Pět jazyků lásky

laska“Můj manžel má radši softbal než mě. Dokonce i v den pohřbu mé matky, hned po obřadu, šel hrát softbal.”, stěžuje si žena svému manželskému poradci. Manžel na to při své konzultaci s poradcem říká: “Tušil jsem, že to zase vytáhne. Týden před smrtí její matky jsem si vzal dovolenou, její matku navštěvoval v nemocnici a dělal potřebné opravy na jejím domě. Po pohřbu jsem cítil, že jsem udělal vše, co bylo v mých silách a chtěl si od všeho toho stresu hraním softbalu odpočinout. Snažím se dělat vše, co je pro moji ženu důležité, ale nikdy to nestačí.” Manžel se snažil dát své ženě najevo lásku, ale způsobem, kterému nerozuměla. Podle manželského poradce Garyho Chapmana existuje pět základních způsobů, jak dát svému partnerovi lásku najevo. Pojmenoval je “jazyky lásky”. Aby se náš partner cítil i po vyprchání počáteční zamilovanosti milován, musíme zjistit, který pěti jazyků lásky je mu přirozený a na něj začít “mluvit” tímto jazykem.

“I kdybych se uštval, nikdy mě neoceníš!” Jedním z jazyků lásky jsou slova ujištění, verbální podpora našeho partnera. Partnera můžeme potěšit chválou jeho vlastností, kterých si na něm vážíme nebo činů, kterými nás potěšil. Důležité je, aby naše slova byla upřímná. Partnera potěší také snaha ukázat, že v něj a jeho schopnosti věříme. Je důležité se přitom do partnera vcítit a povzbuzovat jej pouze ve věcech, pro které se sám rozhodne. V opačném případě to nebude vnímat jako vyznání lásky, ale jako nátlak či kritiku. Důležitější než samotná slova uznání je intonace našeho hlasu, kterou slova pronášíme. Věta “Mám Tě rád” vyslovená něžně vyjadřuje něco jiného než stejná věta s otazníkem na konci.

“Nikdy si na mně neuděláš čas!” Dalším jazykem lásky je pozornost. Pozorností zde myslíme plnou pozornost, nikoli pozornost roztříštěnou například mezi partnera a televizní obrazovku. Jednou z variant tohoto jazyka je vzájemné naslouchání. Při něm bychom se měli dívat navzájem do očí, vnímat pocity druhého a neskákat si do řeči. Pokud nám partner sděluje své problémy, možná nechce slyšet řešení, ale být vyslechnut. Neméně důležitý je i společně trávený volný čas, který je dokladem, že jsme rádi ve společnosti a druhého a že nám na něm záleží. Nejde ani tak o samotnou aktivitu jako o to, že ji děláme společně.

“Kdy jsem od Tebe naposled dostala kytku?!” Jazykem lásky typickým spíše pro ženy je přijímání darů. Obdarovaný vnímá dar jako symbol naší lásky, hmatatelný doklad toho, že jsme si na něj vzpomněli. Zpravidla mu nezáleží na peněžní hodnotě daru ani na jeho konkrétní podobě. Dary můžeme koupit, najít (například v přírodě), nebo sami vyrobit. Hmotným symbolem lásky pro naši kulturu jsou snubní prsteny. Zvláštním nehmotným darem je darování své přítomnosti. Pro partnera může být důležité zejména v těžkých životních situacích.

“Doma mi nikdy s ničím nepomůžeš!” Jazykem lásky dalších lidí jsou skutky a služby. Spočívá v dělání věcí, o kterých víme, že by našeho partnera potěšily. Často se jedná o činnosti, které nás nebaví, například domácí práce, ale je důležité, abychom je pro partnera dělali s láskou a ne ze strachu či pocitu viny. Pokud je tento jazyk přirozený ženě, pro jejího partnera může být těžké překonat své představy o roli ženy a muže v manželství, které často vycházejí z prostředí vlastní rodiny.

Adopce_sycek_obecny

Může existovat láska i napříč druhy? 🙂

“Ty se mě snad štítíš?!” Posledním jazykem lásky je fyzický kontakt. Některé doteky vyžadují naši plnou pozornost, například masáž, milostná předehra a pohlavní styk. Jiné doteky jsou len letmé a trvají okamžik, jako když se k sobě letmo přitiskneme při míjení se v kuchyni nebo si stiskneme ruce při nalévání kávy. Naše obětí pomůže partnerovi překonat krizi lépe než naše slova. Tento jazyk lásky má mnoho variant. To, které doteky se našemu partnerovi líbí, je velmi individuální a může se to lišit od toho, co se líbí nám.

Partneři velmi často hovoří různými jazyky lásky a proto si nejsou schopni dát svou lásku najevo. V našem životě pravděpodobně do určité míry hrají roli všechny uvedené jazyky, ale jen jeden, výjimečně i dva, je pro nás výrazně nejdůležitější. Aby jsme byli ve vztahu oba spokojení, musíme se my naučit mluvit jazykem našeho partnera a on tím naším.

Určit jazyk lásky našeho partnera a někdy dokonce i náš může být obtížné. Pomoci nám může, když se zamyslíme nad tím, jaké chování našeho partnera nás nejvíc zraňuje, co po něm nejčastěji vyžadujeme a jakým způsobem mu dáváme najevo lásku my. Obdobným způsobem můžeme zjistit i jazyk lásky našeho partnera.

Může se stát, že nám vyjadřování se v jazyce našeho partnera bude nepříjemné nebo že zpočátku nebudeme vědět jak na to. Každý z jazyků se dá naučit. Gary Chapman pro začátek doporučuje předsevzít si, že budeme partnerovi lásku jeho jazykem vyjadřovat v určitých časových intervalech, například dvakrát týdně. Pokud se potřebujeme v projevech lásky inspirovat, můžeme pozorovat projevy lásky jiných lidí a svá pozorování si zapisovat.

Koncept pěti jazyků lásky funguje nejen mezi partnery, ale mezi jakýmikoli blízkými lidmi, například mezi rodiči a dětmi.

Kamila Machová

Podle: CHAPMAN, Gary D. Pět jazyků lásky. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2002, 137 s. ISBN 80-7255-058-6.