naučná stezku v kampusu univerzity. Až na vlezlou zimu, kterou se však organizátorům podařilo částečně neutralizovat několika zastaveními u stánků s punčem, teplou šunkou a nalitým Myslivcem (to velké M je tady docela podstatné), se celá akce povedla. Jenom my přespolní, mající na přeplněných parkovištích opodál svá auta jsme mrzli…

 

Původ nápadu
Úplně první impuls k vytvoření něčeho podobného, jsem já osobně zaznamenal zhruba dva, dva a půl roku zpátky, kdy jednu, tehdy ještě studentku doktorandského studia na ZF posedla myšlenka vybudovat v areálu našeho nudného kampusu arboretum. Tehdejší plán byl prostý: sehnat trochu peněz na stromky a práci si obstarat vlastními silami.  Tento nápad na arboretum se onehdy líbil i pár lidem na PřF a nabízela se tedy elegantní cesta mezifakultní spolupráce na vytvoření něčeho, co mohlo náš kampus poměrně solidně obohatit dřívím na jarní táboráky. Zemědělská fakulta se ovšem následně rozhodla jít vlastní cestou a začala shánět prostředky na realizaci naučné stezky sama.

 

ovce

Přednášející ovšem nejsou trvalou součástí naučné stezky…

Realita
Prostředky na realizaci fakulta nakonec našla v rámci projektu ScienceZOOM. Realita je však od původního nápadu poměrně vzdálená. Nikdo pochopitelně neříká, že je to chyba, ale v průběhu tvorby naučné stezky se nám stromky úplně vypařily a zbyla stezka úplně bez stromků. Na druhou stranu zase přibyli ovečky a koně. No, koně vlastně nepřibyli. Koně zůstali tam, kde jsou už dlouhou dobu a jenom se k nim zarazila naučná cedule. Stromků je škoda, ale co není teď, může být třeba někdy v budoucnu…

genetika

Sama naučná stezka je volně přístupná v areálu kampusu a její první zastavení je poněkud bokem, tj. z ulice Na Sádkách. Pokud si to musíte hledat na mapě jako já, tak vězte, že je to ta ulice, která náš kampus ohraničuje z jižní strany a pro ještě snadnější orientaci se tedy nachází kousíček pod nově stavěnou budovou Zemědělské fakulty (popř. nad výpočetním střediskem EF). Zastavení je celkem dvanáct a na každém z nich vás čeká informační panel představující jednu z oblastí, které se ZF věnuje. Může se tedy dočíst například něco málo o ekologickém zemědělství, genetice, meteorologii, myslivosti, kvalitě potravin a dalších oblastech neoddělitelně spjatých se zemědělskými naukami. Kromě statických tabulí se můžete těšit na živé koně, ovce a dokonce i živé obilí v sekci rostlinné výroby. Vyjma zmíněných živočichů byl v rámci otevření naučné stezky přítomen i býk plemene česká červinka, avšak předpokládám, že ten bude vystaven jen u příležitosti významných událostí, jako je Den otevřených dveří apod. Jeho stálá přítomnost by byla pravděpodobně příliš lákavá…

kravakAčkoliv je stezka samozřejmě cílena i na studenty Jihočeské univerzity, její velký dopad by měl být i mimo univerzitu. To v zásadě potvrdila u jednoho zastavení i doc. Samková, když omlouvala některé formulace na tabuli s tím, že zadání bylo, aby text byl srozumitelný i pro třináctileté děti. Co je na tom nejsmutnější je fakt, že i tak jsem se dozvěděl spoustu nových informací. Holt ty zameškané hodiny se někde projevit musí :/

koneskotSám projekt ScienceZOOM je nastaven jako popularizace vědy široké veřejnosti a stezka si v tomto ohledu na nic nehraje. Vytváří zajímavé prostředí pro školní exkurze, pro odpolední potulku i pro víkendová zastavení rodin s dětmi. Koneckonců, zvířátka přeci táhnou. A to je asi ta zásadní věc. Podle mého skromného mínění, pokud se někdo bude na stezku opakovaně vracet, bude to právě kvůli téhle „živé složce“ naučné stezky. Ta pak může pomoct Zemědělské fakultě, ale sama o sobě asi příliš mnoho PR nesvede. Je třeba urazit ještě velký kus cesty k tomu, aby se náš kampus stal hojně navštěvovaný i někým jiným, než jen studenty a pejskaři. Zejména je třeba celková úprava areálu a samozřejmě i nějaká kavárna, která by byla otevřená i o víkendu. První krok, tj. parkové úpravy v oblasti rektorát – knihovna – koleje by se měl realizovat již z jara… uvidíme, co bude dál.

lokalizaci jednotlivých stanovišť v kampusu naleznete na stránkách ZF – konkrétně zde

Jakub Vondruška