Studentský ochránce práv; Ochránce studentských práv; Ochránce studentů a nebo Studentský táta?

Pro všechny gender zastánce uvádím, že nejsem proti ženskému rodu a souhlasím, že by pozici skvěle zastávala i žena.
Před časem jsem na základě zkušeností přišel s myšlenkou zajistit nám studentům nezávislého a nestranného zastánce. Reakce Akademického senátu nebyla dvakrát příznivá. Shodou okolností ten samý den projednával AS JU případ studenky, kdy si stěžovala na bezpráví a hledala zastánce u AS. Dopadla také jako sedláci u Chlumce.

Se zájmem jsem tedy zaznamenal iniciativu studenta práv Univerzity Palackého v Olomouci, který předložil jejich AS následující návrh:
Zvláštní bod jednání: Veřejný ochránce práv studentů (VOPS)
Cíl: Navrhuji zahájit diskusi s cílem do konce tohoto akademického roku zřídit novou funkci na univerzitě – Veřejný ochránce práv studentů (VOPS) – nezávislý nestranný univerzitní orgán určený ke zkoumání stížností a podnětů studentů.
Navrhované usnesení:„AS UP žádá rektora UP, aby neprodleně zahájil příslušné kroky vedoucí ke zřízení funkce Veřejného ochránce práv studentů a příslušné podklady navrhl ke schválení AS UP.“

ODŮVODNĚNÍ:
A) Důvody PROČ
Univerzita Palackého se snaží udržovat přátelské vztahy se studenty, zvyšovat loajalitu absolventů vůči jejich alma mater a dokonce se srovnává s prestižními zahraničními vysokými školami.
Nicméně, ne vždy se všechno vydaří, jak má. Z tohoto důvodu je třeba, aby na univerzitě fungoval kvalitní systém kontroly „kvality poskytovaných služeb“. Měl by být zřízen nový nezávislý nestranný orgán, který na tyto „služby“ bude dohlížet. Zároveň tento dohled je i ochranou proti nezákonnému postupu fakult či svévolného jednání akademických pracovníků.
Většina zahraničních škol, se kterými se UP ráda srovnává, takový nebo obdobný orgán dávno má. (např. University Ombudsman Office – Harvard, Office of the Independent Adjudicator for Higher Education – Oxford, Cambridge…).
Veřejný ochránce práv studentů by měla být osoba, která na UP požívá velké úcty a respektu, nejlépe emeritní profesor. VOPS bude vybrán ve volbách studenty UP. Jde o funkci na plný úvazek. (příspěvek krácen – je k dispozici v plném znění).

V mém návrhu, byť nebyl takto odborně formulován, byla i zodpovědnost za studenty – vůči univerzitě a také předpoklad, že by se staral o volný čas studentů.
Dávám na zváženou, zda by nebylo vhodné podiskutovat na tyto témata:
– Je vhodné, aby někdo chránil studenty?
– Je vhodné míti člověka, který by se staral o volný čas studentů?

Autorem příspěvku je Dušan Brodský

 • Jirka

  Už jsem to psal na facebook, pro “nefejsbukáře” – Určitě ano, ale: Návrh musí být daleko preciznější, jinak u senátu nemá šanci a je to pro obě strany ztráta času (nic ve zlém, Dušane, jen tlumočím). Musí být jasně definovaná představa, jaké kompetence a pravomoci bude “ombudsman” mít a jak bude integrován do stávajícího systému. A co mně osobně přijde nejproblematičtější – už teď existují instituce, které by měly většinu problému řešit (univerzitní/fakultní senáty, etická/disciplinární komise, prorektor/proděkani pro studium, studijní oddělení atd atd.) Přijde mi daleko smysluplnější využívat stávající instituce, než vytvářet další tabulkové místo a ukolébávat se představou, že to vše vyřeší (nechávám stranou, že na něj nejsou a nebudou prostředky). Každopádně hodně štěstí …

 • Barbora

  I já kopíruji svůj komentář pro “nefejsbukáře” 🙂 : Souhlasím s Jiřím. Jen si dovolím malou poznámku k oné slečně, která “dopadla jak sedláci u Chlumce” – tato informace je poněkud zavádějící, protože senát se touto stížností zabýval intenzivně a všechny strany byly vyzvány k diskusi. Tento konkrétní případ nebudu už dále komentovat, jen znovu podotýkám, že akademický senát se tomu věnoval, rozhodně nic nebral na lehkou váhu a možná by občas bylo dobré zvážit možnost, že student/ka prostě nebyl/a v právu… Čímž nechci samozřejmě říct, že studenti někdy nejsou ze strany pedagogů deptáni, ale nebývá to černobílé. Před publikováním takovéto informace by možná bylo lepší pobavit se o tom se všemi stranami. Nechci zveličovat jednu větu, ale jsem s tím případem seznámena a trochu se mě to dotklo.

  • Dušan Brodský

   A odpověď na otázku? O…. ano nebo ne?

 • Dušan Brodský

  Ahoj, je krásné si připomínat, jaké instituce existují a hlavně jak “by měly” pracovat a co řešit. Např. Disciplinární komise – uvedená jako jeden ze samosprávných akademických orgánů – (http://www.jcu.cz/official_board/dalsi-zverejnovane-informace) a dál už nic!!!!!!!! Po zadání ve vyhledávání – opetření rektora z 200x??? O termínech jednání AS – ticho po pěšině, kde si třeba mohu přečíst zprávu o činnosti studentské komory AS, kterou vzal na vědomí AS 2.4.2013. Čím víc čtu komentáře, tím víc jsem přesvědčen o nutnosti zřízení takovéto pozice. A opravdu nepřijmu názor, že vlastně vše funguje, protože se vlastně všichni bojí ozvat. Je pravda, že v učebně jsme studenti a pedagogové (se všemi právy a povinnostmi z tohoto stavu vyplývající), ale mimo jsme kolegové a rovnocennými členy akademické obce.

  • Jirka

   Nikdo netvrdí – tím méně já – že “vlastně vše funguje”. Druhak – myšlenku ombudsmana podporuji. Nedobrá komunikace stávajících institucí ale není moc dobrým důvodem pro založení instituce nové. Ta bude fungovat na 100 %? Z čeho tak soudíš?
   Daleko reálnější je tlačit lidi, kteří jsou ve stávajících orgánech, aby fungovali efektivněji. Ostatně pár z nich je i v redakci SVRAPu, takže debata může začít obratem.

  • Dušan Brodský

   Proč by mohla nová instituce fungovat na 100% ? No přeci: Nové koště dobře mete! Otázka pro Tebe: A kdo přemluví stávající členy orgánu, aby fungovali efektivněji, když nefungovali dodnes? A kdy tedy začneme “upřímně” hovořit mezi sebou? Třeba na téma společného postupu studentské části AS v oblasti rozpočtu JU? Kdo je ochoten se vyjádřit proč nebyl schválen Tvůj návrh? Kdo se za Tebe postavil? A ………………

  • Jirka

   To je pořád dost chabý důvod … Navíc nové koště nebude mít nikdy volný prostor, takže se moc rozmést ani nebude moct.

   Nikdo je přemlouvat nemusí. Stačí s nimi komunikovat, případně vyvinout dostatečný tlak. Stačí si tam v příštích volbách zvolit “jiné” lidi. Stačí vědět, jaké mají pravomoci a co mohou změnit … A co už je z oblasti přání. Pro upřímný rozhovor jsem také, ale ten bude fungovat vždy jen v hodně omezeném okruhu. Hodně omezeném 🙂

   K rozpočtu – je mi to sympatické, ale je nutné brát v potaz, že nejsem student a nestarám se zdaleka jen o studentské akce (naopak, je to naprosto minoritní část mojí práce). Proto si myslím, že vyjednávání společného postupu studentů v AS ani není v tomto případě na místě.

   Věc druhá je samotné schvalování rozpočtu, potažmo fungování senátu. Ale tady nemůžu vyjevit sympatie svého anarchistického srdce. 🙂

 • Jirka

  Pro “nefejsbukáře”, aby neztráceli kontinuitu – část komentáře 2: Návrh už by měl do senátu jít v maximálně precizní podobě – srovnej si to se zmiňovanou Olomoucí. Tam je jasně řečené co, kdo, jak a proč, je to prostě návrh, který se nedá jednoduše smést ze stolu …
  Jak jsem psal, jsem jedině pro, aby tu podobná funkce vznikla. Ale tenhle způsob navrhování, který nepůsobí dobře ani na lidi, kteří jsou s myšlenkou ombudsmana ztotožnění, se mi zdá poněkud nešťastným.

  • Jakub Vondruška

   s tím musím souhlasit. První info, které jsem o tom nápadu dostal, bylo toho rázu, že přijdeš na Studentskou radu a představíš nám ho. Následně jsme dostali Tvůj návrh přímo na zasedání senátu. A teď se prosím neuraž, ale ten návhr byl zbytečně nedořešen a měl mezery, které ho nakonec “odstřelili”. Např. tím narážím na bod, kdy studentský ochránce práv “bude volán k zodpovědnosti za chování studentů” JU má přes 13.000 studentů, vážně myslíš, že někdo může nést za všechny zodpovědnost? Někdo udělá oheň u kolejí a ombudsman to pak půjde vysvětlovat na rektorát? Já vím, že jsi to myslel dobře, ale k tomu, aby se tím senát zabýval to bylo příliš nedopracované. Na AS JU už by se mělo jít s trochu konsolidovanější verzí, nehledě na to, že AS o personální politice nerozhoduje a zřízení této funkce není v jeho kompetenci – ledaže by tato funkce byla třeba spojená s místopřednictvím/předsednictvím v senátu, ale tak to koncipováno nebylo.

  • Dušan Brodský

   Děkuji za názor, opravdu se nezlobím (vůbec za nic), když jsem psal příspěvek na SVRAP, tak jsem nepředpokládal, že celá diskuze bude o tom, jak jsem špatně (laicky a neodborně a nedopracovaně a….) připravil návrh. Trošku jsem doufal, že se budeme bavit o tom zda je vůbec potřeba. Ale budiž – jsem připraven hájit své názory. Opravdu jsem přesvědčen, že není možné jenom natahovat ruku a žádat o peníze univerzitu nebo kohokoli jiného. Život je přeci o tom, něco dostanu a něco jiného musím dát (jinak to funguje jenom v rodině, kde rodiče dávají a nic nedostávají – snad jenom vděk a úctu). ODPOVĚDNOST – to je to oč tu běží – za své chování, či chování jiných. Vzpomenu si na nedávnou lightshow u kolejí a nepořádek, který tam zůstal, byl nalezen zodpovědný JIRKA a byl povolán k zodpovědnosti – za studenty!!! a On nad rámec svých povinností šel a zajistil a pomohl s úklidem. Tak proč někoho za tuto práci nezaplatit? Skrýt se v mase 13.000 studentů (omlouvám se všem, kterých jsem se dotkl tím,že aniž bych se jich ptal na jejich souhlas se zahrnutím do celkového počtu studentů JU, jsem je zahrnul) a říci já ten oheň nezaložil (kelímek nezahodil), jenom jsem šel okolo a tak jsem se zastavil. ANO je potřeba (dle mého názoru) aby se někdo staral, se všemi klady i zápory, o studenty JU. Nevím co řekne rodič (absolvent JU) z dalekého města v ČR až za ním přijde jeho potomek a zeptá se: “Kam si mám dát přihlášku na VŠ do Olomouce nebo do Budějovic – tam jsi přeci studoval – tak jaké to tam bylo?” Nuda, nikdo nic (až na pár lidiček z PřF) pro studenty nedělal! Jsem přesvědčen, že studentský život (mimo studia 😉 ) je o partě a akcích, na které se bude vzpomínat, při všech setkáních po letech a budou poznávacím znamením a předmětem dobré nálady. A pokud se najde někdo jiný, který připraví lepší návrh, tak jenom dobře. Bude mít možnost slyšet – to co dělal Dušan – to byl blábol, Ty jsi se poučil – předělal a dopracoval a tak to schválíme. SUPER! Rád budu tím, kdo bude první a bude dělat začátečnické chyby. Věřím, že lidové moudro: Kdo nic nedělá, nic nezkazí! neodradí všechny aktivní od aktivit.

  • Jakub Vondruška

   no, s tou Light show je to trochu dezinformace. Pokud něco organizuješ, tak bys měl mít zajištěn úklid. Pokud byla mezi univerzitou a organizátory dohoda, že úklid zajistí univerzita, tak za to někdo musel být zodpovědný už dopředu. Když Luboš stavěl májku, taky měl domluvené kamarády na ráno na úklid, stejně jako organizátoři odpadfestu – to je v rámci povinností organizátorů, nikoliv nad rámec. A pokud to v případě Jirky bylo nad rámec jeho povinností, tak nikoliv za studenty, ale za organizátory. A jinak tedy odpověď – ano, domnívám se, že je potřeba (nebo, že by byl vhodný), ale bavme se jestli na plný úvazek, kdo a jaké kompetence by měl mít

  • Jirka

   Pardon, snažím se užívat si po dlouhé době dovolenou, takže nestíhám sledovat oba proudy debaty 🙂

   K Lightshow – viz oficiální vyjádření uni. Bylo předem domluveno (a smluvně ošetřeno), že úklid zajistí uni. Byly to, spolu se zaplacením ochranky, jediné náklady, které univerzitě v souvislosti s celou akcí připadly. Stejně dopředu bylo domluveno, že úklid bude hotový do 13:00, byl hotový v 11:00. Šum a následná zlá krev mezi KaM a univerzitou mě mrzí, ale obojí bylo naprosto zbytečné, protože vše šlo na 110 %.:-)

   Dušane, já měl pocit, že je to z mojich názorů naprosto jasné, ale radši to zopakuji. Vznik ombudsmana (nebo jakkoliv mu budeme říkat) podporuji. Zároveň podporuji každou aktivitu, která pozvedne dění na uni. Ale ombudsman by neměl vznikat jako suplent stávajících, ne dobře fungujících institucí (ať už senátu nebo dalších). Měl by mít jasně vymezené pravomoci (a tady se mi líbí pojetí UPOL) – ve Tvojem pojetí se míchá ombudsman v právním slova smyslu se studentským tátou, který se stará o volný čas, a to je podle mě neskloubitelné a u skupiny 13 000, resp. cca 8 000 prezenčních studentů nereálné.

   Nemusíme možná vymýšlet něco extra, fungujících studentských organizací, které se starají o studentský život/akce a jsou životaschopné, najdeš na univerzitách x. A nemusí to být jen univerzity, viz začínající Majáles a budějčtí středoškoláci. Jen to nesmí být diskuzní spolky pro diskuzní spolky.

 • Evča Křenková

  Dušane, v jedné větě si stěžuješ, že jsi dopadl jako sedláci u Chlumce, v jiné větě jsi nepředpokládal, že se budeme bavit o tom, jak byl návrh nekvalitní. Zaprvé se domnívám, že AS v té situaci udělal maximum, co mohl (už jenom proto, že materiály k projednávání dostávají senátoři podle pravidel s určitým časovým předstihem a to se zde nestalo) a za druhé: samozřejmě, že pokud před AS přijde někdo s něčím takovým, jako jsi přišel Ty, vždycky to dopadne podobně a to ze zcela prostých důvodů – jednak při zpracovávání podobných záměrů se vždy postupuje od “nejnižšího místa” k tomu nejvyššímu (tedy nejdu rovnou na AS) a jednak, když už na AS jdu (přestože si předem zjistím, že v této věci nemá AS kompetence, dále viz Kubův komentář), tak musím ukázat co přesně chci a že to má hlavu a patu (dále to velice pěkně popsal Kuba, to s tím voláním k zodpovědnosti mi v paměti utkvělo dodnes). To, co jsi na AS představil, způsobilo akorát to, že se mne po jednání několik senátorů bylo zeptat, co to jako mělo znamenat a co to tam na té Teologické fakultě děláme.
  K projednávání případu studentky – opět desinformace a hra na city z Tvojí strany – AS opět dělal, dle mého názoru maximum (opět jako instance v tomto případě téměř bez kompetencí), diskuze proběhla, vyslyšeny byly obě strany, závěr z diskuze hovořil ve smyslu, že případ není u konce. Další informace o tom nemám, proto se k tomu nebudu více vyjadřovat.
  Nevím, co máš na mysli tichem po pěšině s termíny jednání AS – jako kdy bude další jednání? Až ho svolá předseda AS.
  A kde si můžeš přečíst zprávu o činnosti studentské komory AS, kterou vzal na vědomí AS 2.4.2013? Tato zpráva obvykle není podávána písemně, tento bod jednání spočívá v tom, že studenti dostávají prostor k tomu referovat ostatním senátorům o tom, jaké aktivity právě plánují nebo realizují, či realizovali, případně cokoli jiného. Podrobnosti rovněž obvykle neprochází zápisem.
  Tolik především pro nezasvěcené čtenáře trocha objasnění.