Obrazy osvícení / Tibetské umění v českých sbírkách

nasviceni2Tibet – Buddhismus – Orient, to jsou v současném světě neustále skloňovaná a zejména pro českého diváka velmi atraktivní témata, neboť pro něj mj. představují i touhu. Touhu po zodpovězení již dříve položených otázek vztahujících se ke kultuře, filozofii i náboženství, které při dnešních možnostech mediálního boomu tak trochu paradoxně zůstávají neustále zahaleny tajemstvím. Možná, že právě výstava nazvaná Obrazy osvícení přispěje svým dílem k objasnění této záhady.

osviceni1Na konceptu této výstavy se podílel realizační tým složený jak z odborníků z ČR, tak z různých zemí Evropy. Díky dobrým osobním kontaktům kurátora výstavy, Mgr. Hynka Látala, PhD., se podařilo získat celou řadu hodnotných trojrozměrných předmětů nacházejících se t. č. v majetku sběratelů z Rakouska a Německa. Tito sběratelé zapůjčili na výstavu sošky a rituální předměty, jenž zastupují jednu ze základních skupin děl tibetského sakrálního umění. Některé další sochy Buddhů pak byly zapůjčeny z českých sbírek nebo z buddhistických center, kde bývají přímo užívány jako pomůcky při meditacích. Pro tyto předměty byl určen potřebný systém, do kterého byly začleněny tak, aby byl systém respektován.

nasviceni1Výsledný systém se sestává ze třech hlavních sfér:
První sféru zhmotňují předměty pocházející z Orientu a Nepálu, vzniklé převážně ve 20. století. Nejstarší exponáty, které se zde nacházejí, se dobou svého vzniku datují do 18. a 19. století.
Sféru druhou zastupuje grafická podpora výstavy, do níž je zahrnuta celá složka doprovodných programů, a ta se samozřejmě neobejde bez informačních brožur a pozvánek.
Poslední sféra spadá pod rámec naučně meditativní části výstavy. Ta obsahuje rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se zabývají tibetským uměním, ať už jako jeho kurátoři, lektoři apod., neboť jak vyplynulo z analýzy předcházející výstavě samé, to nejdůležitější, o co potenciální návštěvník projevil zájem v souvislosti s tímto tématem, je INFORMACE.

 Hned v hlavním sále se dozvíme zajímavé informace o základním principu buddhismu – postavě historického Buddhy Šákjamuniho a o symbolickém zobrazovaní 1000 Buddhů.
Další sál nám představí tradiční svinovací obrazy z 18. a 19. století (tzv.Thangha) zapůjčené ze sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze, které by zde měly posloužit jako ilustrace klíčových postav tibetského buddhismu. Zároveň se zde seznámíme také s duchovními učiteli, ochránci nebo se symbolickými předměty, používanými tzv. LÁMY během obřadů. Mezi těmito předměty najdeme např. modlitební mlýnek, zvonek nebo dýku, která symbolizuje “vraha“ negativního ega lidského JÁ. Nechybí tu ani MANDALA, vzniklá v Tibetu kolem r. 1800. Studiemi tohoto buddhistického symbolu se zabýval také Carl Gustav Jung, švýcarský psycholog a filozof, který analyzoval některé zvláštní kresby svých pacientů.

 osviceni2V přízemí výstavy jsou zřízeny dvě speciální místnosti. První z nich návštěvníkům představí procesy výroby svinovacích obrazů a soch. Druhá místnost je poté zařízena jako meditační, tam je možnost třeba i v lotosovém sedu vykonat meditaci před buddhistickým oltářem.

 Ačkoliv se na vystavované předměty díváme jako na předměty uměleckého projevu, nutno mít na paměti, že jde především o funkční předměty. OBRAZ = AKTIVNÍ PŘEDMĚT V BUDDHISTICKÉM UMĚNÍ.

 Doba konání výstavy: 16. října – 23. listopadu 2014

Místo konání výstavy: Wortnerův dům AJG v Českých Budějovicích

zdroje : TZ – Obrazy osvícení / Tibetské umění v českých sbírkách, (AJG); Vernisáž výstavy; www.ctk.cz

Veronika Polnická

 

Doprovodný program k výstavě

přednášky:
středa 22. října 2014, 17.00 hod.
PhDr. Nora Jelínková (Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích)
„Dotek buddhismu – malý exkurs do historie tibetského umění v Čechách“

čtvrtek 30. října 2014, 17.00 hod.
Dr. hab. Artur Przybyslawski (Jagellonská univerzita v Krakově)
„Filozofie tibetského buddhismu a její odraz v umění“

čtvrtek 13. listopadu 2014, 19.00 hod.
MUDr. Radomír Růžička (Praha)
„Dvacet let tibetského buddhismu v ČR“

tématické odpoledne:
čtvrtek 23. října 2014, 17.00 hod.
„Tvorba symbolických sádrových odlitků a příprava minerálních pigmentů“
vede Mgr., BcA. Kateřina Blaháková

osviceni3filmové pátky:
pátek 7. listopadu 2014, 19:30 hod.
Himaláj – Karavana
romantický, dobrodružný; Francie / Velká Británie / Švýcarsko / Nepál, 1999, 108 min

pátek 21. listopadu 2014, 19:30 hod.
Jogíni Tibetu
dokumentární; USA, 2002, 75 min