Ptejte se i v novém akademickém roce

Tak už je to zase tady. Nový akademický rok, nová očekávání, nové výzvy, nové problémy, nové otázky, nová zpoždění v realizaci některých univerzitních aktivit a s nimi i nové kolo neformálně diskusního setkávání se studentů a zaměstnanců univerzity s jejím nejvyšším představitelem, rektorem JU, prof. Liborem Grubhofferem. Jo, a abych nezapomenul, taky staronové staveniště v kampusu.

Přejděme rovnou k tomu nejpodstatnějšímu, co bylo minulý týden na úterním setkání prezentováno, a tím je zahájení druhé etapy parkových úprav v kampusu JU. Vzhledem k tomu, že odchylka finančních prostředků potřebných k realizaci celého původního návrhu parkových úprav a finanční částky, která byla na jaře minulého roku k tomuto účelu dostupná, byla vysoce nad rámec běžné statistické chyby (tj. na v dimenzi několika set procent), byla z jara realizována jen menší část těchto parkových úprav, tzv. první etapa. Univerzita ovšem nelenila a zejména díky Regionálním operačním programům se jí během léta podařilo sehnat i zbývající finance. Nic tedy nebránilo zahájení druhé etapy, která započala v minulých týdnech. Toto „rozetapování“ celého projektu a nynější zahájení druhé etapy parkových úprav má jen jednu drobnou chybičku, tj. částečnou destrukci první etapy. Inu, i to se občas stává. Z opravdu povedeného a kvalitního zeleného pažitu tak máme místy opět staveniště a je nejvyšší čas, v tenhle nečas, zase na čas obout holinky. A pokud ještě holinky nemáte a plánujete si je pořídit, doporučujeme zakoupit hned dvoje, celé to má být totiž hotové až 30. dubna příštího roku. Snad už definitivně… Na druhou stranu, do projektu se vrátily i původně seškrtané prvky, jako např. membránová stříška na křížení cest mezi Bobíkem a budovou FF a rektorátu a pokrytí celého areálu signálem wi-fi. Parkové úpravy tak budou realizovány v plné šíři. Více informací naleznete v původním rozhovoru s arch. Jaromírem Kročákem. Letní zkouškové období tak už snad budeme trávit v novém, travou i internetem pokrytém kampusu.

Aby toho hrabání a optimismu nebylo málo, s novým akademickým rokem začala i výstavba nového parkoviště určeného především pro studenty JU, které bude lokalizováno u Jihočeského vědeckotechnického parku, a jehož plánovaná kapacita je 157 aut. Už je na čase, protože první týdny semestru opět ukázaly, jak málo dostupných parkovacích míst pro studenty v kampusu je. A aby jich bylo ještě míň, nově se již na studentskou kartu nedostanete ani na parkoviště u Akademické knihovny. Obsazování zdejších parkovacích míst studentskými auty prý „komplikovalo univerzitě život“. Skoro jako by studenti a jejich problémy s parkováním nebyli součástí života univerzity… Velice kontrastně pak působí poloprázdné vyhrazené parkoviště u nové budovy Zemědělské fakulty a FROV v porovnáním s přeplněnými veřejnými parkovišti v jiných částech kampusu…

Pozitivní zprávy pak byly předneseny také ve věci nového univerzitního webu. Ten byl spuštěn v nedávné době i podobě a podobný modul je v zákulisí jedniček a nul připraven i pro jednotlivé fakulty. Horečnatě na jeho aplikaci pracují již na EF, TF, FROV a FF. Výhledově se snad přidá i ZF a PF. PřF a ZSF se již v minulosti vydaly vlastní cestou. Rekordy láme i univerzitní šklebovník, který má cca 4500 fanoušků i univerzitní Twitter, který už má dohled metu 40 “sledujících”.

po_lightshow2013

Budeme se s podobným zátiším setkávat i v budoucnu?

Krátké ohlednutí nabídl pan rektor i Vítání prváků 2014, přičemž předně vyslovil dík všem angažovaným členům SUDu, alias Studentského univerzitního divadla, kteří měli letos celý festival pod svojí režií. Poněkud jiný sud, a to konkrétně sud Gambrinusu, pak stál za přesunutím hudebního festivalu Back to school mimo kampus univerzity. Jak jsme na SVRAPu informovali již na jaře, patrně se na základě smlouvy mezi univerzitou a Budvarem můžeme v kampusu rozloučit s jakoukoliv akcí, jejíž pořadatel by trval na čepování jiného druhu piva než právě Budvaru. Vzhledem k nepříliš vydařenému jarnímu festivalu elektronické hudby byla navíc univerzitou stanovena i určitá závazná pravidla pro konání akcí v kampusu JU, např., že začátky nemohou být před 16. hodinou odpolední a bude povolována max. jedna velká akce v každém týdnu, max. však do začátku zkouškového období.

Kterou cestou se univerzita vydá?

Další diskuze večera se již nesla v duchu budoucích akcí, připravovaných zejména k půlkulatým listopadovým výročím 1939 a 1989. Program přednášek, projekcí i diskuzí připravovaný nebo spolupořádaný univerzitou bude poměrně bohatý a tudíž je na co se těšit. Bližší informace budou v dohledné době k dispozici na stránkách univerzity a určitě je naleznete i na SVRAP.cz.

Kuba Vondruška

Foto: Karol Trappová, Kuba Vondruška