Přednáška “Islám jako psychosexulání patologie”

islam1“Já Vám tady budu obhajovat tezi, že atraktivita i odpudivost islámu, jak pro koho, že jo, souvisí s pojetím lidské sexuality.” uvede svou přednášku dne s názvem “Islám jako psychosexulání patologie” dne 18.11. V Kulturním domě Slavie Martin Konvička po ukázce několika dokladů fascinace Evropy islámem ve spojitosti s lidskou sexualitou. Na první stránku prezentace se podepsal jako “entomolog, sociobiolog a amatérský deislamizátor”. Na islámu mu vadí zejména, že je to “totalitní zneužití nejniternějších věcí člověka k politickým cílům založená na naprosto falešných slibech”. V tomto článku najdete shrnutí obsahu této přednášky.

Základní jednotkou evoluční biologie je gen. Jeho analogií, kterou vymyslel Richard Dawkins, v kulturní evoluci je mem, jednotka informace, která se předává imitací. Mem je myšlenkový koncept, fyzicky neexistuje. Memový komplex je soubor memů, který se předává dohromady. Memy a memplexy se šíří buď vertikálně, z rodičů na děti (např.: čištění zubů) a horizontálně, například mezi přáteli nebo učitelem a žáky. Memplexy jsou například vědecké teorie, hudební styly nebo náboženství. Nejúspěšnější memové komplexy jsou ty, které se šíří horizontálně i vertikálně a likvidují konkurenční memy. Mohou být, na rozdíl od genů, úspěšné i když své nositele zabijí (kouření, sebevražedný atentát).

Memplex islám, komplexní návod k životu, se šíří vertikálně i horizontálně pomocí komplexní strategie a svým nositelům škodí. (Přednáška se zabývá ideální islámem, netvrdí, že všichni muslimové níže uvedená pravidla dodržují.) Islám je solidární uvnitř a agresivní navenek. Jeho pokroucená morálka se řídí podle pravidel “Dobré je to, co je dobré pro islám” a “co dělal prorok Mohamed je správné”. Muslimové mají islám šířit. Islám je gradualistický, jedinec se nejdříve může stát muslimem a až poté se postupně naučí pravidla. Islám je síťový, nepotřebujeme vůdce, aby se šířil. Dodržování pravidel islámu se v komunitě hlídá. Islám zahrnuje i přesná pravidla pro své šíření, například “zaútočte, až Vás bude 20 ze 200”.

K tomu, aby se narodilo co nejvíce šiřitelů memu, islám používá i pravidly vynucenou samčí dominanci ve vztazích (vztahy řídí muž). Podle koránu má muž svou ženu bít už když se její neposlušnosti obává a viníkem násilí z jeho strany je vždy žena. Ženy jsou vyloučeny z veřejného prostoru a jediná možnost jejich seberealizace jsou právě děti. Za cudnost ženy a dětí odpovídá, pod trestem pekla, “dominantní” muž. Dominantní a svéhlavé ženy (manželky i dcery) jsou tedy utlačovány, což může skončit až jejich zabitím, takzvanou “vraždou ze cti”. Děti muslimského otce jsou vždy muslimové. Sňatky se domluví ideálně již v nízkém věku nevěsty. Muslim si může vzít nemuslimku ale naopak ne. Nemanželský sex s nemuslimkou není nevěra. Polygamie je povolena. V důsledku polygamie a přísného střežení žen část mužů ženy nemá, ale homosexualita a masturbace jsou zakázány. Tito přebyteční muži rádi půjdou šířit islám mečem, zejména když za odměnu dostanou ženy z dobytých území.

islam2

Doklad fascinace Evropy islámem: Jaroslav Čermák: Černohorky v harému (1877). Zdroj1

Vynucovaná samčí dominance sice islámu v šíření pomáhá, ale muslimům škodí. Muslimové mají pravděpodobně stejné rozložení dominantních a submisivních (DS) sexuálních preferencí, jako zbytek populace, což je, podle výzkumů Flegra, Jozífkové a Konvičky, normální rozložení, kde 20% na jednom konci jsou jedinci dominantní, 20% na druhém konci submisivní. Rozložení je pravděpodobně stejné u mužů a žen. Většině muslimů tedy islámem nastavená samčí dominance vyhovovat nebude.

Mezi nemuslimy islám pravděpodobně přitahuje spíše lidi s DS preferencemi. Kromě mnohých submisivních žen přitahuje i dominantní ženy, které se realizují jako “mešitová kápa” kontrolující ostatní ženy, a hlavy velkých rodin. Islám dnešním moderním ženám nabízí ochranu komunity, exotiku, možnost mít velkou rodinu, jasná pravidla pro život, nemuset se starat o svůj vzhled a kariéru a nežárlit na své muslimské sestry. Mezi časté motivy žen ke konverzi patří touha odvrhnout dosavadní život kvůli utrpení ze své minulosti.

Mezi muži islám přitahuje jednak dominantní muže bez empatie, od kterých každá žena uteče, a jednak muže submisivní, kteří si myslí, že když se přidají k drsným chlapákům, budou z nich také drsní chlapáci. Nebudou. Místo toho jsou islámem frustrováni, což u nich může vést k fanatismu a domácímu násilí. Islám nenaplní ani představy dominantních mužů, protože ti se rádi rozhodují sami, nepotřebují a nechtějí si svou autoritu opírat o islám a milují své partnerky i děti.

Pokud bude populace žít stovky až tisíce generací podle pravidel islámu, t.j. v sytému, kde si jedinci sami nevybírají partnera, v populaci budou některé dědičné vlastnosti protěžovány a jiné potlačovány. Funguje to podobně jako u šlechtění domácí krávy z pratura. Výsledkem bude vyšší plodnost a ochota se pářit s partnerem, kterého jim vybereme. Na mírnost islám selektuje jedno pohlaví, ženy. V průběhu mnoha generací jsou dominantní ženy s větší pravděpodobností utlačovány a více se stávají obětmi vražd ze cti. Pokud není dědičnost dominantních a submisivních preferencí pohlavně vázaná, budou budou obě pohlaví stále submisivnější a muži dominantnější, pokud není, tak ženy stále submisivnější (což je ale nepravděpodobné, protože dominance není jeden znak, ale soubor více různých znaků). Podobným mechanismem vede islám i k potlačení inteligence a kreativity. Lidský mozek je totiž orgán selektovaný pohlavním výběrem, stejně jako například paví ocas. Máme jej přehnaně vyvinutý díky tomu, že nám slouží ke svádění, “ukecávání”, potenciálního partnera. Pokud partnery “ukecávat” nebudeme, inteligence a kreativita nebudou pohlavním výběrem nijak zvýhodňovány a dojde k jejich postupnému poklesu.

Článek zakončím citací z přednášky: “Islám je obrovská falešná pakárna, kdy submisivní samci předstírají, že jsou dominantní a bijí holky, dominantní předstírají, že je všechno v pohodě…, normální chlapy se k ženě jen tak nedostanou … a holek se samozřejmě nikdo neptá…. Přesto to funguje. ”

Pokud Vás téma zaujalo, poslechněte si celou přednášku na https://www.youtube.com/watch?v=tOBn0xiHY3s

Zdroj1: http://www.rodon.cz/malir-dila/Jaroslav-Cermak-71/Cernohorky-v-haremu-1877–2024

Kamila Machová