Názor č.1 – Vláda, co má v kalhotách na*ráno: Školné nebude

O reformě VŠ jsme v poslední době slyšeli dost. Jsme sami vlastními pány a strůjci vlastního štěstí, proto bychom si měli být vědomi, že my, vysokoškolští studenti, jsme budoucnost, která povede tuto zemi, budeme určovat její hodnotový žebříček a budeme nosnou konstrukcí společnosti. Proto se děsím, když skáčeme radostí, že nebude školné

V době, kdy jsem poprvé zhlédnul Věcné záměry o reformě VŠ, zděsil jsem se. Po jejich přečtení jsem měl pocit, že příprava těchto záměrů je odfláknutá, nepřipravená a v některých bodech snad i úmyslně dvojsmyslná nechávající si zadní vrátka pro případné změny, které mohly mít negativní vliv na fungování a nezávislost vysokých škol. Proto jsem šel protestovat na náměstí, organizoval jsem pochod, řval jsem hesla typu Dobeše do koše a doufal, že se něco změní. Změnilo se toho hodně, bohužel zcela jinak. Doufal jsem v otevřenou diskusi, která vyústí v některé programové změny v těchto záměrech, doufal jsem ve větší angažovanost všech inteligentních lidí, doufal jsem ve vzkříšení tohoto tématu. . .Efekt našich protestů byl dvojí.

Za prvé se na protesty proti VŠ reformě nabalily různé levicové politické skupiny typu ProAlt, které těžily z protestů a sbíraly cenné bodíky, aby nakonec uspořádaly spolu s odbory a důchodci celostátní Protest proti vládě, který vyústil v demonstrace relativně slušných rozměrů. Bohužel se tyto demonstrace omezily na populistické výkřiky do tmy komunistů a dalších levicových stran. Otevřenou diskusi a konstruktivní kritiku to nepřineslo.

Za druhé byl odvolán bývalý ministr MŠMT Dobeš. Přes všechny mé osobní antipatie k jeho zatvrzelým postupům a neústupnosti, musím uznat, že je to člověk schopný, činnorodý a pravděpodobně i inteligentní. Což jsou však vlastnosti, které jdou ruku v ruce, především pak v politice, s arogancí. Proto jsem měl z jeho odchodu radost a doufal jsem, že se otázka vysokého školství stane důležitým bodem, který bude nynější vláda řešit. V tuto chvíli je nabíledni, že nebude a pokusí se tuto otázku zamést pod koberec.

Ačkoli jsem od začátku proti nekoncepčním změnám ve fungování vysokých škol, domnívám se, že je třeba nahlížení na vysokoškolské vzdělání změnit. Je třeba ho považovat za prestižní, za obtížné a za velice perspektivní. Bez těchto faktorů se z VŠ stanou slabomyslné instituce čerpající státní příspěvky na prosté fungování bez jakékoli snahy utvářet mladou českou společnost, která bude mít za pár desítek let tento stát v rukou. A budeme to my, kteří budou korumpovat a budou korumpováni, budeme to my, kteří nebudou ochotní se shodnout, domluvit, debatovat a vytvářet společná koncepční řešení.

Jsem pro zpoplatnění vysokoškolského studia!!!Se všemi kecy o rovnoprávnosti a rovnému přístupu ke studiu zásadně nesouhlasím. Tento zdánlivý problém se dá vyřešit relativně jednoduše – kvalitní studenti budou za své výsledky dobře ohodnoceni. Budou muset nad studiem trávit více času, ale odměnou jim bude finanční kompenzace, tím pádem bezplatné studium. Tento princip však může fungovat pouze v systému, který je náročný, nezkorumpovatelný a především zbavený základních principů finančního trhu. Ano! Školy nesmí být líhní na akademicky vzdělané lidi, kde se za každý plůdek dostává určitá částka. Je to nesmyslné, neudržitelné a sprosté!

ČSSD chce bezplatné vysoké školství a nynější vláda zametla zpoplatnění pod koberec, aby si udržela určitou část voličů. Obě tyto skupiny jsou pro mě nevolitelné! Pane Sobotko, pane Nečasi, bohužel i pane Schwarzenbergu, jděte se se svým alibismem vycpat!!!

V normální demokratické společnosti bych byl levicově smýšlející člověk, levičák jako poleno. V České republice jsem byl do napsání tohoto článku středopravicový volič, který volí menší strany, které se ještě mohou dostat do vlády a mají tedy šanci něco změnit (volil jsem 2x Stranu Zelených a jednou TOP 09). V tuto chvíli se ze mně stává politicky bezprizorní člověk, který neví, kam má strčit nos, aby to tam nezačalo po chvíli nepříjemně páchnout po zkažených vejcích.

Vojtěch Študent

  • Jakub Vondruška

    no, já osobně také se školným souhlasím. Tím ale shoda končí. Domnívám se, že školné je možné opravdu jen v případě, že se vrátíme zpět do doby, kdy vysoké školy měly prestiž. Pak bude jejich absolventům školné kompenzováno mimojiné i lepším platovým ohodnocením. Nelze ho ale zavádět za současného stavu, kdy vysokou udělá skoro každý, kdo jen trošičku chce a její absolvování tak na trhu práce prakticky není žádnou velkou výhodou. Čili, pokud budou VŠ opět výběrové a budou opět poskytovat kvalitní vzdělání, zvedám ruku pro školné. Ale kdybych měl něco přirovnat k současnému stavu, bylo by to pro platící stejně nefér, jako kdyby jsi šel k holiči, který nikdy vlasy nestříhal, on Ti zmršil účes, ale přesto by chtěl čtyři stovky, protože za ty si bude moci udělat rekvalifikaci a někdy za dva roky tím pádem stříhat líp… A ke kompenzaci pro ty lepší. To už by bylo mnohem jednodušší tvrdě zpoplatit opakované zapsání předmětu atd… PS: také nejsem ze současné vlády ani trochu odvázaný, zmršili co se dalo, ale obávám se, že až to vyhraje levice, budeme s láskou vzpomínat…