Ptejte se rektora: Druhé dějství

Kampus etapa I a II situace

realizovaná část parkových úprav

O parkových úpravách, realizaci univerzitní mateřské školky, univerzitním kruhovém objezdu, smělých plánech do budoucna, vizích nové fakulty, ale například i tom, že na jedné ze stávajících, filozofické, to stále smrdí, až se z toho filozofům kroutí písmenka a zjištění, že nejvhodnější místo pro Svrap a klapavku by pravděpodobně bylo na K3. Bylo toho skutečně hodně, o čem se příchozí mohli dozvědět na úterním Ptejte se rektora…

Dozrál čas na holinky…
O tématu parkových úprav již Svrap přinesl celou řadu informací počínaje např. rozhovorem s autorem návrhu, panem architektem Jaromírem Kročákem. Vězte však, že od té doby se všelicos změnilo, o čemž jsme se snažili průběžně informovat. Zásadní změny jsou asi dvě. Tou menší a méně významnou změnou je posun termínu realizace z podzimu na jaro. K dalšímu zpoždění snad nedojde, neboť již v úterý bylo předáno staveniště, v pátek padly za vlast první dřeviny u Bobíku a na sklonku příštího týdne nám začnou probíhat vlastní úpravy. Pravděpodobně to bude vyžadovat značnou míru pochopení a tolerance nás všech, nicméně zkouškové období bychom již měli absolvovat v novém. Tím se ovšem dostáváme k té větší a významnější změně. Vzhledem k tomu, že oproti původnímu finančnímu plánu na celý revitalizovaný prostor, který byl stanoven na 3,5 mil., se na papíře objevila částka čtyřikrát větší, muselo krapet škrtat. Tedy, podle výše uvedených finančních rozdílů Vám je patrně jasné, že se muselo škrtat víc než krapet, abychom byli přesní. Vzalo se to pěkně z gruntu a tím nejzásadnějším škrtem je odsunutí celé poloviny plánovaných úprav (mezi knihovnou a kolejemi) na „někdy později“. Rovněž předpokládaná dominanta spodní realizované části, membránová stříška na křížení cest pro pěší, jen tak nebude, stejně jako rozptýlené zemní osvětlení a některé další návrhy.

Dokolečka dokola
Podobně proškrtaný osud čeká i kruhový objezd na výpadovce z Českých Budějovic směrem ku Strakonicím (u Globusu). Původní smělé plány by nadělaly příliš velký průvan v rozpočtu, a proto se nakonec provede finančně úspornější varianta. Realizace by měla proběhnout během letošního roku.

Školka… bude?
I přestože jsou plány na vybudování univerzitní mateřské školky v současnosti v ranějším stádiu vývoje, než jak je tomu u studentského klubu, stále platí, že tento záměr je univerzitní prioritou. Zatím se ví, že univerzitní školka bude umístěna v ulici Šípková vedle prostor botanické „Vily“. Tedy vedle… jak se to vezme. Jde o to, že univerzita zakoupila pozemek, který sousedí právě s touto vilou Přírodovědecké fakulty. Avšak vzhledem k tomu, že tento areál je poměrně malý a normám nedostačující, bude pravděpodobně třeba botanikům trošku omezit výběh ve prospěch venkovního prostoru pro univerzitní ratolesti. Druhý problém, který se vyskytl, tkví v tom, že malý není jen pozemek, ale i samotný objekt. Školka je plánována na cca 20 dětí a při normě 4m2 na jednoho „klienta“ je nedostačující. A vzhledem k tomu, že propočet nákladů na celkovou rekonstrukci a přístavbu tohoto domečku vychází jen asi o milion levněji, než novostavba se všemi jejími výhodami, je logické, že pravděpodobně zvítězí varianta bourat stávající a stavět nové. Doufejme jen, že je to spočítáno lépe, než jak byly sečteny původní náklady na parkové úpravy.

A co šuplera?
Zmínili jsme se o tom již v minulém reportu, v zásadě se probíralo to samé. O tom, že myšlenka na technologický institut, který by se stal základem pro novou technickou fakultu, není ničím tajným, se dočtete například i v rozhovoru pana rektora pro MF DNES z minulého pátku (zdroj 1).

Maličkosti závěrem
Po minulém Ptejte se rektora, po kterém mohla vzniknout domněnka, že se bude jednat o řádu dní, byste mohli oprávněně očekávat, že do dnešního článku již dodáme fotografie studentů, kterak si v univerzitním tričku vybírají hotovost z místního bankomatu. Chyba lávky. V případě zpoždění realizace bankomatu v rohu budovy FF a rektorátu je vina na straně bankovního domu. Prý se snad dočkáme první jarní den. Meteorologické jaro už ČSOB nestihne, snad klapne alespoň to kalendářní. Ohledně propagačních předmětů, pokud ještě začátkem prosince byla dohoda s nakladatelstvím Academia doslova na spadnutí, nakonec to dopadlo tak, že sice spadla, ale pod stůl. K dohodě nedošlo a univerzita se vydala cestou vlastní distribuce. Abych byl gramaticky přesný, tak „vydá se“. Čeká se už jen na dodání některých zbylých exemplářů z této propagační kolekce a v dohledné době je bude možné zakoupit v prostorách recepce Akademické knihovny.

Změny jsou život a tak další změna čeká i počítačovou pracovnu na Bobíku. Ta má v současnosti kapacitu cca 40 míst a její využitelnost je minimální, takže dojde ke snížení kapacity zhruba na polovinu, přičemž v uspořených prostorách nalezne nový azyl studentské rádio K2. Vzhledem k tomu, že se v nově zařízené učebně budou konat různá školení, je asi třeba pomalu počítat s tím, že její dostupnost pro studenty se určitým způsobem omezí. Jiné omezení dostupnosti, tentokráte v parkování pravděpodobně čeká i parkoviště u knihovny, na kterém se asi v dohledné době objeví vyhrazená místa pro knihovnice, což samozřejmě zmenší prostor ostatním řidičům. Velkou otázkou do budoucna je riziko, že pokud toto bude jednou povoleno knihovně, na příští Ptejte se rektora dorazí třeba někdo CITu nebo jiného oddělení a tak to půjde stále dál až do doby, kdy v kampusu žádné „nevyhrazené“ místo nezbude.

plisenDalší drobnost je už skutečně miniaturní. V poslední době se množí stížnosti na společné prostory, zejména na koleji K3, kde nám na některých sociálních zařízeních bují takový malý nešvar. Tyto prostory totiž začínají být obsazovány koloniemi mikroskopických eukariotických neplatičů z říše hub. Svrap sice upřímně nechápe, v čem je problém :), ale dle vyjádření vedení je to samozřejmě nepřípustné a bude sjednána náprava. Bohužel systém odvětrávání je takový, jaký je a pravděpodobně zcela nelze vyloučit recidivu.

Jestliže plísně na koleji jsou alespoň uchopitelné, neutuchající problémy Filozofické fakulty jsou mnohem méně hmotné. O zápachu, který tuto budovu, resp. její obyvatele, trápí, jsme již několikrát informovali, vězte tedy, že stížnosti i smrad se šíří vesele dál. K tomu všemu se snad místy sypou i mezispáry, takže studujete-li Filozofickou fakultu, pospíšil bych si 😉 Takhle to dopadá, když musíte ve veřejném sektoru soutěžit pouze „na cenu“.

Takže, ať nám filda nespadne na hlavu, nová vegetace v kampusu ať vesele vzkvétá, vegetace na kolejích ať naproti tomu mrzce zhyne a okolí botanické vily ať se již brzy naplní radostným křikem univerzitních dítek 😉

Na viděnou 29. dubna na dalším Ptejte se rektora se těší mj. i Kuba Vondruška

Zdroj1: „Myslím na technologický institut“ – MF DNES, 28. února, příloha jižní Čechy, s. 4B

Plánek úprav kampusu poskytla JU, bližší informace, vč. nákresů ve větším rozlišení na www.jcu.cz