Studentské hodnocení výuky I – Efektivní nástroj ke změně

shvStudentské hodnocení výuky (SHV) dává již řadu let studentům Jihočeské univerzity možnost anonymně hodnotit kvalitu absolvovaných přednášek a cvičení uplynulého semestru. Zároveň poskytuje nezanedbatelný prostor pro vznášení připomínek a názorů na stav věcí. Do nového roku 2015 vstoupilo SHV, inspirováno systémem Přírodovědecké fakulty, na většině fakult ve značně obměněné podobě. V novém hávu, s novými funkcemi a drobnou změnou v podobě povinnosti studenta do hodnocení alespoň vstoupit čeká na studentské připomínky.

plakat_SHV_2011b

Propagace SHV ještě pod patronátem Studentské rady JU

Přítomnost zpětné vazby, při snaze poskytovat kvalitní výuku, je na vzdělávacích institucích naprosto nezbytná. Na JU zajišťuje tuto zpětnou vazbu právě SHV. Tato zpětná vazba slouží v prvé řadě pedagogům samotným. Koneckonců, možná žijeme v iluzi, a každý by jistě byl schopen bez přemýšlení vyjmenovat výjimku, nicméně věříme, že většina vyučujících na JU je rozumná. A jako takoví zpětnou vazbu tito pedagogové přímo vyžadují. Z pohledu odborníka za katedrou se totiž vše může zdát být v pořádku, a pokud studenti sami neupozorní pedagoga na to, že např. styl vedení výuky není příliš srozumitelný, bude pedagog v nastoleném režimu pokračovat i nadále. Jenom pokud dokážeme slušně, avšak zdravě kriticky zhodnotit práci pedagoga, může tento na připomínky reagovat a zlepšovat tím své dovednosti i upravovat obsah předmětu. V těch ostatních (a snad ojedinělých) případech, kdy rozumný není, pak slouží výsledky hodnocení vedoucím kateder, proděkanům a děkanům, kteří pochopitelně mají personální kompetence situaci řešit.

Podstatné ovšem je, aby hodnocení bylo vyplněno opravdu férově. Nebojte se proto aktivně vystoupit proti nepravostem, chybám ve výuce, nekompetentnosti, aroganci, ale i třeba zmatenosti jednotlivých pedagogů. Na druhé straně se nebojte ani pochválit tam, kde si to konkrétní vyučující zaslouží. Výsledky SHV totiž neslouží jen jako jakýsi „mrtvý prostor“ pro vybití si vzteku na konkrétního učitele. Je s nimi totiž skutečně pracováno. Jako podkladový materiál jej používají sami pedagogové, stejně jako vedení jednotlivých kateder, ústavů i vedení fakult. A tito z něj pak vyvozují pro hodnocené učitele jak negativní, tak na druhé straně pozitivní dopady. Kromě samotného známkování přednášek a cvičení mají velký přínos zejména slovní komentáře. A to ať už se jedná o komentáře k chování vyučujícího, skladbě předmětu či dokonce jeho zařazení v rámci konkrétních oborů a ročníků, ale i připomínky k fakultě, knihovně, kampusu či menze. Cokoliv Vás napadne či trápí.

plakat_SHV

Hobitův plakát využívaný v minulých letech.

Aby se student nemusel obávat jakýchkoliv odved ze strany negativně hodnoceného vyučujícího, je SHV zcela anonymní. Nenechte se odradit nezbytným přihlášením do systému na počátku hodnocení. To je vyžadováno z důvodu, aby byly studentovi vygenerovány jen ty předměty, které v daném semestru skutečně absolvoval. Zároveň je tak studentovi znemožněno hlasovat vícekrát, což by pochopitelně mohlo výsledky hodnocení zkreslovat. Samotné odesílání výsledků je již zcela anonymní. Vzhledem k tomu, že se vyhodnocování SHV již řadu let věnuji, mohu se za tuto anonymitu hodnocení zaručit. I v nové podobě zůstává SHV, jeho administrace i správa většinově v kompetenci studentů.

SHV v tomto roce nabídlo mnoho změn. Kromě nového uživatelského rozhraní jde zejména o rozšířené možnosti hodnocení, kdy student už nehodnotí „pouze“ kvalitu přednášky či cvičení, ale zároveň přiřazuje i konkrétního učitele. To má velký význam především u předmětů, jejichž výuku zajišťuje více pedagogů současně. Další obrovskou změnou je i povinnost studenta do hodnocení alespoň vstoupit. Nikdo studentovi přímo nepřikazuje hodnocení vyplnit, nicméně student má čerstvě povinnost se do systému přihlásit. Následně se může rozhodnout, zda hodnocení vyplní či zda využije možnosti předmět nehodnotit. Musí tuto možnost ovšem aktivně zvolit.

shvnove

Nejnovější přírustek do propagace SHV, tentokráte v podání univerzity

Závěrem bych všechny rád požádal, aby se nenechali odradit novými propagačními plakáty a letáčky vysoké umělecké i marketingové hodnoty a SHV poctivě vyplnili. V porovnání s tím, kolik času je každý z nás schopen strávit bezcílným brouzdáním po webu či Facebookovém profilu, to skutečně nezabere zase tolik času a vězte, že to má smysl!

Hodnotit můžete na https://www.shv.jcu.cz/

A tady Vám Bára poradí, jak na to 🙂

 

Kuba Vondruška