Studentské hodnocení výuky II – Jak na to

shvnoveSamotné hodnocení je velmi jednoduché a intuitivní. Na stránce https://www.shv.jcu.cz/ si v pravém horním rohu vyberete svou fakultu a vyplníte přihlašovací údaje (stejné jako např. do STAGu). Přestože musíte tyto údaje vyplnit, anonymita hodnocení je opravdu zaručena. Přihlásit se musíte z velmi jednoduchých důvodů – jednak systém musí ověřit, že jste studentem Jihočeské univerzity, jednak vám budou vygenerovány vaše předměty, abyste je nemuseli složitě vyhledávat. V momentě odeslání hodnocení se ale z vašeho uživatelského jména stává pouze pořadové číslo a jako osoba jste nedohledatelní.

Pak už můžete vesele hodnotit. Pokud vede předmět více vyučujících, můžete si z nabídky vyrolovat toho, kterého potřebujete. Pokud se jedná o ty typy přednášek/seminářů, kde se vyučující mohou každý týden střídat, bylo by samozřejmě nejlepší, kdyby se hodnotili všichni učitelé, aby se každému z nich dostalo nějaké reflexe.

Je velmi důležité psát komentáře, ty vypovídají o (ne)spokojenosti studenta daleko více než „suchá“ čísla. Komentáře budou pak „vystaveny“ u hodnoceného předmětu/pedagoga. Ten na ně bude moci reagovat. Komentáře nemusí být obsáhlé, ale měly by být konkrétní. Hodnocení typu: „Přednášky se mi nelíbily.“ není příliš užitečné. Mělo by být jasné, co přesně ve výuce (ne)vyhovovalo – samotný pedagog, témata apod. Úkolem náročným, ale nutným, je pokusit se být ve svém hodnocení objektivní – jednoduše řečeno nehodnotit sám sebe a své výkony, ale skutečně náplň přednášky/semináře či výkon pedagoga.

Hodnoťte samozřejmě také studijní oddělení, knihovnu, menzu nebo koleje – a to v sekci „Připomínky a náměty“. Hodnocení se opět dostane ke konkrétním lidem, kteří by měli na komentáře reagovat.

Vaše hodnocení se nebere (nebo by se alespoň nemělo brát) na lehkou váhu – pro mnoho vyučujících může být reflexe jimi vedených přednášek/seminářů důležitým faktorem při přípravě výuky na následující semestr či akademický rok. Je ovšem nutné, aby hodnotil co největší počet studentů – pokud se například objeví ve statistice předmětu pouze dvě hodnocení, z nichž jedno je na 30% a druhé na 75%, nelze vyvozovat žádné závěry a v konečné fázi ani důsledky.

Hodnocení samozřejmě neznamená pouze negativní kritiku. Věřte, že i akademičtí pracovníci jsou jenom lidé a stát před breptající nebo už v úvodu zívající třídou není žádný med. Představme si, jak by to asi vypadalo, kdyby pedagogové měli hodnotit nás, studenty. (Výuka předmětu XY byla již od prvního semináře katastrofická. Za celý semestr se studenti nenaučili chodit včas. 1/3 studentů si během mého výkladu prohlížela na Facebooku fotky a chatovala, 1/3 si sdělovala polohlasem zážitky z víkendu a zbylá třetina se v duchu zaobírala mým šatníkem…) Zkrátka – buďme kritičtí nejenom k přednášejícím, ale také sami k sobě. A prostá pochvala mnohdy zpříjemní výuku ještě několika dalším ročníkům.

Věnujme tedy hodnocení čas a pomozme ho tak učinit efektivnějším.

 

Studentští fakultní koordinátoři:

Ekonomická fakulta: Bc. Jiří Klička – jiriklicka[zavinutec]email.cz

Filozofická fakulta: Mgr. Barbora Poslušná – barbora.poslusna[zavinutec]gmail.com

Pedagogická fakulta: Petr Kalafut – petr.kalafut[zavinutec]gmail.com

Fakulta rybářství i ochrany vod: Marek Urbánek – urbanekmarek17[zavinutec]seznam.cz

Teologická fakulta: Jan Enderle – JendaEnda[zavinutec]seznam.cz

Zdravotně sociální fakulta: Bc. Blanka Hřebejková – hrebejkova.blanka[zavinutec]seznam.cz

Zemědělská fakulta: Bc. Veronika Hadačová – vercahadacova[zavinutec]seznam.cz