Ptejte se…

rektorat-vlajkyPoprvé v tomto akademickém roce měli studenti a zaměstnanci Jihočeské univerzity možnost klást dotazy na vedení univerzity na celkově již třetím pokračování Ptejte se rektora. Samotné setkání přineslo opět celou řadu informací a mimo jiné se neslo i v duchu aktualizací termínů realizace jednotlivých investic, které univerzita v nejbližší době plánuje realizovat a o kterých SVRAP již informoval… vzhledem k celostátnímu výpadku SVRAPu tentokráte poněkud se zpožděním :/

 

Školní zemědělský podnik – Kam s ním? Co s ním?
Nevím, do jaké míry jste to zaznamenali, ale Školní zemědělský podnik je na tom v posledních letech snad ještě hůře než předtím. V zásadě je tady taková paralela mezi ŠZP a plemenem skotu Česká červinka, jehož genofond se podnik snaží (společně s některými dalšími chovateli) udržet (a je to činnost záslužná). Česká červinka se vyznačuje specifickým užitkovým směrem, protože to je plemeno, které nedojí a nepřirůstá.  Podobně je na tom ŠZP, i když podojit se ho občas podaří. Bohužel ale není univerzitou opětovně do ŠZP investováno a podnik nám všemožně chátrá, což v poslední době nabralo takových obrátek, že už situace vyžaduje urychlené a neodkladné řešení. Problém je také v tom, že podnik spadá pod univerzitu, nikoliv pod Zemědělskou fakultu, která se tváří, že zemědělství rozumí. Ve skutečnosti by to pravděpodobně skončilo zu grunt tak jako tak, ale to už se nedozvíme, protože nás univerzita předběhla. Další značnou nevýhodou je i fakt, že statek je závislý na půjčkách od univerzity, protože úvěr od bank si ze své právní podstaty vzít nemůže. Univerzita ovšem chlup nepustí a tudíž se neinvestuje a výsledek je takový, jaký je. To je velmi smutné, protože prvovýroba v posledních třech letech začíná alespoň trochu vynášet a ti dobří, průměrní i slabě podprůměrní se už dostali do černých čísel, což se ovšem našemu statku bez investic podařit nemohlo. Variant na zlepšení je hned několik. Ačkoliv rektor dle svých slov nevěří tomu, že by se z tohoto podniku podařilo vlastními silami udělat druhé JZD Slušovice (což by zase ale nebylo až tak složité, protože Slušovice skončily ve stavu, který ekonomové označují termínem „v konkurzu“), stále je zde možnost, že podnik bude převeden na Zemědělskou fakultu, jakožto její účelové zařízení a spravován právě touto fakultou. Mnohem reálnější je však varianta, kdy bude školní podnik dlouhodobě pronajat ZD Krásná Hora, které bude zajišťovat výrobní složku, přičemž bude posílena vazba a spolupráce se Zemědělskou fakultou, formou praxí apod. Do správy ZF poté přejdou jen pokusná políčka a areál stájí sousedící s kampusem JU. Pokud vám na mysli vyvstala jedna určitá otázka, tak vězte, že na pronájem tohoto typu se výběrové řízení vypisovat nemusí, a tudíž je zde možnost nabídnou statek jen jednomu konkrétnímu subjektu…

 

Mateřská školka či zvelebení kampusu – aneb vše je zase trochu jinak
Z jara tohoto roku jsme vám na SVRAPu představili tři možné varianty, které byly zvažovány ohledně výstavby univerzitní mateřské školky. Jak už tomu tak v životě bývá, zvítězila nakonec varianta č. 4. Univerzita totiž zakoupila objekt s pozemky v ulici Šípková, v těsné blízkosti kampusu JU. V současnosti se zvažuje, zda bude provedena rekonstrukce objektu či zda bude tento zbourán a na jeho místě vystavěn objekt nový (např. třeba za použití kontejnerových bloků). Drobný problém je pouze v přilehlých pozemcích, které nejsou zrovna rozsáhlé (v zásadě jde o takovou úzkou „nudli“), a tudíž je třeba ještě hledat určité varianty jejich rozšíření. Předpoklad dokončení a zprovoznění se z původního plánu na začátku příštího akademického roku posouvá na rok 2015.

Pokud se posuneme k druhému bodu, tj. parkovým úpravám areálu JU, ještě začátkem tohoto akademického roku, jsme vás informovali, že „hrabat“ se začne v listopadu. Listopad je skoro za námi a jistě jste si všimli, že se nehrabe. Toto nehrabání je způsobeno průtahy s vydáním stavebního povolení a celá věc je momentálně ve stavu, ve kterém to vypadá, že hrabat se začne až někdy na jaře. Výsadba nových stromů a výstavba chodníčků měla být dle původního harmonogramu zrealizována ještě v tomto roce, ale pravděpodobně se všechny tyto činnosti přesunou až do roku příštího. Takže zakoupené holinky rozhodně nevyhazovat, bláto bude! … z jara.

 

Je libo vlastní kruhový objezd?
No nemusíte se děsit. V kampusu naštěstí žádný kruháč nevyroste, to jenom univerzita dostala od města nabídku použít některý ze zanedbaných městských kruhových objezdů jednak k jeho zkulturnění (to je od města šlechetné 🙂 ) a jednak k propagaci univerzity. Nač být troškaři, řeklo si vedení, a vybralo si monstrózní kruháč na frekventované výpadovce na Strakonice – tj. u Globusu. V zásadě půjde o zestetičnění výplně celého objezdu a umístění reklamního pilonu do jeho středu. Tento sloup by měl mít výšku slabých 16-18m. Avšak stále je zde jeden háček. Anebo spíš jeden milion dvě stě tisíc háčků. V současnosti se jedná o to, aby alespoň několik set tisíc háčků pomohlo nést univerzitě i samo město. Uvidíme…

 

Bankomat? Že by?
Vypadá to, že budou vyslyšeny prosby a nářky řady studentů, univerzita se konečně dohodne s některým z bankovních domů a v kampusu se objeví i bankomat. V současnosti se jedná o tom, který z bankovních domů bude mít tu čest. Bylo jich osloveno hned několik a jedním z rozhodujících kritérií bude samozřejmě i nabídnutý nájem. Bankomat bude každopádně situován v rohu budovy FF a rektorátu směrem k autobusové zastávce. A kdo ví, třeba těch bankomatů bude i víc. Koneckonců, ten barák má přece rohy čtyři.

 

Tradiční glosa k počtu návštěvníků závěrem…
Pozitivní je, že progresivní trend byl potvrzen a v průběhu sešlosti se v Klubu Akademické knihovny vystřídalo celkem 20 návštěvníků (rektorátní počítáme ;)). Pokud to půjde tímhle tempem dál, je předpokládatelné, že v horizontu 2-3 let bude nutno změnit místo setkávání, protože se návštěvníci přestanou do komorního Klubu AK vtěsnávat J Ale co, vždyť nemusí pršet, hlavně když kape…

 

Kuba Vondruška