Stručně o SK RVŠ

sk_rvs_logoStudentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)? Už jste o ní slyšeli? Ne? Tak to je třeba napravit! SK RVŠ je národní reprezentace studujících v ČR, je autonomní součástí Rady vysokých škol a zastupuje zájmy všech studentů vysokých škol. Jejími partnery pro jednání jsou ministr školství, náměstek ministra školství pro vysoké školy, rektoři, akademické senáty jednotlivých škol a účastní se také různých programů ministerstva zaměřených na vysoké školy.

Co již SK RVŠ dokázala? V minulosti např. prosadila změnu vyplácení financí pro ubytování a tak vznikla ubytovací stipendia. Také se ji podařilo přes velký tlak prosadit navýšení doktorandských stipendií a společně s MŠMT dlouhodobě brání zrušení slev na jízdné. Dlouhodobě se angažuje ve vývoji vysokoškolského systému v ČR a tak jste mohli v minulých letech slyšet o její účasti na přípravách nového VŠ zákona, případně dnes novely VŠ zákona. A s tím souvisí např. uspořádání Týdne neklidu (byl i v Ostravě), který SK RVŠ spolupořádala a mimo jiné díky němu obhajovala akademické svobody. A určitě nesmíme ani opomenout účast členů SK RVŠ na akreditaci vysokých škol, kde kontrolují schvalované obory z pohledů studentů a Akreditační komise si tuto spolupráci velmi pochvaluje.

A nesmíme zapomenout i na mezinárodní úroveň – SK RVŠ je členem Evropské studentské unie, EURODOC (volně sdružení doktorských pracovníků).

Je toho opravdu hodně a více můžete zjistit na webu SK RVŠ – www.skrvs.cz nebo od delegátů za vaši univerzitu

Zaujalo Vás to? Můžete se na činnosti SK RVŠ také podílet! Pro bližší informace neváhejte a obraťte se na svou delegátku: Lucii Jochmannovou (PF JU) popř. zástupce delegátky Jana Vadlejcha (TF JU).

Aneta Kozáková
předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu v SK RVŠ