Památky a jejich paměť

Vážení čtenáři,

pokud patříte k lidem, kteří se vždy rádi dovídají nové, dosud neznámé věci, pak doufám že následující řádky alespoň trochu obohatí Váš kulturní rozhled .

Poslední dobou obecně roste zájem všech lidí o kulturní minulost různých komunit.   Mne samotnou toto téma velmi fascinuje a proto jsem se rozhodla, že se Vám pokusím v rámci dnešního příspěvku nastínit kulturní hodnoty v paměti dvou různých komunit.

Klášterní komplex v Dačicích –  iniciátor  založení

Otcem myšlenky založení františkánského kláštera v Dačicíh a iniciátorem stavby byl Matěj Jiří Kapeta, bohatý soukenický podnikatel a doživotní primátor dačický. Kapeta pocházel z třetí generace italské rodiny usazené v Dačicích od 16. století.  Ve městě byl velmi uznávanou osobou a lidé si jej vážili. Matěj Jiří Kapeta nabyl velké jmění obchodováním se suknem a část tohoto jmění věnoval na dobročinné účely, byl významným podporovatelem katolické víry, místního farního kostela sv. Vavřince a městského špitálu s kostelem sv. Anny na Stráňském předměstí .

Mimo jiné se zasloužil o nové vybudování města po hrůzách třicetileté válkyUvedením řádu františkánů, kteří měli tou dobou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku již mnoho klášterů a financováním stavby jejich kláštera si tak chtěl dačický primátor postavit pomník v srdcích i mysli svých spoluobčanů a poté i jejich potomků.

Stavba františkánského kláštera s kostelem se tak stala největším stavebním podnikem města v 17. století a byla projevem jak protireformace, tak barokní zbožnosti.

Tak to by byl  takový menší úvod do této problematiky, jen pro ilustraci.  V budoucnu se k tomuto tématu jistě vrátím.

Druhou část příspěvku najdete v následujícím odkazu, kde si můžete přečíst článek, který jsem nedávno napsala pro NÁRODNÍ INFORMAČNÍ PORTÁL –  MÍSTNÍ KULTURA. Tento článek Vás seznámí s další velice zajímavou kulturní památkou, jejíž lesk a slávu takříkajíc odvál čas 😥 .

Více na http://www.mistnikultura.cz/stredoveky-pribyslavicky-lev-vystupuje-z-mlhy

UDÁLOST DAČICKÉHO KARMELU

Zdroje :

Křížek , F. Poznámky ke stavební historii dačického kláštera, MMaG v Dačicích

Fotografie :

POZVÁNKA (KARMEL DAČICE)