názor: Co si počít s doc. Konvičkou?

V poslední době se nedá říct, že by to na naší univerzitě nežilo. I přes relativní zklidnění běžného shonu, které bylo vyvoláno příchodem zkouškového období, je u nás pořádně rušno. Nedávno proběhl na naší univerzitě co do návštěvnosti úspěšný den otevřených dveří a na síti zase bouří klidné vody okurkového období obsáhlá a místy dosti vyhrocená diskuze příznivců a odpůrců doc. Martina Konvičky, resp. jeho názorů a forem jejich prezentace. Ti druzí získali silného spojence, když jejich řady posílil oficiálním stanoviskem univerzity i sám pan rektor.

Sám doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., v současné době člen katedry zoologie Přírodovědecké fakulty JU, o sobě na svém blogu uvádí, že je přírodovědec, vysokoškolský učitel, lenoch, věčný rebel, provokatér a amatérský deislamizátor. Právě ty poslední tři body, kterých se drží, mu v poslední době vynesli nemalou porci zájmu, i když nemohu tvrdit, že by nerozvířily prach poprvé.

Když mi náš šéfredaktor dával zadání ohledně tohoto článku, dlouho jsem nevěděl, jak jej mám pojmout (já to pořádně nevím ani teď, když ho publikuji :/). K tomu, abychom zde rozebírali obecnou hrozbu islámu pro naše končiny, by totiž jeden článek rozhodně nestačil. Museli bychom se věnovat Koránu jako takovému, mýtům ohledně křížových výprav, mentalitě arabů a Evropanů (západní civilizace, chcete-li), událostem a výrokům posledních let, ale pro pochopení hlubších kontextů třeba i důvodům zániku Římské říše, stejně jako mnohému dalšímu. Existují argumenty pro, existují argumenty proti a většina z nás, protože máme dar udělat si vlastní názor, se někde na té pomyslné ose od „islámofilů“ po „islámofóby“ nachází. Nezávisle na tom, jestli jsme na ní více vpravo či vlevo, každý máme své argumenty a obvykle si za nimi stojíme. A to už je první problém. Zrovna otázka islámu a jeho pronikání do Evropy je záležitost, na kterou má obvykle každý z nás ten typ názoru, jenž je velmi pevný a jen obtížně změnitelný. Tím dochází k tomu, že v podstatě nejsme příliš ochotni nechat se přesvědčovat protistranou a poslouchat její argumenty a diskuzi tak čeká velmi vyhrocený osud, který věcné debatě příliš nenahrává. Pan docent je silně protiislamistický, své názory si srdnatě obhajuje a brání a doposud je vše v pořádku. Na to má přeci právo. Nebo snad nemá?

Ta hlavní otázka dnešního zamyšlení totiž nezní, jaký má doc. Konvička názor na islám, ale do jaké míry lze oddělit profesní život doc. Konvičky, jakožto člena univerzitního ansámblu a tedy osoby, která by měla jít příkladem nejen ve své odbornosti, ale zejména i výší svého morálního kreditu a Martina Konvičky – soukromé osoby, která má právo prezentovat svůj názor, pokud se s ním vejde do mantinelů vymezených zákonem (a pokud ne, je to opět jeho osobní problém). Protože stejně jako lze těžko odlišit např. chování bývalého premiéra Topolánka, jakožto předsedy vlády a chování vysvlečené soukromé osoby Mirka T. kdesi na jachtě ve Středomoří, projevy vysokoškolského docenta či profesora, byť prezentované mimo univerzitní půdu a v rámci soukromých aktivit, jsou zákonitě veřejností chápány jakožto projevy pedagoga Jihočeské univerzity jako takové.

Osobně třeba zastávám ten postoj, že na akademické půdě, když už ne jinde, má platit svoboda názorová. Obdobně, jako jsem se vyjadřoval u příležitosti kauzy pana profesora Putny, i nyní jsem toho přesvědčení, že od zaměstnance vědy a výzkumu se očekává poněkud odlišné myšlení, než se kterým se můžeme setkat u většinové populace. Kdyby totiž vědci aplikovali běžný postoj, tj. „vzhledem k tomu, že na to doposud nikdo nepřišel, tak to evidentně nejde a nebudu s tím ztrácet čas“, patrně bychom jako lidstvo nebyli tam, kde jsme. Nicméně právě u vědců a vynálezců podporujeme jiný přístup. Kreativní, nestandardní, často i buřičský, protože právě odlišným pohledem (odlišným od těch, kterým se to dříve nepodařilo) lze dojít k výsledkům na poli vědeckém. A pokud někdo tento styl myšlení má, velmi těžko se od něho oprostí pouhým odložením laboratorního pláště a přezůvek. Pokud je zbytek populace netečný k problémům dneška, pak právě akademici a jejich studenti by měli být ti, kteří budou nepříjemná témata otevírat a žádat jejich řešení. Ať už islám v Evropě problém je nebo není, prosté zavírání očí (ono se to nějak vyvrbí), jako např. v případě oteplování planety, není nejlepším řešením. Je to problém? Není? Kdo ví, třeba se vědci pletou a skleníkové plyny jsou v tom úplně bez viny…

Co už ale rozhodně v pořádku není, jsou některé formulace, obraty a cesty, kterými doc. Konvička své názory prosazuje. I když si v tomto ani jedna ze stran nemá v žádném případě co vyčítat, pan doc. Konvička by měl asi být schopen z pozice pedagoga projevit nadhled a měl by poněkud vhodněji volit svá slova. Odlišné názory by měli být, na akademické půdě zejména, totiž prezentovány formou: „Pane, v tom s Vámi rozhodně nesouhlasím a nemyslím si, že máte pravdu“ a nikoliv „Pane, vy jste úplnej ***** a ty vaše ******* názory si pěkně strčte do ******“ (tato věta je smyšlená a neodráží reálnou diskuzi). Zároveň by mělo dojít k respektování názorů protistrany, byť s nimi nemusí být v žádném případě souhlaseno. Shazováním a zesměšňováním oponenta v inteligentní společnosti ničeho nedosáhneme.

Další zamyšlení je třeba věnovat oficiálnímu stanovisku Jihočeské univerzity. Je vcelku pochopitelné, že pan rektor chtěl dát veřejnosti jasný signál, že se jedná o soukromé aktivity pana docenta, nikoliv o postoj univerzity. Otázkou je, zda právě tímto stanoviskem nebyla ze soukromé aktivity doc. Konvičky stvořena záležitost univerzitní.  A vzhledem k tomu, co se na facebooku pravidelně objevuje, mám pocit, že podobná stanoviska by v rámci rovnoprávnosti musela být vydávána každý druhý den. Nevím, jak by se k tomu například stavěla Bára Poslušná, která se na facebookové nešvary ve svých článcích občas zaměří, ale já osobně bych očekával třeba stanovisko, že univerzita se distancuje od blbosti některých svých studentů, kteří se prezentují na facebookových stránkách JU a stránkách Přiznání, protože se jedná o jejich soukromou aktivitu a že se distancuje od lenosti týchž, protože nejsou schopni informace vyhledávat samostatně a raději zamořují diskusní vlákna stále stejnými otázkami, které již byly o dva komentáře výše stokrát zodpovězeny. Plně si ovšem uvědomuji, že pravděpodobnost, že zrovna toto způsobí mediální kolotoč, není příliš velká.

Poměrně neradi bychom v případné diskuzi zabředávali z výše uvedených důvodů do tématu, zda islám v Evropě ano či ne.  Nicméně, rádi bychom znali Váš postoj k otázce, zda má docent či profesor působící na akademické instituci oprávnění prezentovat ve svém volném čase svůj názor (tj. rozhodně mimo obsah přednášek, cvičení, zkoušek apod.), byť by byl takto velmi ostře vyhraněný, nebo by měl kontrolovat své vnější projevy s ohledem na své vysoké společenské postavení a neměl by se tedy dopouštět případných kontroverzí.

Kuba Vondruška

použité zdroje:

https://www.facebook.com/jihoceska.univerzita [on-line 26.1.2014]
http://martinkonvicka.blog.idnes.cz [on-line 26.1.2014]
http://budejovice.idnes.cz/expanze-islamu-je-problem-0yy-/budejovice-zpravy.aspx?c=A140122_2025015_budejovice-zpravy_kol [on-line 26.1.2014]
http://www.jcu.cz/news/stanovisko-jihoceske-univerzity-k-vyrokum-docenta-martina-konvicky [on-line 26.1.2014]

 

 • Zuzanice

  Koubo, Vy si na tu otazku odpovidate sam: ” jsem toho přesvědčení, že od zaměstnance vědy a výzkumu se očekává poněkud odlišné myšlení, než se kterým se můžeme setkat u většinové populace. Kdyby totiž vědci aplikovali běžný postoj, tj. „vzhledem k tomu, že na to doposud nikdo nepřišel, tak to evidentně nejde a nebudu s tím ztrácet čas“, patrně bychom jako lidstvo nebyli tam, kde jsme. Nicméně právě u vědců a vynálezců podporujeme jiný přístup. Kreativní, nestandardní, často i buřičský, protože právě odlišným pohledem (odlišným od těch, kterým se to dříve nepodařilo) lze dojít k výsledkům na poli vědeckém. A pokud někdo tento styl myšlení má, velmi těžko se od něho oprostí pouhým odložením laboratorního pláště a přezůvek. Pokud je zbytek populace netečný k problémům dneška, pak právě akademici a jejich studenti by měli být ti, kteří budou nepříjemná témata otevírat a žádat jejich řešení. ”
  Zaplatpambu za pana Konvicku. To tema kontroverzni neni. Kontroverzni se mi zdate Vy.

 • Martin Konvicka

  Konvičku zabíííít, upállit, ukamenovat.
  (kiss my ass)

 • PvR

  Naopak – právě pro svoje postavení má přímo povinnost stát si za svými názory a pokud je to nutné, jít třeba i proti stádu.

 • jan

  re… PrV…
  Od pana Konvičky bych čekal nadhled a hlavně slušnost – kterou okouká mládež.
  pan Konvička je i aktivistou v otázce cigánů?
  Doposud v republice nikdo nevyřešil tento problém a tenhle rest nás bude do budoucna hodně bolet a už se pan Konvička vrhla k islámu ne… kterej hlásá mnohdy hlouposti, což překousnu , ale v pozadí histerie událostí sem přitáhnou arbské uprchlíky (prej křestany)
  Tenhle čin bude stát naše děti, vnoučata, bolest a slzy které tet už začíná prožívat západní evropa – jistě nebyli všichni islamisté, ale děti přistěhovalců jima jsou, tak to prostě je a bude i unás,
  Až pán Konvička a spol dokáže vyřešit naše vlastní problémy pak at se angažuje … do té doby, může zapracovat na svém slovníku, image a to stádo pane Prv, je každej znás – a pardon, hulvát kterej se neumí ovládat – dělá mi veřejně echt “dobré” jméno, by v mé firmě šel smykem na hodinu,

 • kytt1

  “vysoké společenské postavení” – vážně? Já si tedy nemyslím, že by pan docent měl nějakou aureolu jen proto, že se rozhodl živit se tím, čím se živí. Což platí obecně o kterémkoli akademikovi. Je vědec a pedagog, v tom smyslu, že studentům předává poznatky z oboru, kterému se věnuje. Jeho úkolem není studenty vychovávat nebo jim nabízet nějaké hodnoty, konec konců jde o dospělé lidi. Takže co se vlastně řeší? Proč by neměl zaměstnanec univerzity ve svém volném čase vyjadřovat svůj názor na cokoli? Jeden z mých bývalých vyučujících nosil i do hodin triko “I love vydra říční – stop jezům na Labi!”, druhý kandidoval na prezidenta… Jinak, přednášku na téma islám, s účastí Lukáše Lhoťana, dalších odborníků na tuhle problematiku (včetně bývalého šéfa uprchlických zařízení u nás) a libyjských muslimských studentů jsem na akademické půdě zažila už před X lety, jestli chce Jihočeská univerzita dál zaostávat, je to její věc. Průkopníkem v tomhle směru už být nemůže. Hodláte takto postupně rozebírat volnočasové aktivity všech akademických pracovníků? Nebo chcete řešit, proč ex-muslimky chodí právě za panem Konvičkou, místo za těmi údajnými arabisty a orientalisty? Nelíbí se vám jejich svobodná vůle výběru?

 • Terka

  Já jsem toho názoru, že soukromý život každého člověka by neměl mít dopad na jeho život profesní…. Tedy ano, pokud bude svůj názor prezentovat jen mimo univerzitu a nebude ho předhazovat svým studentům na přednáškách atd., neviděla bych v tom problém.
  Musím přiznat, že obecně se s obsahem názorů pana doc. shoduji a až donedávna jsem proti jeho činnosti v oblasti “antiislamismu” nic neměla. Bohužel jsem náhodou (cca. před měsícem) shlédla pořad Máte slovo v ČT s touto tématikou, kde byl pan Konvička přítomen v publiku (které se tatktéž smí účastnit debaty).
  Debata v tomto pořadu rozhodně nebyla na úrovni, obě strany se dost ostře hádaly, nebyl vidět jakýkoliv respekt ke druhé straně a v případě pana docenta bych si troufla říci, že byl zřejmý i pohrdavý postoj vůči názorům ostatních. A to mě donutilo můj názor poupravit.
  Každý člověk by měl mít nárok na to, aby mimo svůj profesní život vyjadřoval soukromé názory, měl by ale dát pozor, aby byly tyto názory prezentovány na úrovni odpovídající jeho profesnímu postavení.
  Tedy ať si pan doc. Konvička v soukromí dělá co chce, ale jako akademik by měl ctít zákony diskuze a měl by mít úctu ke druhé straně sporu a neměl by se snižovat k vulgárním či nerespektujícím vyjádřením (jak již bylo řečeno i v článku).

 • Salám

  Samozřejmě má. Již bylo judikováno, že ani šílenci nuceně umístěnému v detenčním zařízení nemůžete bránit třeba jen v písemných projevech, i když si jimi nepochybně zhoršuje zdravotní stav….

 • Avatar

  Děkan PřF je další co se zřejmě nedokázal zorientovat v lidských právech, ale i lidské slušnosti

 • tana.tvrznikova

  1000 let jsme vyháněli muslimy z Evropy, a když se to našim předkům podařilo, za velkého krveprolití, tak je s otevřenou náručí vítáme zpět. Je mi z toho nanic. Podívejte se, co se děje v západní Evropě, každý, kdo byl nedávno v Paříži, netouží ji v nejbližší době navštívit. Je to děs. Armádu nemáme skoro žádnou a kluci okolo 20 let se nudí, fetují, stojí fronty na úřadech práce a rodiče je v tom podporují. Češi by se měli trochu nad sebou zamyslet. Pravdu má náš president, když říká, že za pár let budeme všichni litovat.

  • Jakub Vondruška

   Ačkoliv s naším prezidentem v máločem souhlasím, v tomhle se také stavím na jeho stranu. Nejpodivnější na tom je, že v Německu a Francii ty problémy s muslimskou komunitou v současné době jsou a nejsou malé. O to více zarážející je, že s otevřenou náručí, jak píšete, vítají další a další… Evropa se bohužel skutečně dostává do tak “altruistické atmosféry”, že na to doplatí… a nebude to tak dlouho trvat. Problém je, že, odpusťte ten výraz, “kdejaký přivandrovalec” má pomalu větší práva než rodilý evropan a ti, kdo se přizpůsobují jsme my. Pokud se integrace nepovede, je to takřka výhradně naše chyba… smutné