Salesiánské středisko mládeže aneb neseďte… vol. 3

Plogo salesosledně jste se blíže seznámili s Dobrovolnickým centrem při Diecézní charitě ČB, která má širokou nabídku programů a projektů pro dobrovolníky. Dneska se podíváme speciálně za dětmi a mládeží do Salesiánského střediska. Salesiáni v Budějovicích působí  již od roku 1980, ale jejich činnost probíhala tehdy pouze neveřejně. Teprve od roku 1990, kdy získali po revoluci farnost Čtyři Dvory, se u nich začali v jedné místnosti scházet první děti. Přestože neměli k dispozici žádné speciální pomůcky, dokázali svým nadšením a zápalem děti nadchnout. Postupně přibývali další zájemci a rozšiřovaly se prostory. Salesiánské středisko mládeže bylo pak oficiálně založeno až v roce 1995.

DSC_0165Od září 2014 se většina střediska přesunula do nových prostor Komunitního centra Máj (před poštou u zastávky Jaroslava Bendy). V Komunitním centru se nachází Klub Oráč, doučování, Oratoř – otevřená herna, Sídliště – otevřená venkovní herna a pořádají se tu tématické programy. Ve starých prostorách střediska „Ve Čtyráku“ zůstaly zájmové kroužky a kancelář koordinátora kroužků (Emy Destinové 1). Kromě toho patří k Salesiánskému středisku ještě kontaktní centrum Maják, které je na Lhenické ulici 1630 kousek od zastávky Milady Horákové na Máji. Probíhá zde třeba doučování, různé programy pro předškolní děti a sociální práce. Středisko se také může pyšnit vlastní táborovou základnou v Hranici u Nových Hradů v krásné přírodě CHKO Třeboňsko a budovou na Kvildě.

DSC_0117Hodně studentů JU jistě činnost střediska velmi dobře zná. Salesiánské středisko je totiž klinickým pracovištěm našich dvou fakult – Zdravotně sociální a Teologické.  Studenti sem docházejí během svého studia na praxe. Pokud byste se zde chtěli zapojit jako dobrovolníci, máte několik možností. Nejvíce je u dobrovolníků preferovaná pravidelná činnost, která zabere cca 2-3 h týdně. Dobrovolník dochází do nějakého konkrétního programu nebo vede svůj zájmový kroužek. A jaké programy jsou v nabídce?

Salesianske stredisko mladeze_slavnostni_otevreni_Nadace CEZ_ 028Můžete pomáhat dětem s doučováním různých předmětů do školy (zejména na 1. stupni ZŠ). Ve svém volném čase můžete pak trávit čas s dětmi přímo na sídlišti Máj nebo docházet do Komunitního centra do tzv. Oratoře – otevřené herny a trávit čas s dětmi zde. Většinou se pro ně vymýšlejí různé hry a aktivity. Tým dobrovolníků si naplánuje program, s dětmi ho pak uskuteční a po skončení si spolu o průběhu celé akce podiskutují, proberou co se povedlo, co třeba naopak nepovedlo a každý dobrovolník tak hned získá zpětnou vazbu. Pokud máte chuť můžete tu pomáhat i v nízkoprahovém centru pro mládež.

Salesianske stredisko mladeze_slavnostni_otevreni_Nadace CEZ_ 033Umíte hrát na nějaký hudební nástroj, něco tvořit, jste pohybově nadaní, máte zajímavý koníček? Pak se můžete zapojit tím, že své znalosti a zkušenosti, stejně tak své nadšení a zápal pro věc můžete předávat dál ve svém vlastním zájmovém kroužku. Kroužky se konají zpravidla pondělí, úterý, středa, čtvrtek v době od 13:00 do 20:30. Probíhají většinou v budově střediska kousek od vysokoškolských kolejí „Ve Čtyráku“, případně v pronajaté tělocvičně nebo Komunitním centru. Aktuálně děti navštěvují třeba horolezecký kroužek, florbal, keramický kroužek nebo filmařský… Některé kroužky jsou pro měnší děti do 4 let, další pro děti na 1. stupni ZŠ. Jsou zde kroužky i pro větší děti na 2. stupni základky i pro středoškoláky. Nechybí ani speciální programy pro maminky s dětmi.

unnamedKaždý, kdo má zájem stát se dobrovolníkem musí přijít do střediska na osobní pohovor a vyplnit potřebné papíry (smlouva o dobrovolnictví). Jako dobrovolník jste pak i po dobu výkonu dobrovolnické činnosti pojištění. Středisko pro své dobrovolníky pořádá různé společenské akce a setkání. Aktuálně má středisko ročně kolem 130 dobrovolníků. S tím, že přibližně polovina z tohoto počtu tvoří speciálně dobrovolníci na dětských táborech. Ročně pak centrum navštěvuje kolem 1000 dětí, přibližně 300 tvoří děti na táborech, 200 dětí navštíví jednorázové akce a zbytek pak tvoří děti v kroužcích a ty, kteří docházejí do otevřených klubů.

Pokud byste chtěli nějak pomoci, ale nemůžete zrovna pravidelně docházet na nějakou aktivitu je možné se zapojit a pomoci jednorázově zejména manuální prací na táborové základně.

Více informací se dozvíte na webových stránkách nebo Facebooku střediska. Zájemci o dobrovolnictví mohou přímo kontaktovat koordinátora dobrovolníků pana Mgr. Petra Kubu, email: [email protected], 731 604 361

Ilustrační fotografie: archiv Salesiánského střediska.

Martina Balzarová