Od nedisciplinovaného studenta k disciplinárnímu řízení

Anti PlagiatUž několikrát jsem ve svých příspěvcích zmiňovala facebookové stránky Jihočeské univerzity (ty neoficiální stránky), na kterých se tak krásně odhaluje studentstvo naší alma mater. Víme, kdo by kde chtěl bydlet, popřípadě kde koho ubytovat, co kdo ztratil a co kdo našel, občas se dokonce objeví i zprávy relevantně se vztahující ke studiu. Poslední status, který byl impulsem pro tento článek, se též vztahoval ke studiu – nicméně čtouc ony dvě věty jsem se chvíli domnívala, že mám snad Jiříkovo vidění a doteď si kladu otázku, zda to byl žert.

Tentokráte měl tedy status podobu poptávky po vypracování seminární práce. Parafráze by byla asi takováto: „Nebyl by někdo ochotný napsat mi seminární práci? Samozřejmě za úplateček.“ Přesně citovat nemohu, protože někdo onen příspěvek už smazal, díkybohu. Kladu si mnohé otázky, z nichž některé úzce souvisí s rozumovou inteligencí onoho autora prosby, některé se vztahují k inteligenci sociální.

Mnoho lidí v podstatě žije své životy ve virtuálním prostoru a Facebook se pro ně stává jakousi druhou realitou. Druhým intimním prostorem, ve kterém se smazává obraz veřejnosti a posiluje se obraz soukromí. Tohle je pro mě snad jediné vysvětlení, které je aplikovatelné na zveřejňování diskusí výše zmíněného typu. O tom, že studenti někdy na těchto stránkách (přístupných v podstatě komukoliv) rozebírají věci, které jsou určeny výhradně k soukromým debatám, jsem už psala. V oblasti komentování vyučujících patřil mezi skvosty ten příspěvek, ve kterém se slečna v komentářích pod statusem o absolvování náročného předmětu spoléhá na to, že snad dobrou známku obdrží výměnou za orální sex. Ani jako vtip to na bez omezení přístupných stránkách vztahujících se k univerzitě není moc povedené.

Pokud se někdo rozhodne takovéto výplody kritizovat přímo v komentářích pod statusem, je téměř okamžitě napaden a odkázán do patřičných mezí s tím, že „si snad každý může dělat, co chce“. Ano, může. A také musí být ten někdo připraven nést za své chování následky. Například pedagog (ano, i učitelé jsou na Facebooku a ano, jsou i návštěvníky tamější univerzitní stránky) si může vyřídit účty u zkoušky.

Status s žádostí o napsání seminární práce je ale zcela jiná káva. Implicitně v sobě totiž nese dva termíny – plagiátorství a disciplinární řízení. Plagiát totiž není pouze okopírování cizího díla bez citace či parafráze, plagiát je též seminární/diplomová práce na objednávku, jak nám říká například Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským. A porušení tohoto práva se také náležitě trestá. Na rozdíl od výše zmíněných „drbů“ o učitelích nebude ale trestem pouze to, že si ostatní budou povídat o nízké inteligenci zveřejňující osoby. Trestem může být napomenutí, podmínečné vyloučení, vyloučení. A pokud se podíváte například na Informace z jednání disciplinární komise TF JU, uděláte si obrázek sami.Red Card

Ohrožení vlastní studijní existence riskují pak nejenom poptávající, ale samozřejmě i nabízející, kterým hrozí za podvod totožný postih. V neposlední řadě je poměrně neetické zveřejňovat podobné poptávky také vzhledem k ostatním členům „fóra“, kteří se tak stávají nechtěnými svědky potenciálního podvodu.

Znovu si tedy kladu otázku, co se asi tak honí v mozku osobě, která ve veřejné skupině Jihočeské univerzity, pod svým vlastním jménem zveřejní, že se chystá podvádět. A co se honí v mozku osobě, která ve stejné skupině, též pod vlastním jménem svou pomoc nabídne. A co se honí v mozku třetí osobě, která (poté, co je výše parafrázovaný příspěvek kýmsi smazán) uveřejní status s nabídkou „pomoci“ se seminární prací – de jure v pořádku, eticky a inteligenčně – nemám slov.

Pokud někdo tápe či ho berou plagiátorské roupy, doporučuji kouknout se například na stránky Infogramu – portálu pro podporu informační gramotnosti (sekce Plagiátorství), kde jsou také informace o tom, jakými prostředky se proti těmto podvodům bojuje.

Nebylo by na škodu zamýšlet se nad svým chováním a jeho důsledky – a pokud někdo není schopen napsat seminární práce na dané téma v oboru, který se rozhodl vystudovat, nemá na univerzitě co pohledávat. Což ostatně onen status a priori dokladuje. Ze své pozice pak apeluji na studenty Filozofické fakulty, aby se pokusům o jakoukoli podobu plagiátorství vyhýbali, velmi nerada bych se s nimi při nějakém tom disciplinárním řízení setkala.

Barbora Poslušná, členka Disciplinární komise Filozofické fakulty JU

Disciplinární řád pro studenty JU v ČB

 

 

 • Evča Křenková

  Poctivým a přesto ne zcela si jistým studentům doporučuji pro základní kontrolu svých prací stránku http://odevzdej.cz/

 • Evča Křenková

  Jinak k samotnému článku – zmíněný dotaz na FB jsem osobně nezaznamenala, a tak při čtení tohoto textu jsem teda dost vykulila oči. Tohle si teda nezadá ani s dotazem, kde je v knihovně beletrie! S netrpělivostí vyhlížím dotazy k ubytovacímu stipendiu :-))

  • Barbora

   😀 Ubytovací stipendium je stálice a doufám, že nebudu zklamána!