Ptejte se rektora 18. 4. 2017

V povelikonočním čase hned v úterý 18. dubna se od 17h konalo další Ptejte se rektora s Tomášem Machulou. Setkání trvalo dvě hodiny a točilo se hlavně kolem velkého tématu vnitřního hodnocení a hodnocení kvality na univerzitě.

Pan rektor přítomným sdělil jak aktuálně vypadá hodnocení univerzit a o jakých se hovoří možných variantách a směrech v nastavení našeho systému vnitřního hodnocení, které souvisí s novelou vysokoškolského zákona. Rada pro vnitřní hodnocení na JU je již téměř ustanovena, zrovna odpoledne před setkáním byla velká schůze s panem prorektorem pro vnitřní hodnocení Bohumilem Jirouškem a tzv. koordinátory kvality z jednotlivých fakult. Pokud Vás zajímají bližší informace o Radě pro vnitřní hodnocení, co vlastně bude dělat atd. můžete si přečíst Statut rady pro vnitřní hodnocení JU  a v minulém čísle univerzitního časopisu Journal najdete i rozhovor s panem prorektorem a i něco k tomu proč to vnitřní hodnocení vlastně musí být 🙂 (Journal 17/2017, str. 12-15).

Na řeč došlo i na nový způsob získávání akreditací, jak se univerzita dívá na sestavování jednotlivých studijních programů, specializací, zejména pak na řešení různých “duplicit” – v tomto případě pan rektor vidí jako jednu z možných cest spolupráci jednotlivých fakult na mezifakultních programech. Nicméně je třeba si říct, že to vzhledem k současným napjatým vztahům mezi některými fakultami rozhodně nebude, tak idylická cesta, jak se na první pohled může zdát.

S tímto souvisela i další diskuze na téma HAPu (pozn. Hodnocení akademických pracovníků), jak vlastně (ne)funguje, jak probíhá vyhodnocování, zda se neuvažuje o nějakých změnách,  stejně tak i o studentském hodnocení výuky (SHV) a jeho roli jako zpětnovazebného mechanismu. Účast studentů ve studentském hodnocení výuky se pohybuje dle fakult od 20 do 60% zapojených studentů do hodnocení (to se týká zejména fakult, kde je SHV pro studenty “povinné”). Na většině fakult je hodnocení uzavřené a pouze vybraní lidé k němu mají přístup, naopak na jiných fakultách, např. na mé domovské Přírodovědecké fakultě, je to systém zcela otevřený a každý si může hodnocení přečíst. No a aby toho nebylo málo, tak se plánuje zavést na univerzitě HOP (hodnocení ostatních pracovníků).

 

Martina Karásková