Proč (ne)sypat peníze do děr v zemi

Hloubící věž Nové jámy Josef. Zasypání této jámy nás přišlo na 50 997 890 Kč Zdroj: http://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/nova-jama-josef-v-hornim-benesove/

Hloubící věž Nové jámy Josef. Zasypání této jámy nás přišlo na 50 997 890 Kč.
Zdroj: http://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/nova-jama-josef-v-hornim-benesove/

V České republice musí být všechna novodobá svislá důlní díla po ukončení jejich používání zasypána. V roce 2014 náš stát nasypal do čtyř jam celkem téměř 95 milionů korun daňových poplatníků. Tato částka by pokryla například náklady na 49 dvou až tříletých vědeckých projektů (pro výpočet použit standardní grant GA ČR). Tři z jam byly před zasypáním přikryty železobetonovou deskou (v hodnotě asi sto tisíc korun) a ta poslední, nacházející se v uzamčené budově, mříží z kolejnic. Nikde jinde ve světě se v takové míře doly nezasypávají. Pokud důl zasypeme, navždy se připravíme o jedinečné prostředí pro výzkum přírodních věd, o možnost důl dále využít například jako výrobnu tepla nebo turistickou atrakci a o možnost obnovit těžbu. Pokud hrozí zřícení jámy, a je tím ohrožena stabilita využívaných budov, je zasypání skutečně nutné. Ale co ty ostatní případy?


Některé jámy jsou poměrně nenápadné a turista neznalý terénu by do nich vskutku mohl spadnout. Náhodnému pádu ale zabrání i oplocení nebo zamřížování jámy, které důl nezničí. Náš stát se ale rozhodl chránit i ty, kteří do podzemí vstupují vědomě. Ti by si mohli přinést lezecké vybavení, překonat plot, mříž a dokonce i betonovou desku zakrývající jámu, do podzemí proniknout a zranit se, možná dokonce smrtelně. Jediná možnost, jak jim v tomto chování zabránit, je jámu zasypat. To možná je, ale podle mého názoru by se stát neměl snažit přebírat odpovědnost za jednání svých občanů. Když někdo do dolu přes zákaz vědomě vstoupí a zraní se, je to jeho věc a ne problém nedodatečného zabezpečení dolu.
Řada důlních děl byla zasypána poté, co někdo o svém vstupu do dolu informoval na internetu. Zveřejnění internetového článku o historickém dole Šedivec u Potůčků vedlo k jeho zasypání, ačkoli by dle zákona být zasypán nemusel. Památkově chráněný propad Žebračka ve Zlatých Horách unikl stejnému osudu jen o vlásek. Na jeho zasypání vypsalo ministerstvo financí stomilionovou zakázku po na YouTube zveřejněných adrenalinových aktivit provozovaných v dole. Díky odporu z řad odborníku propad zatím naštěstí zasypán nebyl. Dnes jej obklopuje plot s kamerovým systémem, osvětlením, dotekovými a otřesovými čidly. Podle agentury Czech Tourism by kvalitní zabezpečení propadu a zpřístupnění vyšlo levněji než jeho zasypání. V sousedním Německu vede kolem mnohem většího propadu u Altenbergu naučná stezka.

Žebračka2

Propad Žebračka ve Zlatých horách. Zdroj: http://www.ezcontrol.cz/reference/

Systém nezávislého odborného posouzení nutnosti provést likvidaci důlního díla a vhodnosti zvoleného způsobu likvidace neexistuje u žádné kategorie důlních děl. Stejně tak se neeviduje a nezohledňuje možnost budoucího obnovení těžby ani jiného využití dolu.
Zasypání dolů je tak výhodným kšeftem pro likvidační firmy. To často vede k vyhledávání starých důlních děl a hlášení o jejich “havarijním” stavu. Cena bývá často nadhodnocena, zejména vykázáním většího než skutečně spotřebovaného objemu materiálu nebo úmyslným zvolením zbytečně dražšího způsobu likvidace. Například zmapovaná jáma Franz Josef v Račím údolí u Javorníka zavalená ve 38 metrech od povrchu byla údajně zasypána do hloubky 98 metrů. Jsou známy i případy, kdy firma zaveze staré důlní dílo stavebním materiálem a nechá si zaplatit jak za uložení stavební suti, tak za likvidaci dolu.
Zasypány musí být i jámy vedoucí do ještě nevyčerpaných ložisek. Státní podnik DIAMO dnes uvažuje o obnovení těžby na ložisku U Brzkov, jehož jáma již byla na státní nálady zasypána. Pokud dostane povolení, bude muset (opět na nemalé státní náklady) vyrazit do ložiska novou jámu. Vyhláška nebere v úvahu nejen nevyčerpaná ložiska, ale ani jiná možná využití jako je například výroba tepla pomocí tepelných čerpadel.
Zasypáním si navždy pohřbíme jedinečnou sondu do nitra země a možná i zničíme zimoviště netopýrů. Výzkum v důlních dílech nám přináší například nové poznatky z geologie a  mikrobiální ekologie. Doly tvoří například jednoduché, snadno kontrolovatelné prostředí s malým počtem druhů mikroorganismů. Protože jsou doly rozmanité a probíhají v nich různé procesy, nezachrání jejich vědecké využití pouze několik výzkumných center.
Lidé doly rádi navštěvují nejen za poznáním. Podle agentury Czech Tourism je Hornické muzeum v Příbrami třetí nejnavštěvovanější technickou památkou v České republice. V důlním muzeu na Slovinsku se turisté mohou projet nejen důlním vláčkem, ale i na kole či kajaku. Skrz důl vedl cyklomaraton i závod ve sjezdu na horských kolech. V Pekelných dolech u Velenic je dnes motorkářský klub.

Mezica_kola2

Cykloprohlídka ve slovinském dole poblíž obce Mežica. Zdroj: http://www.adeco.si/en/site/index.php?view=izleti&id=8

Lidé zkoušeli využít doly i jako pěstírny žampionů či pro léčbu astmatu. Na další možná využití možná ještě přijdeme. Zasypáním dolů se ale připravíme nejen o možnosti využití dolů a spoustu peněz, ale i o jedinečné technické a přírodní památky.

 

Zdroje

Při psaní článku jsem čerpala převážně z přednášky “Skromný návrh na záchranu mizejících sond do zemské kůry” Lukáše Falteiska z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a ze své soukromé korespondence s Petrem Bohdálkem z České geologické služby. Oběma tímto za poskytnuté informace děkuji.

http://www.ceskepodzemi.cz/index.php/workshop/rocnik-2015

https://gacr.cz/file-download/6706/

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/stat-chce-za-sto-milionu-zasypat-pamatkove-chraneny-dul–937870

http://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/stat-hodla-zasypat-historicky-dul-za-100-milionu-korun/

http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/pamatkove-chraneny-dul-chce-ministerstvo-zasypat-u.html

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/413235100161003-zavrene-okno-geologickeho-vesmiru

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/hospodareni-resortu/verejne-zakazky/2013/likvidace-hlavnich-dulnich-del–jama-obr-14748

http://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/jama-obrancu-miru-v-hornim-benesove/

http://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/uklonna-jama-v-hornim-benesove/

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/hospodareni-resortu/verejne-zakazky/2013/likvidace-hlavniho-dulniho-dila–nova-ja-15191

http://www.diamo.cz/horni-benesov

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/hospodareni-resortu/verejne-zakazky/2013/likvidace-hlavniho-dulniho-dila-nova-jam-14970

http://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/nova-jama-josef-v-hornim-benesove/

  • Mgr. Pavel Š. Mostecký

    NAPROSTO SOUHLASÍM S ČLÁNKEM!!!
    P.S. Je to neodpustitelné barbarství, a neúcta k práci našich předků!

  • Ivana Metelkova

    Žiji kousek od Žebračky a jsem ráda za to, že nebyla zasypána. Ale bylo to o fous. Jeseníky podobná místa potřebují jako sůl. Je to kus jejich historie a kultury a zpřístupnění je vždy lepší než zničení.