Středeční obědové menu v univerzitní menze? Už pouze vegetariánské pokrmy a hmyz

hmyz2

i takhle může v budoucnu vypadat středeční oběd v Menze… je libo bourec morušový?

Na pátečním večerním slavnostním rautu, konaném v přízemí univerzitní menzy, byla představena koncepce stravování v novém akademickém roce 2017/2018. A vzhledem k tomu, že se naše univerzita, jako první z českých veřejných institucí, rozhodla zapojit do projektu Evropské unie, který má za cíl zlepšit kvalitu stravování občanů EU, stejně jako efektivnější využití zdrojů, vypadá to, že „karnivorům“ přicházejí těžké časy. Ono „zlepšení kvality“ totiž obnáší především větší podíl vegetariánské stravy stejně jako konzumaci „kvalitní“ proteinové stravy zajištěné hmyzími těly (více např. na novinky.cz https://www.novinky.cz/ekonomika/243689-eu-chce-aby-evropane-zacali-jist-hmyz-cim-drive-tim-lepe.html).

hmyz4

larvy potemníka budou patřit mezi základní suroviny

V pátek 31.3. od 19:00 bylo v přízemí menzy uspořádáno uzavřené setkání vedení univerzity, akademického senátu a zástupců jednotlivých fakult, aby jim byla slavnostně představena nová koncepce stravování v rámci menzy. Naprosto nejzásadnější připravovanou změnou je chystaná revoluce ve sladbě středečních obědů. Od nového akademického roku by totiž každou středu měla obědovou nabídku tvořit pouze vegetariánská strava doplněná o obědy připravené z hmyzu, přičemž minutková jídelna i výdej pizzy by tyto dny zůstávaly zavřené. Tomuto zásadnímu bodu byla věnována prakticky celá přednášková část pátečního setkání.

hmyz1V rámci programu uspořádaném před vlastní ochutnávkou tak zaznělo několik příspěvků zaměřených jednak na nutriční kvalitu hmyzích těl, vč. důrazu na jejich kvalitní skladbu proteinů a nízký obsah tuků, prezentace orientované na čistě ekonomickou stránku věci, vč. zapojení se do evropského operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, stejně jako i zamyšlení se nad etickou problematikou konzumace hmyzu. Zároveň byla představena koncepce interní marketingové podpory v rámci univerzity tak, aby měla obměna jídelníčku ve finále co nejmenší dopad na počet vydaných obědů. I přes počáteční pokles tohoto ukazatele byl představen předpokládaný trend s cílem dosáhnout na konci akademického roku 90 % úrovně vydaných obědů ve srovnání se stavem před zavedením této novinky. K dosažení tohoto cíle by mělo dopomoci i využívání nejen celých hmyzích těl, ale zejména surovin z nich získaných a upravených. Kromě poněkud specifického servírování kobylek a sarančat tak bude k přípravě pokrmů využívána především “mouka” získaná rozemletím hmyzích těl. To v zásadě umožní přípravu obědů na první pohled vizuálně “standardních”.

hmyz3

Ke změně filozofie stravování vede univerzitu především rapidně se zvyšující procento studentů, kteří trpí nadváhou, stejně jako i neustále vzrůstající počet vegetariánů a veganů mezi studenty i pracovníky univerzity. To pochopitelně vytváří sílící tlak na zkvalitňování a rozšiřování nabídky vegetariánských pokrmů i v rámci univerzitního stravování, čemuž se především menza chystanými novinkami snaží vyjít vstříc.

Tak hlavně aby ten hmyz byl nakoupený Fair trade…

…a nezapomeňte, brouky je třeba baštit nejen na Apríla! 😊

PS: akorát případně bacha na ty kobylky, když se vám nožička zapíchne do horního patra, je to docela nepříjemné 😀