Obnovme hranice [názor]

Ať odpůrci migrace vzplanou. Alespoň tak na mne působí v poslední době stupňující se vyjádření a „obavy“ prezentované v médiích. Tato vyjádření straší rostoucí xenofobií a rasismem a vybízejí k naprosté nutnosti a povinnosti migranty na území Evropy přijmout. Až zarážejícím způsobem se čím dál tím více ve společnosti sílícím nátlakem prosazuje atmosféra, ve které negativní postoj k této vlně imigrace není brán jako zcela legitimní názor, opoziční k tomu pozitivnímu, ale jako myšlenkový směr, který je třeba vymítit, který je zcestný, kacířský a za který je třeba se stydět. Vznešená křížová výprava, hon na čarodějnice, tentokráte proti „zaprděným“ odpůrcům imigrace, může začít.

Tím spíše, pokud se ve své „Petici proti strachu a lhostejnosti“ přidávají se svoji troškou do mlýna i podepsaní vědci a akademičtí pracovníci.

„Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost – dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou.“

Úryvek z: Vědci proti strachu a lhostejnosti

Mezi řádky se dá mj. číst, že pokud je někdo odpůrcem integrace, patrně nemá charakter ani zodpovědnost. Co jiného, než vyvolávání atmosféry strachu tohle je? Tentokráte ovšem ne atmosféry strachu z uprchlíků, ale atmosféry strachu z projevení vlastního názoru. Tato výzva bohužel přesně zrcadlí stav českého vysokého školství, ve kterém je kladen důraz na memorování a opakování studijní textů na úkor důrazu na vytváření kritického myšlení a schopnosti vyjít z davu a sebrat odvahu je projevit, jakož i slabosti současné, přepychem zlenivělé, Evropy. Ve vysílání Radiožurnálu (10.9.) dokonce sociolog Michal Uhl nazval tábory pro migranty na českém území termínem „koncentrační tábor“ a to opakovaně i na dotaz moderátorky. Milý pan sociolog by si měl možná osvěžit některé reálie z historie a nesrovnávat nesrovnatelné.

Moderní je ohrazovat se proti xenofobii, rasizmu, odpůrcům multikulturalismu a každý kdo nejde s davem je dehonestován a pranýřován (dalším absurdním příkladem je, že jedna švédská firma začne po obvinění z rasizmu vyrábět i černé náplasti – rasizmus a xenofobie je dnes univerzální zaklínadlo, i kdyby to bylo jakkoliv absurdní). Byť by měl pravdu, byť by jeho argumenty byly jakkoliv pádné a rozumné.

Na druhou stranu ovšem vědci dodávají: „Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět!

Kritický pohled na svět, racionalismus a realismus nám totiž velí, že současný příliv migrantů není Evropa schopná zvládnout bez negativních dopadů na celou společnost. Naši společnost. Jenom v Německu se pro letošní rok předpokládá 800 tisíc žádostí o azyl a je třeba si uvědomit, že pokud Evropa tvrdě nezasáhne, je současných 800 tisíc pro Německo teprve začátek.

Další zásadní zjištění, které zvýšený příliv uprchlíků přináší, je uvědomění si děravosti vnějších hranic Shengenského prostoru. Snad nikdo si v současné době ani netroufá odhadnout, kolik z příchozích skutečně utíká před válkou a za záchranou holého života, kolik z nich jde pouze „za lepším“ a jaké procento příchozích představuje pro Evropu riziko v podobě islamistů či “pouze” nepřizpůsobivých muslimů. Znepokojivý je zejména i fakt, že příchozím zpravidla nestačí prostá bezpečnost prostoru Unie, chtějí do konkrétních zemí. Už na začátku jejich zdejšího pobytu se stále častěji objevují zprávy o střetech s policisty, o demonstracích a bouření emocí. Už teď nejsou ochotni respektovat a přijmout naše postupy, naše pravidla, byť jsou mnohdy značně byrokratická a trvají řadu dní. To do budoucna představuje obrovské riziko, že místo do většinové společnosti budou „integrováni“ do místných arabských subpopulací, jejichž příslušníci již teď ani po mnohaletém pobytu např. na německém území neumí německy, žijí si vlastním životem a odmítají respektovat místní zákony. Německo ani severské státy si už teď nedokážou poradit se současnými azylanty a současná vlna migrace jejich problémy jen zvýrazní. Přestaňme si už nalhávat, že jejich špatná integrace je naše vina…

Připočtěme k tomu sílící ambice Ruska, rozpínavost islámu jako takového a současnou neschopnost Evropské unie jakkoliv tvrději zasáhnout, jakkoliv razantněji reagovat a výsledkem této jednoduché rovnice je cesta do pekel. Evropa tak, jak ji známe končí. Místo razantního řešení je Evropa pouze schopná hádat se vnitřně mezi sebou, vyhrožovat krácením dotací, pokud nebude akceptováno přerozdělování uprchlíků a přitom jen bezmocně sledovat příliv migrantů na své území.

Faktem je, že Evropská unie si za současné problémy v zásadě může sama. Neschopnost poučit se z předchozích nezdarů a (často i vojenská) podpora tzv. arabského jara v řadě zemí destabilizovala tamní situace a dala vzniknout totálnímu zmatku a lokálním konfliktům. Místní skupiny podílející se na svržení diktátorů odmítají složit zbraně nehledě na sílící vliv extrémistických organizací. Vyjma Egypta, ve kterém jednoho diktátora nahradila, po krátké muslimsko-bratrské mezipauze, armáda jiným (a neobešlo se to bez množství rozsudků smrti), je situace v zemích, ve kterých Západ intervenoval destabilizovaná. Arabský svět evidentně není na demokracii připraven a Evropa by si to měla uvědomit co nejdříve. Islámu bude ještě dlouho trvat, než zkrotne, pokud vůbec.

Nejsem nacionalista, nepatřím mezi extrémisty, jsem spíše umírněný a konzervativní typ člověka. Ale mám otevřené oči. Vadí mi, jakým způsobem se k názorům vyzývajícím radikálnější řešení staví média, řada tzv. intelektuálních elit i Evropa jako taková. Opět se musím vrátit k důvodům pádu vyspělého Římského impéria i alarmujícím hlasům těch několika málo vědců a historiků, kteří varují před blížícím se kolapsem západní civilizace. Opakujeme chyby z minulosti, neschopni se poučit.

Současný přístup bohužel ukazuje, že Evropa si kope hrob, že je slepá. Až otevře oči, bude už bohužel pozdě. A možná není jenom slepá, možná už jsou čelní představitelé tak silně ovlivněni prostředím strachu natolik, že se razantněji zasáhnout bojí. Každopádně se musíme připravit na změny. Pro nás budou velmi nepříjemné. Až si to tvrdošíjní zastánci integrace uvědomí, nebude již cesty zpět…

rozladěný Kuba Vondruška

A co Vy? Jaký je Váš názor na současnou migrační vlnu? Budeme rádi, pokud se o něj podělíte a řeknete nám své důvodu. To je hlavní výzva tohoto článku. Nebojte se vyjádřit svůj názor. Napište nám.

něco málo ze zdrojů [on-line 20.9.2015]

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/380818-migranti-na-srbsko-madarske-hranici-prohodili-barierou-dve-deti-a-zapalili-pneumatiky.html

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/380781-kvoty-schvalime-i-pres-odpor-prohlasil-sef-lucemburske-diplomacie.html

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/377667-k-ubodani-dvou-lidi-v-ikea-se-priznal-eritrejec-cekalo-ho-vyhosteni.html

http://echo24.cz/a/wNtc5/petice-vedci-proti-strachu-a-lhostejnosti

http://www.novinky.cz/komentare/377976-komentar-rozum-vedcu-versus-uprchlicka-hysterie-jiri-pehe.html

http://www.novinky.cz/komentare/378386-komentar-protixenofobni-vedecka-petice-vaclav-klaus-ml.html

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/378925-v-heidenau-zakazali-vsechna-verejna-shromazdeni.html

http://www.novinky.cz/zena/styl/378504-vlastimil-vondruska-husitstvi-bylo-jine-nez-si-predstavujeme.html

http://www.novinky.cz/domaci/379769-sobotka-pomahame-ale-ma-to-sve-meze-okrikovani-odmitam.html

http://www.novinky.cz/domaci/379760-zeman-podporil-klausovu-protiimigracni-petici.html

http://www.novinky.cz/domaci/379770-klausova-vyzva-proti-imigraci-se-stala-tercem-internetovych-utoku.html

Flori, J.: Rytíři a rytířství ve středověku. Vyšehrad, Praha, 2008

Christ, K.: Krize a zánik římské republiky. Vyšehrad, Praha, 2010