Ptejte se rektora i v roce 2015

parkovaniSlunce se už pomalu chystalo ulehnout za obzor, když se v úterní podvečer sešla skrovná skupinka známých tváří, aby opět po nějakém čase vyslechla novinky z Jihočeské univerzity. Novinky z oblasti výstavby školky a studentského klubu, parkování kolotočářů i spořádaných akademických pracovníků, ale i plánů na rekonstrukce univerzitní auly a venkovního sportovního areálu. V klubu Akademické knihovny JU začínalo první letošní Ptejte se rektora…

Na úvod se v poměrně svižném tempu se rektor JU, prof. Libor Grubhoffer, vrátil k bodům, které byly nastíněny na minulých Ptejte se. Pro studentská sdružení působící na univerzitě je z celého výčtu pravděpodobně asi nejzajímavější informace o tom, že univerzita je ochotna dát prostor k prezentaci na univerzitních obrazovkách (např. v prostorách FF, Akademické knihovny u vchodu apod.), a to jak samotným spolkům, tak akcím, které pořádají. Kontaktní osobou je pro tyto účely pan Miroslav Vlasák.

Kulatá čísla pak hlásí univerzitní knihovna. V rámci prodeje propagačních předmětů univerzity bylo za rok 2014 dosaženo obratu zhruba sta tisíce korun. To návštěvnost samotné Akademické knihovny, která oslaví 5 let v novém, se již brzy přehoupne přes číslo, které má ještě o jednu nulu více. Pro šťastného miliontého návštěvníka je samozřejmě připraveno i drobné překvapení.

O trochu menší návštěvnost se naopak snaží osazenstvo protilehlé budovy Filozofické fakulty a rektorátu, a to zavedením přístupu pouze na studentské či zaměstnanecké identifikační karty. Důvodem k tomuto opatření byl vzrůstající počet uživatelů sociálních zařízení fakulty z vně univerzity, po kterých ve zmíněných prostorách zůstával značný nepořádek. Informace, že na FF mají teplo a čisto se zkrátka na ulici rychle roznesla.

Mnohem svěžejší vítr oproti tomu vane v oblasti termínů zahájení realizace výstavby univerzitní školky a studentského klubu. Stavební práce u obou projektů by měly být zahájeny již během jara až léta tohoto roku.

V poněkud vzdálenějším termínu se rýsují plány na celkovou rekonstrukci univerzitní Auly (Bobík) a venkovních sportovišť JU. Oba projekty budou finančně velmi náročné, nicméně vedení si je vědomo současného nepříliš uspokojivého stavu a pomalu tak začíná spřádat plány k lepším zítřkům.

To méně optimisticky se poté jeví situace s parkováním v kampusu univerzity. I přes nově otevřené parkoviště u JVTP, které má záchytnou kapacitu až 160 aut, se situace v kampusu příliš nezlepšila. Inkriminované parkoviště, které je od centrálních poslucháren vzdáleno nepřekonatelných několik set metrů, není využíváno a univerzita tak horečnatě uvažuje, jak tuto skutečnost změnit. Prvním krokem tak bude instalace kamerového systému, který by měl výrazně zvýšit bezpečnost parkoviště. Pro motoristy je pak ovšem už mnohem méně vzrušující ta informace, že univerzita pravděpodobně přistoupí k dalšímu omezení parkování a všeobecně vjezdu automobilů do centrální části kampusu. Nelze než doufat, že úbytek parkovacích míst v centru bude spravedlivý a k volnému stání bude poměrově ubývat i stání vyhrazené. Koneckonců, nejlepší je jít příkladem 😉

Naproti tomu pojízdné všelicos kolotočářů, parkujících u sportovního areálu JU a koleje K6, si s vhodným místem k parkování příliš hlavu neláme. Celé to ovšem upozorňuje na nepříjemný fakt, že v kampusu univerzity je stále přespříliš větších či menších parcelek v soukromém vlastnictví. Univerzita tak bude v blízké budoucnosti vynakládat nemalé úsilí na jejich získání a scelení vlastních pozemků.

A na závěr samozřejmě nelze zapomenout na tradiční evergreen univerzitního Ptejte se. Vězte, že na Filozofické fakultě to stále smrdí a smrdět asi jen tak nepřestane.

Tak viděnou na příštím neformálním setkání rektora JU s univerzitními zaměstnanci a především studenty. A přijďte nám říct, co pro změnu páchne u Vás 🙂

Závěrečný hypotetický dotaz na pana rektora, jak by reagoval, kdyby se dozvěděl, že na některé z fakult by nastala hypotetická situace, kdy jsou studenti stíháni za svůj názor, zvláště když tento vyplývá z jejich funkce v orgánech fakulty, dává tušit, že na některých univerzitních součástech to začíná minimálně pěkně zatouchat…

Kuba Vondruška