Školka nebo klub? Na obojí asi nebude, zní z rektorátu

No jo, už je to tak. Dva ambiciózní projekty, které měly obohatit ve vybavenosti doposavad skromný kampus Jihočeské univerzity, teď stojí neúprosně proti sobě. Finanční zdroje jsou omezené, na dně truhly třpytí se pár posledních zlaťáků a několikamilionová investice do jednoho tak bude nejspíš znamenat stopku tomu druhému. A přitom jsme před touhle volbou vůbec stát nemuseli a klub mohl být financován z mimouniverzitních zdrojů. Nestalo se. Takže: školku nebo klub?

 

Není klub, jako klub
Domnívám se, že co čtenář, to jiná představa o tom, co to správný klub je. Pro někoho to bude zakouřená a ponurá místnost plná beatniků či novodobých prokletých básníků, kteří po sklence něčeho zeleného, vysoce hořlavého a ve většině evropských zemí zakázaného, chrlí do světa jednu depresivní báseň za druhou, pro jiné zase krutopřísný cool club hrající vypalovačky, které znemožňují jakoukoliv konverzaci a všem přítomným okatě demonstrují fyzikální fakt, který praví, že zvuk je vlna. Podstatné ovšem je, jak si klub představuje samotný rektorát. Po schůzce se zástupci některých studentských organizací z něj vypadl následující model – přízemní, popř. max. jednopatrová nízkoenergetická budova funkčně rozdělená na dvě části. Lokalita: Na louce naproti pavilonu zootechniků Zemědělské fakulty (budova B).

první polovina klubu – pravděpodobně kanceláře

první polovina klubu – pravděpodobně kanceláře

A teď trošku podrobněji: tu první část mají tvořit kanceláře (co se taky všechno nedá nazvat klubem :)). Stimulem je, že na univerzitě působí řada studentských organizací (viz Studentské iniciativy), které nemají kde složit hlavu. A právě tato část „klubu“ by pro ně měla zajistit potřebné administrativní zázemí. Nemůžu si pomoct, ale musím dodat, že k tomuto bodu jsem velmi skeptický. Víte, když se stavěla nová Akademická knihovna, tak se logicky počítalo s tím, že tu nějakou dobu bude. Kapacity knihovny jsou tak dostatečně velké na to, aby pojaly všechny nově nakoupené knihy v horizontu cca budoucích 50ti let. I proto to tam teď vypadá jako po výprodeji a regály často zejí prázdnotou, na což si my studenti občas stěžujeme. Knihovna však hbitě odpovídá: „Přijďte za padesát let a povíme si“. Ovšem naproti tomu, když se postavil nový rektorát, netrvalo ani dva roky a už se do něj jeho osazenstvo nevešlo. Načež se tedy promptně začaly přebudovávat některé prostory v předimenzované knihovně na kanceláře pro poddimenzovaný rektorát. Úžasný, že jo? 🙂 Vzhledem k tomu, že výhled na klub je koncipován zhruba na rok 2015, obávám se, že vůbec není jisté, že v tu dobu budou plánované kanceláře stále ještě volné pro studentské organizace.

Ta druhá část klubu je pak koncipována jako kavárna s kapacitou cca 40 osob. V létě samozřejmě rozšířená o venkovní posezení. Ve vzniklých prostorách bude možné pořádat výstavy, literární dýchánky a kulturní akce „menších rozměrů“. Jak už je ze samotného konceptu kavárny patrné, rozhodně tedy nepůjde o žádné „mainstreamové pařby“ pro půlku univerzity. K celému objektu by také měla přiléhat některá finančně nenáročná venkovní sportoviště, jako jsou např. kuželky, pétanque apod. Nezanedbatelným faktem také je, že kulturní náplň a výplň klubu bude pravděpodobně velkou měrou ležet na studentech samotných.

 

Školka, to je budoucnost
Tak o tom žádná. Prostě školku to chce. Na oficiálních jednáních se často upozorňuje na negativní věkovou strukturu zaměstnanců na některých fakultách. Generační obměna se sebou však logicky přináší větší množství mladých rodičů. Školka na území univerzity odstraní zbytečnou psychickou zátěž, umožní dřívější návrat z mateřské a pravděpodobně na míru přizpůsobí svůj režim často dlouhodobě pracujícím pedagogům, vědeckým pracovníkům, ale i studentům. Navíc máme na Pedagogické fakultě obory připravující budoucí odborníky na profese vychovatelek a vychovatelů v mateřských školkách, kteří mohou v univerzitní školce vypomáhat v rámci své praktické výuky. Ideální příklad zapojení studentů do vlastního každodenního chodu univerzity. Nesmíme zapomínat ani na fakt, že firemní školy prostě představují současný trend. Jsou výhodné pro zaměstnance a jsou tím pádem výhodné i pro zaměstnavatele. Nevidím negativum. Až na to finanční hledisko.

 

kapela Buď&Nebo je v tomto ohledu stylová. Buď klub, nebo školka

kapela Buď&Nebo je v tomto ohledu stylová. Buď klub, nebo školka

Pro klub je patrně většina
Zhruba stovka těch aktivních, kteří hlasovali v anketě SVRAPu – Co byste si na univerzitě nejvíce přáli? – je sice velmi malý vzorek ze zaměstnanců a studentů JU, ale i přesto ukazuje trend, který je předpokládatelný i u větších souborů. S poměrně velkým náskokem vede u respondentů klub, zbytek pak tříští síly a rozdělil se mezi všechny ostatní možnosti, tj. arboretum, hřiště na plážový volejbal, onu školku, všeříkající odpověď „něco jiného“ a „nic, jsem spokojený“ (osobně si tipuji, že jediný hlas pro tuto variantu vzešel odněkud z Investičního oddělení rektorátu, skupiny pro tvorbu rozpočtu či podobně). Pravdou je, že preference jsou prchlivé a přelétavé. Současná generace mladých se chce bavit. Muzika, alkohol, noční život, vodvaz a sex! A to je reprezentováno právě klubem (nejlépe v kombinaci s přilehlým arboretem, tj. druhá nejpreferovanější možnost v anketě). Na druhou stranu, půjdeme-li v těchto úvahách trochu dále (jak se na univerzitní půdu sluší a patří), tak právě vlastní realizace vidiny (tj. postavení klubu) oněch zmíněných radostí a slastí spojených s převahou hlasů pro klub, bude pravděpodobně v krátkodobém horizontu též hlavní příčinou vzestupu hlasů volajících po školce. Díky poznatkům o lidské fyziologii je tento krátkodobý horizont přelivu preferencí velmi dobře stanovitelný – a to zhruba na 9 měsíců. Čili, co bylo dřív? Vejce nebo slepice? A co postavit dřív? Školku nebo klub? No? ;)

 

Takže…
Pokud si dobře vzpomínám, tak školka byla jednou z priorit současného rektora v dobách, kdy na svůj úřad kandidoval. Oprávněně tehdy kritizoval současný stav s tím, že školka pro děti zaměstnanců i studentů je na půdě JU velmi potřebná. Studentský klub byl zase v zásadě ústně a neoficiálně přislíben na podzim minulého roku, když byla z rektorátu zamítnuta jeho komerční varianta. To, že finance budou jen na jeden ze zmíněných projektů, přináší do tohoto představení zajímavou negativní zápletku. Logicky vycházíme z toho, že klub chtějí zejména studenti, školku zase mladí a perspektivní zaměstnanci. To jsou dvě velmi silné skupiny naprosto nezbytné pro zdravý rozvoj univerzity. Nicméně – a přiznejme si to – školka by univerzitě zajistila navenek mnohem více kladných bodů. Jak se z téhle spleti rektorát vymotá, však ukáže až čas. Dle jeho vyjádření je při optimálních podmínkách výraz „čas“ roven dokončení klubu do konce roku 2015 (v případě, že bude vybrán klub). Pokud ovšem půjde vše v termínech běžných pro univerzitní plánování, obávám se, že v průběhu nerozhodnosti přibude další možnost. Ti, kteří teď horlivě lobují za výstavbu školky, pomalu ale jistě změní své priority a začnou prosazovat třetí variantu – dům pro seniory…

 Tento dramatický příběh sepsal podle skutečné události Kuba Vondruška

 • Jiří Váňa

  … aneb kdybychom neměli rektorát, museli bychom si ho vymyslet. 🙂

  Pokud chcete strávit čas produktivně, doporučuji přečíst jen úvodní a závěrečný odstavec.

  Text přesahuje standardní množství alibizmu, polopravd, nepravd a demagogie, takže si dovolím zareagovat. Motivace je celkem jednoduchá – interní hraní si na vlastním písečku, očerňování, stavění bariér a barikád vede akorát k tomu, že my “univerzitní” jsme vnějším světem vnímáni jako pitomci. Bez rozdílu.

  1. “A přitom jsme před touhle volbou vůbec stát nemuseli a klub mohl být financován z mimouniverzitních zdrojů. Nestalo se.” V žádném případě není pravda. I původní plán na výstavbu klubu počítal s finanční účastí univerzity, resp. se snahou financovat realizaci stavby z fondů / grantů (kde by opět univerzita byla jako příjemce, garant a administrátor). To se ukázalo jako velmi obtížně realizovatelné, a byl jeden z důvodů, proč byla tato varianta opuštěna.

  2. “Takže: školku nebo klub?” Další omyl. Dávat oba projekty na stejnou rovinu není správné. Obojí je sice v první fázi o realizaci stavby. Provoz školky by ale narozdíl od klubu musel být do budoucna dotovaný univerzitou, což představuje významnou zátěž pro rozpočet.

  3. “Podstatné ovšem je, jak si klub představuje samotný rektorát. Po schůzce se zástupci některých studentských organizací z něj vypadl následující model …” Klasika 🙂 Úkolem rektorátu je sehnat peníze a zařídit další nepopulární administrativu, které je v tomhle případě opravdu hodně. Pozváni na setkání byli všichni zástupci všech (nám známých) studentských aktivit + i další studenti, kteří v minulosti vyvinuli nějakou aktivitu. Hodně zjednodušeně s tím, ať si řeknou, jak klub vidí, co by podle nich měl splňovat a jak by měl fungovat. Bohužel musím konstatovat, že tahle setkání nebyla až tak přínosná, jak by mohla být.

  4. “…tu první část mají tvořit kanceláře (co se taky všechno nedá nazvat klubem 🙂 )…” Opět překrucování skutečnosti. Část objektu klubu bude tvořit zázemí pro nejrůznější studentské organizace. Pokud má klub sloužit jako kulturní a společenské “srdce” kampusu, je to naprosto přirozené. Open space pro setkávání a prezentace s potřebnou technikou (nemusíme si dlouho povídat o tom, že podobný prostor chybí a už jsem párkrát studentům “půjčoval” i rektorátní zasedačku), místnosti pro jednotlivé spolky, které zázemí potřebují – např. Mezinárodní studentský klub (chápu, že když neznáš jejich fungování a způsoby práce se zahraničními studenty, nedokážeš si potřebu důstojného zázemí představit).

  5. “Kapacity knihovny jsou tak dostatečně velké na to, aby pojaly všechny nově nakoupené knihy v horizontu cca budoucích 50ti let. I proto to tam teď vypadá jako po výprodeji a regály často zejí prázdnotou, na což si my studenti občas stěžujeme.” Dimenzované na dobu 50 let jsou především sklady knihovny. Je fajn, že si na chybějící literaturu občas stěžujete, škoda, že tím aktivita u většiny končí. Paní ředitelka Landová opakovaně nabízí všem fakultám možnost podílet se na revizi stávajícího fondu a sestavení plánu akvizic pro daná témata/obory. Odezva z fakult je hodně různorodá, na některých se této dobrovolné a nevděčné práce chytli doktorandi a na výsledku je to znát. Možná je to tip pro volný čas, ale chápu, že stěžovat si je jednodušší.

  6. “Ovšem naproti tomu, když se postavil nový rektorát, netrvalo ani dva roky a už se do něj jeho osazenstvo nevešlo.” Chtělo by to doplnit si informace. Jde o budovu, ve které sídlí společně rektorát a Filozofická fakulta. Rektorát v současné době “navíc” hostí Mezinárodní studentský klub (1 místnost), přesídlilo do něj kvůli lepší dostupnosti Centrum pro studenty se specifickými potřebami (vzniklo v roce 2012) a dvě “rektorátní” místnosti jsou v dlouhodobém užívání FF.

  7. “Načež se tedy promptně začaly přebudovávat některé prostory v předimenzované knihovně na kanceláře pro poddimenzovaný rektorát. Úžasný, že jo? 🙂 ” Pokud se to podá takhle, je to opravdu úžasné až fantastické. Knihovna není předimenzovaná, kapacita vychází z kvalifikovaných odhadů a dosavadního tempa přírůstků. Knihovnice si daly práci a zohlednily i trend digitalizace a růst elektronického fondu. Křišťálovou kouli, aby věděly, co přesně bude za 50 let s klasickými knížkami nevlastní narozdíl od Tebe ani ony, ani já. Pokud se zkusíš opatrně podívat dál než za Budějcký obzor, z knihovny a způsobu jejího vedení byl nadšený třeba ředitel Národní technické knihovny (jeden příklad za všechny), který o problematice narozdíl od Tebe a ode mne něco ví a rozumí jí.

  Takže zpět do reality: “Promptně” se přestavěl jeden rezervní sklad (u kterého se předpokládá využití nejdříve po 15 letech). Všechny nové konstrukce jsou dočasnému charakteru přestavby přizpůsobeny.

  8. “Vzhledem k tomu, že výhled na klub je koncipován zhruba na rok 2015, obávám se, že vůbec není jisté, že v tu dobu budou plánované kanceláře stále ještě volné pro studentské organizace.” Klub má být podle harmonogramu dokončen, v případě hladkého chodu všech nezbytných kroků, do roku 2015. Mlžení, hloupá demagogie a strašení tím, že si vzniklé “kanceláře” zabere rektorát, je tady naprosto zbytečné a účelové – viz bod 6 o stávající obsazenosti prostorů rektorátu.

  9. Ke školce: “Navíc máme na Pedagogické fakultě obory připravující budoucí odborníky na profese vychovatelek a vychovatelů v mateřských školkách, kteří mohou v univerzitní školce vypomáhat v rámci své praktické výuky. Ideální příklad zapojení studentů do vlastního každodenního chodu univerzity. Nesmíme zapomínat ani na fakt, že firemní školy prostě představují současný trend. Jsou výhodné pro zaměstnance a jsou tím pádem výhodné i pro zaměstnavatele. Nevidím negativum. Až na to finanční hledisko.” Jsem rád, že je to takhle jednoduché! Kdyby sis dal, jako místopředseda Akademického senátu JU, trochu práce, mohl by si získat studii proveditelnosti stavby a provozu školky. Zohledňovala a rozebírala mj. všechny zmíněné faktory. To, že je něco trend, automaticky neznamená, že je to dobré a přínosné. O tom, jak je to pro univerzitu výhodné, svědčí, že jediná školka podobného typu funguje na ČVUT a musí být masivně dotována z více zdrojů, aby vůbec mohla fungovat. Tohle vše je zohledněné v přípravných studiích, takže se o tom nerozhodovalo a nerozhoduje, jako v Tvém případě, na základě dojmů.

  10. “„nic, jsem spokojený“ (osobně si tipuji, že jediný hlas pro tuto variantu vzešel odněkud z Investičního oddělení rektorátu, skupiny pro tvorbu rozpočtu či podobně)”. Jednoduchá osobní otázka: Dokázal bys tohle říct lidem, které shazuješ, do očí?

  11. “Studentský klub byl zase v zásadě ústně a neoficiálně přislíben na podzim minulého roku, když byla z rektorátu zamítnuta jeho komerční varianta.” Nesmrtelná klasika, ze zlého rektorátu to bylo zamítnuto 🙂 Viz bod 1.

  12. “Nicméně – a přiznejme si to – školka by univerzitě zajistila navenek mnohem více kladných bodů. Jak se z téhle spleti rektorát vymotá, však ukáže až čas.” Jak to vyřeší rektorát, to je opravdu otázka! Možná by stálo za to sundat klapky z očí a nealibisticky začít sledovat i “zbytek” univerzity. Součástí výše zmíněné studie byl i průzkum mezi zaměstnanci univerzity. Kromě jedné fakulty byl počet odpovědí a zájem z dalších součástí velmi, velmi malý. Opět by to chtělo znát alespoň základní fakta a neupřednostňovat dojmologii.

  13. “Pokud ovšem půjde vše v termínech běžných pro univerzitní plánování, obávám se, že v průběhu nerozhodnosti přibude další možnost…” Beru tenhle pokus o humor. Situace ale není postavena: školka nebo klub. V kontextu výše uvedeného už to navíc působí hodně hloupoučce, když neznáš ani postup u banálních procedur (vypsání stipendia) a mluvíš o rychlosti/pomalosti procesů, do kterých vstupují zákonem dané termíny, nutnost případného opakování výběrového řízení atd.

  Nerad bych končil v pátek nešťastným číslem, takže dodávám ještě osobní bod (závěrečný odstavec, pro ty, co přeskakovali). Kdyby všichni kompetentní lidi napříč univerzitou podporovali studentský (a další) život stejně jako rektorát, nebo naše dva útvary, jsme naprosto jinde. I takhle, přes žabomyší války a zbytečné klacky pod nohy, kampus na jaře výborně ožil a mám radost z toho, že se objevilo pár skupin aktivních lidí, kteří dokážou něco dotáhnout do konce a vytvořit výborné akce nezištně pro ostatní (př. Sofie se baví).

  Pro inspiraci doporučuji dneska navštívit open air scénu Majálesu, můžeme tam vše probrat osobně. http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/malokdo-z-nas-cekal-ze-se-majales-dostane-az-takhle-daleko-20130510.html

  • Jakub Vondruška

   komentáře jsou zde od toho, aby měl každý možnost vyjádřit svůj názor. Já ten svůj vyjádřil v příspěvku a nikomu ho nenutím. To, že se mnou nesouhlasíš je Tvé plné právo, moc dobře vím, že nemám patent na rozum a nemálokdy se mýlím. Nicméně, když by jsi si to přečetl ještě jednou v klidu, možná objevíš určité četné stopy takových útvarů jako nadsázka apod. Pokud se někdo cítí uražen zmínkou o hlasování v anketě, asi bych se měl omluvit. Pokud to ovšem lidé dokáží brát s nadhledem, věřím, že se tak nikdo cítit nebude. Těch pokusů o humor tam bylo víc, příště se vynasnažím, aby byly lépe dohledatelné. Anebo se omezím na suchá fakta bez ladu a skladu. Rozmyslím si to

   Po bodech to rozebírat nebudu, ale nedpustím si připomínkou, že řadu věcí z článku, které ve svých prvních větách dementuješ, v těch následujících vlastně potvrzuješ. Nicméně beru Tvůj názor v potaz, já si za svým stojím. Pokud se podaří vyvolat širší diskuzi, bude jen dobře.

   Přeci jen – namátkou třeba to s tou knihovnou. To je fakt. Já neříkám, že je chyba, že se hledí do budoucnosti, to je naopak fajn. Jako po výprodeji to tam ale vypadá, řekni že ne – vysvětluji, že je prostě plánováno do budoucna…

   PS: co se týká stipendií. Prostě mne ani ve snu nenapadlo, že člověk, který prodlužeje, ale je stále ještě v normě a tedy studentem deního studia nemůže dostat mimořádné stipendium… Mea culpa! Mea maxima culpa! (to byl zase ten můj trapný pokus o ironii 🙂 )

   jinak též… zpětná vazba pro mne: co si o tom myslí ostatní?

 • Jiří Váňa

  Přečetl jsem si to víckrát v naprostém klidu. Věřím, že až půjdu do pekla, tak mi ten zmarněný čas dovolené někdo vykompenzuje

  O hyperbole (nadsázce), ironii a dalších literárních pojmech toho trošku vím, to mi věř. Každopádně mám rád, když si člověk za svým názorem stojí, ne že při první známce nesouhlasu couvne.

  Pokud nejsou argumenty a nechceš to rozebírat po bodech, jsou to opět jen obecné, nic neříkající připomínky. Takže též beru Tvůj názor v potaz.

  PS: Byla by to celkem humorná příhoda, pokud by podobných lidí, kteří nevědí, jak schválit 500,- Kč, nebyly plné některé akademické instituce

  • Jakub Vondruška

   že já se nechám vyprovokovat… 🙂

   1) formulace školka nebo klub – vycházím z vyjádření samotného pana rektora na Ptejte se rektora, ať už přímo, kdy bylo řečeno, že – mateřská školka je protinávrhem ke klubu, ale vzhledem k finanční kalkulaci to obojí nezvládneme. Nelze přitom přitom počítat s tím, že město či kraj vylepší naši situaci – nebo nepřímo, kdy za optimálních podmínek je do konce roku 2015 počítáno s dokončením klubu, pokud se (volná citace:) dohodneme s akademickou obcí, že klub dostane přednost před školkou.

   2) rektorát musí zařídit nepopulární administrativu, jednání se stud. organizacemi nebyla tak přínosná, jak by mohla být – dle předvolebního vyjádření pana rektora má být “rektor/rektorát = služba univerzitě”. Pokud je pod pojmem “služba” myšlena jen ta populární administrativa a tu nepopulární si má zařídit někdo jiný, tak asi každý chápeme jinak význam slovního spojení “služba univerzitě”

   3) netvrdím, že studentské organizace nepotřebují zázemí, jen uvádím na pravou míru skutečný stav. Řada lidí si totiž pod pojmem klub představuje třeba K2 nebo Paradox… Studentské organizace zázemí potřebují a to si myslím i přestože nevím příliš o fungování třeba ISC (a to je fakt).

   4) knihovna – Nebylo to míněno jako kritika knihovny. Pokud to tak vyznělo, uvádím tedy na pravou míru. Posouzení ponechám na čtenářích. Stěžovat si je obecně jednodušší, když jsem se snažil něco dělat, tak to byl běh na šíleně dlouhou trať neúměrný povaze projektu.

   5) Knihovnice jsou fajn, počítaly s rozrůstáním knižního fondu, to nikdo nepopírá. Takže, na rektorát (horní dvě patra) se vejdete nebo nevejdete?

   6) kdybych si dal jako místopředseda Akademickéh senátu trochu práce a chodil se na rektorát každý druhý den ptát, co je nového, tak se dozvím (obecně na senátu dozvíme) takových věcí, které se k nám normálně nedostanou. Asi se shodneme na tom, že je to chyba v komunikaci. Ovšem dál se už rozcházíme…

   7) dotazníkovou studii bych rád viděl, cosi jsem o tom už slyšel… od spousty lidí, kterým už mezitím děti odrostli

   8) máš pravdu, tady se musí psát studie proveditelnosti i na to ohniště, co jsme stavěli na podzim (kdybychom chtěli proplatit ty dvě-tři stovky za cement, čehož jsem se po zjištění případného postupu raději vzdal a zadotoval to ze svého) – takže to bylo bez studie a vyjednání povolení na ohniště nám tedy trvalo jenom tři a půl měsíce

   no… a ani jsem se nedostal ke třináctce, tak alespoň ještě tu osobní devítku:

   9) s kompenzací v pekle nepočítej, budu tam na Tebe čekat Příště dej vědět dopředu, naplánujeme v redakci mé příspěvky tak, aby jsi byl v práci, to není až takový problém a v tomhle ohledu vyjdeme vstříc Hezký víkend

  • Jiří Váňa

   No vidíš, že Ti to nedalo. Jsem rád, že opravuješ dost původních nepravdivých nebo zavádějících tvrzení a “uvádíš je na pravou míru”. Moc lidí si to sice nepřečte, ale aspoň něco

   Takže pojďme věcně a popořadě:
   1. Ano, opravdu je u některých lidí posazené vnímání aktuální situace jako klub vs. školka. Vzhledem k nutnosti významně dotovat budoucí provoz školky jsou to ale pořád odlišné návrhy a odlišná problematika. To, co zmiňoval pan rektor vychází z povahy univerzity – rektorát potažmo rektor nejsou generální ředitelství / generální ředitel, který by měl 100 % rozhodovací pravomoc. A oba to víme. Věci se snažíme (v rámci možností daných akademickým prostředím) řešit dohodou, ne direktivně. Pokud se hypoteticky většina fakult shodne, že chce školku a chce jí “hned”, budeme (jako rektorát) řešit školku. Na tohle by bylo dobré alibisticky “nezapomínat”.:-)

   2. Viz předchozí, rektorát řeší většinu nepopulární administrativy a nemám s tím problém. Naopak to beru s velkou pokorou a trávím v práci celkem dost času ve snaze lidem pomáhat a věci řešit. Mám problém s tím, když jí schválně komplikují nebo do ní mluví lidi, kteří o fungování a jednotlivých procesech nemají ani páru. Zákon o veřejných zakázkách a další lahody, kterými se musíme řídit a dodržovat je, opravdu nevymyslel nikdo na univerzitě.

   3. Jsem rád, že souhlasíš.

   4. Jak krásně říct, že jsem se na to vykašlal. K tomu jen dodávám, že řadě lidí naštěstí udělat něco navíc pro sebe, své kolegy a následovníky nepřišlo jako “běh na šíleně dlouhou trať neúměrný povaze projektu” a výsledky jsou v jednotlivých fondech knihovny vidět.

   5. Fajn, Tvoje původní tvrzení vůči fungování knihovny bylo dost mimo, děkuji za opravu. O naplnění rektorátu jsem podrobně psal předtím, není problém si to dohledat. Jen pro Tvoji informaci – v přízemí FF (hned vedle recepce) funguje dle pravidel selského rozumu jednoduše přístupná centrální podatelna pro celý kampus (zajišťuje rektorát). Takže i tady máme prsty! Jsme prostě k nezastavení!

   6. O fungování 40členného orgánu a možnostech komunikace i jen v rámci tohoto tělesa, si nedělám moc iluzí. Shodneme se na tom, že je chyba v komunikaci a že řada senátorů o svojí profesi nemá moc velký zájem. Jinak samozřejmě oba víme, že komunikace je dynamický proces, nikdy nebude 100% a k úspěšné je potřeba ochota obou (resp. všech zúčastněných) stran. U některých lidí, kteří radši bez absolutní znalosti věcí jen kritizují (protože jak píšeš, je to jednodušší), tuhle ochotu dlouhodově postrádám. A možná by pro začátek stačila jen ochota vyslechnout si názor druhého, tu bych v akademickém prostředí tak nějak předpokládal.

   7. Typická demagogie, nebo v horším případě lež – studie byla prezentovaná na konci roku 2012. Pokud mezitím někomu dorostly děti, doufám, že to nebude blízkostí bydliště k Temelínu. Opět je na rozhodnutí, jestli si seženu informace, nebo budu střílet jednoduchá řešení.

   8. Na tohle myslím platí nejlíp, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Z povahy věci řeším množství aktivit, které rozhodně nezapadají do běžného univerzitního života a provozu (nejrůznější akce a festivaly v kampusu, šermování pájkou ve foyer rektorátu při stavění majálesového alegorického vozu atd.) Zatím vždycky jsme se s lidmi domluvili a našli jsme vyhovující (a rychlé) řešení, i když to někdy drhlo.

   To, že jsou na proplácení věcí a vůbec čerpání peněz z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ docela striktní předpisy, které mi hlava občas nebere, je fakt. Fakt, který jsme si opět nevymysleli.

   Pro Tvoje uklidnění – mě v podpoře studentských akcí zahučelo dle střízlivých odhadů tak 15 – 30 tisíc. Měl bych si to napsat asi na čelo nebo donekonečna omílat, jak jsem se strašně obětoval. Beru to jako investici do budoucna, zkus to taky tak

   9. V pekle mám zamluvenej pokoj s vynálezcem beefeateru a podvazků. Nevadí mi řešit věci o dovolené (je to celkem standard), vadí mi zabíjení času na neproduktivních záležitostech.

   Hezký víkend.

 • Jakub Vondruška

  v zásadě, kde jsem schopen uznat (a tedy uznávám), že jsem možná trošku přestřelil, byla ta zmínka u ankety. Samozřejmě to závisí na přijetí čtenářem samotným, ale nepochopení v komunikaci je často vinou vysílatele signálu, tedy mnou. Pokud jsem se touto osobní vsuvkou v závorce někoho z Investičního oddělení rektorátu, popř. skupiny pro tvorbu rozpočtu dotkl, hluboce se omlouvám. – píši to znovu sem, protože v předchozí velmi dlouhé konverzaci to už skoro nenajdu ani já sám. Za ostatním si však stojím

  • Jiří Váňa

   Otázka nezněla, jestli si “možná trošku přestřelil”, nebo jestli “si to schopný uznat (a tedy uznáváš)” – krásný alibizmus a vykrucování. Ptal jsem se, jestli by si to byl schopný lidem, které shazuješ a pomlouváš, říct do očí. Evidentně ne.

   Ono Ti, Kubo, ani nic jiného než si stát za “článkem”, nezbývá. Níže je totiž detailně rozebráno, jak pracuješ – líný získávat informace, takže si vystačíš jen s tím, co se Ti hodí do krámu (ověřování informací – standard publikační práce, to už bych chtěl moc), kritizuješ, protože je to jednodušší, než cokoliv užitečného dělat. Konzistentně argumentovat na základě polopravd, nepravd, omezenosti pohledu a stereotypů nejde, takže Ti zbývá stát si bez diskuze za svým. Až do roztrhání těla!

   Za sebe uzavírám “diskuzi” připomenutím, proč jsem se do ní vůbec zapojil (vědom si předem její zbytečnosti tam, kde není snaha o porozumění a schopnost dialogu): Interní hraní si na vlastním písečku, očerňování, stavění bariér a barikád vede akorát k tomu, že my “univerzitní” jsme vnějším světem vnímáni jako pitomci. Bez rozdílu.

  • Jakub Vondruška

   Už se tomu musím smát. Říct zrovna o mně, že jsem líný zjišťovat informace…

   Obviňovat mne ze šíření nepravd, polopravd a alibismu je velmi, velmi silné obvinění. Doposavad ho přecházím s nadhledem a bez komentáře.
   A pokud zrovna o mne říkáš, že pouze kritizuji, než abych dělal cokoliv jiného a užitečného, tak jsi bohužel už úplně mimo. Situace je evidentně taková, že pokud neudělám kulturní festival nebo akci (přiznávám, že v tomhle ohledu se absolutně nerealizuji), tak v Tvých očích nedělám nic. Na rektorátě je ovšem řada lidí, se kterými se dá mluvit. Já na ně ve svých příspěvcích trošku neoprávněně zapomínám, protože s nimi to funguje. Takže se zaměřuju na to, co nefunguje (nicméně netvrdím, že s Tebou není řeč. Třeba ohledně SHV jsi mi zatím vždycky vyšel vstříc a pomohl…). Doporučuješ mi ověřovat si informace, ověř si tedy i Ty u nich, že celou řadu věcí řeším a připomínkuji. Za dobu svého působení v AS jsem vystřídal nemálo komisí a udělal nemálo práce. Zcela dobrovolně, zcela (vědomě) bezplatně a s touhou posunout to vždy o kousek dopředu. Nic jsem za to pro sebe nechtěl a nechci, ale opravdu nehodlám poslouchat, že jen kritizuji a nic pro nápravu věcí nedělám.

   Nicméně kam to vede? Tak např. Studentská rada má teoreticky několik desítek členů. Aktivních bylo pouze cca 6-8. Tím, že jste zrovna těm 6-8 aktivním, kteří měli snahu a ještě nějakou vůli něco řešit, neustále předhazovali, že Studentská rada je k ničemu a že nic nedělá (a mě osobně to třeba nejvíc naštvalo, když nám to bylo oznámeno těsně po víkendu, který jsem já osobně celý od rána do večera strávil prací na Studentském hodnocením výuky, hodnocení, které si univerzita dala do svého Dlouhodobého záměru jako jednu z priorit), jste dokonale otrávili i těch 6-8 lidí, kteří chtěli něco dělat. I proto Studentská rada v současnosti prakticky neexistuje, ale i přesto jsem ze setrvačnosti ještě přemlouval některé lidi, aby se mnou dotáhli SHVéčko a to jenom proto, že jsem panu rektorovi na podzim slíbil, že to tenhle rok obstaráme min. ve stejném režimu jako dřív.

   Zakončím to jedním krátkým příběhem. Byly jsme na jedné předváděčce zemědělských strojů, kde prezentoval náš známý + další dva z té firmy. Po skončení se nás zeptal, co bychom mu k tomu řekli a jak se nám to líbilo. Vzhledem k tomu, že z nich byl nejlepší, tak jsme ho vychválili, nicméně čím víc jsme ho chválili, tím víc se mračil. Nakonec nám řekl: “No, ale mě by spíš zajímalo, co jsem dělal špatně.” Zkus se nad tím zamyslet. Pokud mé výtky bereš jenom jako bezduché kritizování a tlachání si na “vlastním písečku”, tak v tom případě ano, asi bych se měl věnovat něčemu smysluplnějšímu…

 • Barbora

  Pánové, do faktických záležitostí Vám zasahovat nebudu, na to nejsem dostatečně informovaná. Nicméně musím zareagovat na osobní spor, ve který se tohle začíná pomalu přelévat.
  Jiří, vím, že pracuješ na 150% a zůstává za tebou mnoho záslužné práce. Stejně tak ovšem za Jakubem – říct zrovna o něm, že je líný si získávat informace byl z Tvé strany velmi nešťastný výrok (a to mi věř – jsem hlavní alergik na tenhle typ lenosti). Poslední dobou volíš ve svých příspěvcích urážející a jízlivý tón místo opravdu konstruktivní kritiky. Chápu, že své práci obětuješ mnoho, ale bylo by přínosnější nechápat vše jako “rektorát a všichni proti němu”, protože tak to opravdu není. Z tohoto hlediska zase bylo nešťastné to Kubovo “vtipkování”.
  Abych to shrnula – vůbec se mi nelíbí komentáře urážející, plné sarkastických, nic neříkajících smajlíků a podobně. Jak se ukázalo, některé z bodů článku jsi dezinterpretoval (viz knihovna), takže by bylo lepší komentovat s chladnou hlavou a opravdu konstruktivně. Mýlíme se všichni a komentovat zde je nám umožněno také proto, aby informace mohly být případně korigovány. Když ale budete volit tenhle jízlivý tón, ničemu to neprospívá. Nesouhlasím se vším, co Jakub napsal, ale opakuji, že to, jakým způsobem ses do něj pustil si nezasloužil, a proto stojím za ním!

  • Pája

   Už se v té změti komentářů skoro nevyznám a lituji, že jsem nestihla zareagovat na začátku toho „duelu“, nicméně se připojuji k tomu, co napsala a přesně vystihla Bára..
   Měla jsem zprvu tendence trochu usměrnit Kubu za jeho leckdy zbytečné sarkastické poznámky (s ohledem na to, že článek čtou i lidé, kteří mohou řadu věcí myšlených jako nadsázka brát doslova), ale zdá se, že v tomhle ohledu si, pánové, nemáte co vyčítat. Bohužel je to na úkor toho, že se komentování opravdu přesunulo do roviny osobního sporu. V tom jsme možná také na „vině“ my ostatní, že jsme se do diskuze nezapojili dříve.
   Na druhou stranu jsem se chtěla Kuby zastat – za a) jsem přesvědčená, že je jedním z mála studentů, kteří si informace opravdu aktivně zjišťují a ověřují, a za b) nepřijde mi, že by si za svými názory nestál a při náznaku trablů se jen vykrucoval.
   S něčím v článku rovněž nesouhlasím (např. obavy, zda „plánované kanceláře budou stále ještě volné pro studentské organizace“v návaznosti na rozrůstání rektorátu mi nepřijdou opodstatnělé, maximálně se tam přesunou zmíněné organizace, kterým rektorát poskytl střechu nad hlavou, což je v naprostém pořádku). Každopádně i já vnímám situaci jako polarizovanou, tedy „buď klub, nebo školka“, protože na obojí nemá univerzita prostředky. Nutno však dodat, že toho o projektu nevím tolik, co vy dva. A to jsem o něm leccos slyšela a měla jsem možnost zúčastnit se i prvního setkání studentských organizací s panem kancléřem, které zmínil Jirka. Proto si myslím, že Kubovy příspěvky mají velký význam! Nabízejí totiž vhled do dění univerzity (současného a chystaného), které si „běžný“ student může ohmatat jen zřídka či poměrně ztuha (ať je již na vině jeho lenost, lhostejnost či fakt, že informace jsou prostě těžko dostupné v čase a prostoru). Někdo si to přečte a řekne si „fajn, bude tady klub“, jiné to začne více zajímat a v ideálním případě se třeba přijdou příští úterý zeptat pana rektora, jak to tedy je 🙂 .
   Na závěr sem zanesu trochu neinformovanosti. Bylo zde zmíněno, že školka, narozdíl od klubu, bude muset být i do budoucna dotována z univerzitního rozpočtu – klub ne? Dále bylo argumentováno tím, že školka podobného ražení (jestli to dobře chápu, tak míněno celouniverzitní) je jen na ČVUT, což svědčí o tom, jak je výhodná pro univerzitu. Možná se pletu, ale vždy přece není hlavním „motivem“ realizace to, jak a zda vůbec je daná věc/projekt výhodná, nebo ano?

  • Jiří Váňa

   Už bych to málem přehlédl … K dotování klubu: V tuhle chvíli není rozhodnuto o budoucím způsobu provozování, dramaturgii atd., ve hře je několik variant. Proto mluvit o přesném způsobu financování a podílu univerzity na něm dost dobře nejde, pokud nechceme jen spekulovat.

   Ale analogií s podobnými institucemi (nejen v kampusu) – “restaurační” část si na sebe, při alespoň trochu rozumném vedení, bez problémů vydělá. Tak jako oba stávající kluby v kampusu. U druhé části – zázemí pro studentské organizace – bude fungování a hrazení nákladů s největší pravděpodobností stejné jako doposud (část z nich sídlí na rektorátu, část na fakultách, hostitelé náklady na provoz v různé míře hradí). Takže ano, klub nemusí být nijak dotovaný (pokud nebereme za dotaci to, že rektorát/fakulty budou platit běžné provozní náklady – osvětlení, vytápění, tisk atd. jako doposud. Nejedná se o žádné závratné částky).

   Školka je z pohledu financování naprosto jiná liga. Zmínka o výhodnosti byla reakcí na Kubovo závěr šmahem, že u realizace školky jiný problém než financování nevidí.

   Pokud by to bylo takto jednoduché a pro všechny strany supervýhodné, je otázka, proč jediná podobná školka (=celouniverzitní) funguje jen na jediné VŠ v České republice – zmíněném ČVUT (informace je nějaký čas stará, takže nevylučuji, že něco podobného jinde nevzniká, kdyby mě chtěl někdo chytat za slovo). Aby mohla fungovat, musí být financována vícezdrojově a výše dotace od univerzity se pohybuje v naprosto nesrovnatelných relacích k případnému příspěvku na provoz klubu – proto znova zdůrazňuju, že srovnávání školka vs. klub nemá už “jen” z tohoto hlediska vůbec smysl.

   A ještě poznámka – Když před pár lety město nabídlo univerzitě školku, kde byl poplatek za jedno dítě na měsíc zhruba 1 200,- Kč, nebyl u zaměstnanců o toto zájem, protože se školka nacházela cca 5 minut jízdy autem z kampusu, tedy daleko… I při získání dotace z ministerstva a významném dotování univerzitou by zájemce o umístění dítěte v univerzitní školce platil měsíčně mezi 4 – 6 tisíci Kč.

   Všechny podrobnosti jsou dohledatelné ve zprávě, kterou zpracovávala Eva Kalmíková (tedy ne rektorát) a předkládala paní kvestorka.

  • Eva Kalmíková

   Informace, které střídavě uvádíte o UMŠ nejsou přesné, někde dokonce nepravdivé. Např. v případě dotování univerzitou. Částku, kterou uvádí Jirka, možná platí rodiče ve firemní školce, nicméně školkovné v UMŠ bylo stanoveno na 3.000,-. Dotace JU by samozřejmě byla nutná při stavbě, či rekonstrukci školky. Provoz by dle připravených kalkulací dotován být nemusel, tedy vyjma prvního roku. Jak už jsem psala redakci SVRAPu, ráda poskytnu více informací, pokud se vám toto téma zdá zajímavé. Závěrem snad jen, že univerzitních školek je podstatně víc a byly funkční už v době, kdy jsem pracovala na zmiňovaných studiích. Nicméně ČVUŤácká je asi nejvýraznější. Paradoxem je, že počátkem letošního roku si na Přírodovědecké fakultě UK otevřeli vlastní MŠ ve společných prostorách se studentským klubem

  • Jiří

   Jen jsem čekal, kdy se ozveš 🙂 Ostatně proto jsem na konec dával odkaz, kdyby si to někdo chtěl dohledávat přesně. Informace od Tebe (třeba že univerzitních školek je podstatně víc) jsem měl teda trochu jiné, ale to už je opravdu na jiné diskuzní fórum 🙂 Každopádně info o částce/dotaci mám od kancléře a o nedotování provozu máme informace také jiné.

  • Eva Kalmíková

   Tak nevím, možná vznikala ještě jedna studie. Ale když se podíváš na materiály, které zmiňuješ a které jsou k nahlédnutí u paní kvestorky, tak třeba v závěrečné prezentaci na snímku 10 a 11 jsou dle mého názoru celkem přehledně uvedeny rozpočty od firmy, která zřizuje firemní školky a pak rozpočet, který jsme upravili na velikost naší UMŠ. Snímek 11 pak ukazuje vývoj v letech, kdy školka může čerpat dotaci na dítě (po zanesení MŠ do registru, což je běžná praxe).Nevím co kdo říká, ale já vycházím z těchto dat.

  • Jiří Váňa

   Určitě nevznikala ještě jedna studie. Ve svém příspěvku jsem právě proto psal odkaz na Tebe, protože jsem studii nedělal a informace, které jsem o a z ní měl od Tebe, od kancléře a případně kvestorky prodávám tak, jak jsem je nakoupil.

   Já jsem upřímně šťastný, že jsme se od článku, typicky Kubovsky jednostranného, černobílého a demagogického, dostali k objektivnější debatě. Pokud jsme se posunuli od “dotazníkovou studii bych rád viděl, cosi jsem o tom už slyšel… od spousty lidí, kterým už mezitím děti odrostli”, přes Kubovo uznání, že na rektorátě nejsou jen pitomci, k tomu, že se budeme bavit, jestli je školné plánované na 3 nebo 4 – 6 tisíc, mám naprosto splněný cíl.

   Ještě k Báře a Páje – jsem rád, že jste samy vyhodnotily Kubovo styl jako ne zrovna slušný. Pokud jsem Vám ohrazení se proti tomu opravdu narušil tím, že jsem přistoupil na Kubovo způsob vedení debaty, tak je to škoda. Každopádně z Vaší strany podobná korekce v minulosti neproběhla, věřím, že se podaří v budoucnu. Úplně nejradši bych věřil, že jí nebude potřeba. Vracím se k úporné snaze dávat věci dohromady a přeji hezký víkend.

  • Jakub Vondruška

   popravdě řečeno se ta debata jaksi stále točí okolo ověřování informací, zveřejňování dezinformací, poskytování polopravd atd… jen se trochu změnil cíl…

  • Pája

   Ano, tak na tohle bych nejraději napsala „no comment“….nechci to rozmazávat, neb se opět motáme v bludném kruhu. Je to asi i zbytečné, ale pokud nezareaguji, bude to vypadat, že s Tebou, Jirko, souhlasím, a tak to není….nezlob se na mě, ale řadu věcí si vykládáš a následně interpretuješ jinak, než jsou myšleny. Není mi příjemné, že naše slova překrucuješ a bereš jen to, co se hodí. Pokud vím, v souvislosti s Kubovým stylem psaní od Báry a mě padla slova jako „nešťastné vtipkování“ a „usměrnění leckdy zbytečných sarkastických poznámek s ohledem na čtenáře, kteří je nemusí pochopit jako nadsázku.“ Jestliže za to dáváš rovnítko s tím, že shledáváme Kubovo vyjadřování jako neslušné, tak si asi opravdu nerozumíme. Nehledě na to, že Bára prvotně a hlavně vystoupila proti urážlivému a jízlivému tónu v Tvých komentářích. To přecházíš tím, že jsi jen přistoupil na Kubův styl debaty. To je taky trochu alibismus, nemyslíš? Vím, že měřit všechny (ostatní i sebe) stejným metrem je těžké, a netvrdím, že s tím sama někdy nemám problém. Na druhou stranu si zkus představit, jak by ses postavil k tomu, kdyby Ti někdo jiný na námitku, že šíří neúplné, nepřesné či nepravdivé informace, odpověděl, že jen prodává, jak nakoupil….toliko za mě se zbožným přáním, že si to přečtou jen zúčastnění a debata se přesune k jiným tématům, příspěvkům atd…

  • Jiří Váňa

   Já se rozhodně nezlobím. Dneska jsme si to pěkně vyjasnili a pan rektor parádně shrnul, k čemu je dobré a co přináší úporné hledání negativ naprosto ve všem. Stačilo přijít, nebo zůstat o trochu déle. Románovou formou neosobně to opravdu nemá smysl řešit.

  • Jakub Vondruška

   Přemýšlím o tom, jestli by se to dalo vztáhnout i na úporné hledání negativ v každé větě každého mého článku a úporné hledání negativ ve všech ostatních komentářích, které by se daly použít proti…

 • Jiří Váňa

  Píšu nahoru, abyste to nemuseli dohledávat …

  Jednak – nechtěl jsem se do téhle debaty vůbec pouštět, protože mi bylo jasné, že se dřív nebo později začne argumentovat osobní rovinou.

  Na druhou stranu mám na starost komunikaci a nemůžu nechat bez komentáře věc, která, jak správně píšeš, Pájo, utváří názor dalších x lidí, kteří SVRAP čtou. Pokud je článek plný nepřesností a nepravd, výsledný obraz u čtenáře bude hodně zkreslený a i podání klasicky vyznívá naprosto jednostranně a přesně ve stylu “kdybychom neměli rektorát, museli bychom si ho vymyslet”.

  Pokud, Kubo, nejdřív publikuješ článek s takto kategorickými tvrzeními a pak teprve si sjednáš schůzku s kancléřem, aby Ti vysvětlil “historii” a varianty řešení klubu, je to dost neprofesionální. Přesně to jsem myslel tou leností dohledávat a ověřovat si informace.

  Nemyslím, že by kdokoliv z trojice pan rektor, kancléř nebo já měl problém si na Tebe najít čas a informovat Tě. Stejně tak jako zprostředkovat kontakt (viz schůzka s autorem studie na úpravu kampusu). První dva jmenovaní toho času opravdu moc nemají. Pokud je jednání vždy relativně v pohodě, ale výsledkem je pak většinou tendenční článek nebo šuškanda, je otázka, jestli tohle není ztracený čas a jestli máš o odpovědi vůbec zájem, nebo už máš vše předem jasně nalinkované. Takováhle kritika (i když jsem rád za jakoukoliv aktivitu) naprosto nikam nevede, nic nepřináší a vůbec nic neřeší.

  Ke Studentské radě – tohle Ti myslím jasně vysvětlili pan rektor a kancléř na posledním setkání a odkýval si jim to. Hrobařem rady nebyl (ani nemohl být) rektorát, ale její neschopnost mít výsledky. Dodávám, že se snahou o podporu srovnatelné aktivity jsem nikdy nestrávil tolik času, abych pak ještě musel vysvětlovat, že jsem se nezbláznil a že jste – mimo nefunkční půdorys rady – šikovní.:-)

  Děkuji, že si zmínil mojí pomoc s SHV. Pro doplnění můžu jmenovat x dalších aktivit, které jednoduše ukáží, že ze zaujatosti mě opravdu vinit nejde. Jedna za všechny – hromadný mail všem studentům o vzniku SVRAPu

  K osobní rovině, ač si myslím, že to sem nepatří – nemám s Kubou osobní problém a nemám potíže si cokoliv vyříkat. Tak to doposud ostatně běželo. Dodávám k tomu, že následně ho (ani Vás) za rohem nepomlouvám. Je mi trochu líto, že se ke mě dostávají z “druhé strany barikády” jiné informace, ale na to si člověk zvykne.

  Myslím, že tohle už nikoho nezajímá.Ppokud chcete cokoliv dalšího řešit, jsem pro osobní cestu.

  • Jakub Vondruška

   Pravděpodobně to nikoho nezajímá a pokud už to někoho zajímá, tak se v tom stejně asi nevyzná. Nikdo netvrdí, že je problém se s někým z vás setkat. Panu kancléři jsem psal 9.5., setkal jsem se ním včera (14.5.), nicméně byla to původně plánovaná schůzka (nebylo to podmíněno osobním setkáním) čili spíše žádost o vyjádření se v konkrétní věci: Chtěl jsem znát důvody, proč univerzita od spolupráce na toto téma ustoupila. To je záležitost, která v tomto článku nebyla (krom konstatování, že tomu tak je) vůbec rozebírána a pochopitelně nás zajímá. Vzhledem k tomu, že plánujeme na SVRAP některé další rozhovory jsem si tyto důvody ověřoval s dostatečným předstihem před uveřejněním těchto rozhovorů tak, aby dostali možnost k vyjádření obě strany. Vyjádření od pana Hájka jsem obdržel, po jeho přepsání do zamýšlené podoby samozřejmě půjde zpět panu kancléři na autorizaci tak jako všechny rozhovory, které dělám. Setkání s panem kancléřem tedy původně nebylo plánováno jako debata o historii návrhu, nicméně pan kancléř se k tomuto také pochopitelně vyjádřil. To jen k upřesnění informací o časové souslednosti…