Ptejte se rektora: Budoucnost Studentského klubu na JU

klub1

Vizualizace studentského klubu – pohled od aleje

Vzhledem k tomu, že jsme na posledním srazu redakce poněkud přehnali konzumaci tekutého alkoholického moku, padlo závazné usnesení, taková pětiletka, že budeme své čtenáře informovat ještě aktuálněji, ještě rychleji a ještě přesněji než dříve. A protože šéfredaktorovo kladivo spravedlnosti jest neúprosné a svoji vahou nemilosrdně drtí veškeré výdobytky moderní doby, jako volný čas, bezpečnostní přestávky, zasloužilou dobu spánku apod., přinášíme Ti, milý Svrapočtenáři, již dnes první část reportu ze včerejšího Ptejte se rektora. V zásadě bude celá věnována ústřednímu motivu tohoto „Ptaní“. Tímto livemotivem není nic menšího, než představení vítězného návrhu a konceptu budoucího studentského klubu JU.

Výstavba studentského klubu je nosné téma, které se neslo celým podvečerem a večerem a jehož zařazení na program setkání bylo dlouho dopředu avizováno. Tato propagace měla výrazně pozitivní vliv i na účast, kdy vůbec poprvé v historii těchto setkání byly příchozími obsazeny všechny tři řady židlí v Klubu Akademické knihovny. Doslova plný dům.  Přítomným dvěma desítkám aktivních tak byl představen vítězný architektonický návrh vč. detailnějšího rozboru jednotlivých částí, přičemž cílem celého toho snažení je umístit do klidného prostoru centrální části kampusu objekt pro setkávání studentů a jejich volnočasové aktivity. To je projekt pochopitelně bohulibý, s ohledem na report o dalších aktuálně či v blízké době realizovaných univerzitních projektech (informace o nich přineseme v pátek), které se bohužel v řadě případů ponesou v duchu „seškrtali jsme“ a „zpoždění vážně není na naší straně“ nezbývá než doufat, že alespoň projekt studentského klubu bude dotažen do zdárného konce v termínu a rozměrech, ve kterých je plánován.

klub2

Pohled od kolejí

Podle tohoto plánu se v případě studentského klubu bude jednat o dvě v zásadě oddělené budovy, vzájemně spojené pouze střechou. Ta první, v kontinuitě na dřívější informace, bude de facto prostorem pro některé studentské organizace, které na univerzitě působí a které v současné době přebývají kde se dá a kde jednotlivé fakulty a zejména uklízečky dovolí. Zároveň zde bude lokalizováno i Centrum pro studenty se specifickými potřebami a v neposlední řadě i nově vzniknuvší Celouniverzitní informační centrum a společná místnost pro spolky a organizace, na které při porcování klubu nevybude permanentní kancelář.

Druhá část, resp. budova, bude prostorem pro takové to domácí žvýkání, posezení a popití, možná i opití. Prostory pro nějakých 40 – 70 návštěvníků, které podle výsledného uspořádání bude možné v letních měsících rozšířit i o venkovní terásku. Interiér by v sobě měl mít zakomponováno i menší pódium pro případné komornější akce. Výsledný celek pochopitelně zčásti závisí i na tom, jaký styl provozování nakonec univerzita zvolí. V plném pytli nápadů je v současnosti na výběr jak provoz vlastními silami, podobně třeba jako Café AK v Akademické knihovně pod patronátem Kolejí a Menz JU, pronájem soukromému subjektu a v neposlední řadě též kombinovaná varianta umožňující větší participaci studentů-brigádníků. Pokud nakonec zvítězí v současnosti nejreálnější možnost, tj. pronájem prostor exter

nímu partnerovi, bude patrně vnitřní uspořádání a vybavení zčásti záviset i na domluvě s tímto provozovatelem, tak, aby co nejvíce vyhovovalo potřebám všech zainteresovaných stran. Takovou perličkou na dortu by měla být i možnost odejmout celou jednu stěnu směrem do areálu a celý prostor klubu tím mnohem více zpřístupnit v časech konání velkých kulturních akcí. V těchto případech by právě studentský klub měl tvořit hlavní zázemí celého veselení.

klub1

Pohled z kolejí. Reálně bude však klub umístěn ještě o něco více vpravo, tedy blíže ke komunikaci

Asi nás všechny zajímá Kde, Kdy a Za kolik celá ta sranda bude. Tak tedy vězte, že odpověď na otázku „kde“ zcela jistě potěší současné přátele a milce hospody Na Louce. Původní záměr tuto přírodní kulturní památku naprosto necitelně zbourat a na tomto indiánském pohřebišti, na této smutné ruině, postavit multifunkční ultramoderní klub, vzal prozatím za své (i když bourání se pan rektor výhledově v žádném případě vzdát nechce). Vězte totiž, že celá novostavba by měla být posunuta mnohem blíže kampusu, tj. z druhé strany současného stromořadí směrem ke kolejím – v zásadě před ekonomický pavilon F a vedle softbalového hřiště. Až čas ukáže, jak bude tato prosklená budova kompatibilní se sportovními aktivitami našeho softbalového (nebo basebalového?) týmu. Tato nová lokalizace byla vyvolána logickou touhou umístit klub co nejvíce do spojení se zbytkem kampusu tak, aby tento mohl s areálem „komunikovat“, čemuž by alej vzrostlých stromů z části bránila. Ač toto první kolo tedy nakonec přežila, hospoda Na Louce však rozhodně nemá vůbec nic jistého. V současnosti je nájemní vztah ošetřen výpovědní lhůtou pouhé tři m

ěsíce, avšak výpověď ani bourání není v současnosti aktuální. V reakci na druhou otázku, tj. „kdy“ panují na univerzitě poměrně smělé až přesmělé plány na dokončení klubu ještě za vlády roku 2015 (resp. na jeho sklonku). Odpovědí na třetí z dotazů budiž konstatováno, že velmi zhruba 13 milionů. Poměrně vyhýbavé byly reakce na rozvedení tématu směrem „A kolik peněz již univerzita má připraveno?“. V zásadě padaly výrazy jako „předjednáno“, „částečně financováno“ apod., takže se musíme nechat překvapit.

Podivně, avšak pozitivně zapůsobila i informace, že v nedávné době byly objeveny určité prostředky, které má univerzita alokovány na MŠMT a které snad může využít i na investiční projekty v rámci kampusu, tedy i na stavbu klubu. Částka zveřejněná nebyla. Doufejme, že když už tam univerzita ty bezprizorní zlaťáčky objevila, stačí je použít dříve, než je objeví i nový ministr financí…

kapela Buď&Nebo je v tomto ohledu stylová. Buď klub, nebo školka

zatím stále pouze mimo kampus, ale v brzké budoucnosti, kdo ví…

No a závěrem? Chybí přeci jméno. Jestli čekáte něco úderného a zvučného, patrně Vás záměr zklame. Zvítězila účelnost a možnost teoreticky si zpřístupnit určité fondy financování, takže v oficiálních materiálech se prozatím používá “Centrum pro podporu handicapovaných studentů a studentský klub”. Je pochopitelné, že pod výrazem klub si každý představí něco jiného, do jaké míry budou jednotlivé představy naplněny ukáže až čas a následující roky.

A aby to nebylo jen o klubu, příště, tj. v pondělí, si povíme něco málo o dalších tématech, která včera přišla na přetřes. Budeme se bavit např. o parkových úpravách v areálu, univerzitní mateřské školce, Technologickém institutu JU, univerzitním kruhovém objezdu, bankomatu, reklamních a propagačních předmětech s motivem univerzity a některých dalších drobnostech, které snad potěší 😉

Ospalý redaktor Svrapu Kuba Vondruška

Obrazovou vizualizaci klubu (obr. 1-3) poskytla Jihočeská univerzita

  • Lukáš Chládek

    Pěkný článek, v kolik jsi to Kubo prosímtě psal? 😀

  • Kuba Vondruška

    Proč se ptáš? Je tam víc gramatických chyb než obvykle? 😀
    No, psal jsem to někdy na přelomu úterý a středy 😉 V půl druhé ráno obvykle nebývám příliš kreativní, ale zažil jsem i větší tvůrčí krize 🙂