Řekni, kdo ti páni jsou aneb budějcký pouliční místopis, díl třetí

Taky se Vám občas stává, že procházíte ulicemi Budějc, koukáte na jejich názvy a říkáte si, kdo sakra jsou všichni ti lidé? Žijete v té ulici třeba několik let, ale vlastně vůbec netušíte, co je ten chlápek, jehož jméno je napsané na ceduli, zač. Není to škoda? Pojďme si udělat několik takových místopisných sond do historie slavných osobností Českých Budějovic. Ve třetím díle se vydáme po stopách význačných jmen, jež můžeme potkávat v okolí Jiráskova nábřezí a Pražského sídliště.

spisovatel Josef Holeček

spisovatel Josef Holeček

Nedaleko Husovy třídy navazuje na Jiráskovo nábřeží ulice Klavíkova, pojmenovaná po významném podnikateli a někdejším starostovi Českých Budějovic Františku Josefu Klavíkovi. V roce 1824 založil v Budějovicích význačnou velkoobchodní firmu se styky po celé Evropě. Původně pocházel z Tábora, kde později založil lihovar, syrobárnu a v místě dnešního táborského Nového města nechal postavit několik stodol a stájí. Díky němu vznikla v Českých Budějovicích měšťanská škola i městská spořitelna. Starostou města byl v obdobích 1850-1857 a 1861-1865. Na „Klavíkovku“ navazují ulice Resslova a Jaroslava Haška, o jejichž původu jména asi netřeba příliš hovořit. Za zmínku ale jistě stojí spisovatel Josef Holeček, po němž je pojmenována ulice protínající právě ulici Jaroslava Haška. Josef Holeček (1853-1929) patřil mezi regionální jihočeské představitele realismu a tzv. venkovské prózy. Krom toho například působil jako dopisovatel Národní listů ve válce na Balkáně a byl překladatelem slovanského a finského folkloru.

Historická postava na každém rohu…

pomník Jakuba Kubaty ve Zbudově

pomník Jakuba Kubaty ve Zbudově

Hlubokou minulost Českých Budějovic připomíná ulice Budivojova, která je pojmenována po Budivoji ze Železnice, českém šlechtici a zakladateli osady Budivojovice, jejíž jméno bylo později přejato pro město České Budějovice. Po další velmi zajímavé historické postavě dostala své jméno ulice Kubatova. Jakub Kubata byl rychtář ve Zbudově, kde spolu s dalšími obyvateli zorganizoval vzpouru proti majiteli hlubockého panství Adamovi z Hradce kvůli zpronevěře sirotčích peněz. Tato rebelie pak skončila neslavně popravou právě Kubaty a dalších vzbouřenců. Existuje o něm dokonce zkreslená pověst, ve které je líčen jako lidový hrdina a má ve Zbudově i svůj pomník. I ulice Puklicova má historický původ. Ondřej Puklice ze Vztuh je považován za velmi výraznou postavu dějin města České Budějovice. Byl městským purkmistrem a velmi zdatným obchodníkem. Do dějin vstoupil neslavně svou smrtí. Vždy se zasazoval za zájmy města a v době, kdy se Budějovičtí postavili proti zastavení města Rožmberkům, přidal se na stranu krále Jiřího z Poděbrad. To se znelíbilo katolickým měšťanům. Ti se vzbouřili, když Puklice s konšely zatajil před obyvateli Českých Budějovic papežskou bulu, a tohoto českobudějovického purkmistra zavraždili.

bájný kníže Neklan

bájný kníže Neklan

Známá „Čéčovka“ nese jméno po jihočeském šlechtici Čéčovi z Budivojovic , který vlastnil pozemek (ves Budivojovice), na kterém Přemysl Otakar II. založil město České Budějovice. Ves Budivojovice se nacházela na místech, kde dnes stojí kostel sv. Jana Křtitele a sv. Prokopa. Název ulice Neplachova pak vzdává hold opatovi a kronikáři Janu Neplachovi, který napsal Stručný spisek kroniky římské a české (1360). Jednu z postav nejstarších českých dějin připomíná ulice Neklanova. Neklan byl údajně potomkem Přemysla a Libuše a jedním ze sedmi bájných knížat. Podle legend prý dlouhá léta dobře vládl české zemi a byl považován za mírumilovného panovníka, který za sebe do bitev posílal svého dvojníka. Jeho jméno je pravděpodobně odvozeno od slova klát a předpona ne má pak zřejmě znamenat právě panovníkovu dobromyslnost.

Jak se zdá, tak v okolí Pražského sídliště se kumulují především ulice pojmenované po zajímavých a význačných historických postavách více či méně spojených s městem České Budějovice. Komu jsou věnovány názvy ulic v Havlíčkově kolonii a v okolí Lidické třídy se pak podíváme příštěv už v 4. díle budějického puličního místopisu.

autor článku: Isa Okřinová

obrázky převzaty z:
www.mapy.cz
www.cs.wikipedia.org (Josef Holeček)
www.zsskolnikaplice.cz (Jakub Kubata)
www.upload.wikimedia.org (Neklan)