Svrapí průvodce nejen světem Jihočeské univerzity

rektoratMožná se Vám to už stalo. Teprve pár dní na vysoké škole, Jihočeské univerzitě, nerozkoukaní a vyjukaní zmateně pobíháte po kampusu a hledáte pavilon „Výpočetní techniky“ z rozvrhu, který je ovšem v mapovém systému značen jako budova „C“ Ekonomické fakulty a aby toho nebylo málo, ze všech stran se na Vás valí množství nových pojmů a výrazů a za každým druhým rohem stojí policista, aby na Vašem autě, v zoufalství zaparkovaném na nevhodném místě, zanechal nepříjemný vzkaz od městské policie. Ale nemusíte zoufat, každý si tím prošel. A SVRAP v tom jede s Vámi. Pro dnešek přinášíme pár základních pojmů a tipů. Listujte v nich volně, přeskakujte, vynechávejte, vracejte se, bavte se, jenom nás pokud možno nepřepínejte 🙂

Osm fakult, jedna univerzita
Každý z nás studuje na jedné konkrétní fakultě (několik málo nadanějších dokonce třeba i na dvou). Fakulta je jakási samostatná organizační jednotka v rámci univerzity, kterou spojuje zejména zaměření a stejně jako univerzita zastřešuje fakulty, tak fakulta pod sebou obsahuje celé množství ústavů či kateder. Na naší Jihočeské univerzitě máme celkem osm fakult – Filozofickou, Teologickou, Zdravotně sociální, Zemědělskou, rybářství a ochrany vod, Přírodovědeckou, Pedagogickou i Ekonomickou. A v budoucnosti se naše osmičlenná rodina možná ještě rozroste o fakultu Technologickou. Její vize v hlavách univerzitního vedení už nějakou tu dobu sídlí.

rektor5

Rektor Jihočeské univerzity prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Jeden rektor vládne všem, jeden jim vše káže…
Celé to univerzitní soukolí má krom standardního zástupu manažerů a vedoucích oddělení i svá terminologická specifika. Tak předně, v čele univerzity nestojí žádný generální ředitel ani prezident, nýbrž rektor. V současné době je jím prof. Libor Grubhoffer. S řízením univerzity mu kromě armády úředníků pomáhá i jím zvolený tým „náměstků“, kteří nesou označení prorektoři. Každý z nich má pak na starosti nějakou specifickou oblast (prorektor pro akademické záležitosti, prorektor pro studium atd.). Analogicky tomu je obdobná i situace na jednotlivých fakultách, nicméně hlava fakulty se správně nazývá děkan, jeho nejbližší tým pak tvoří proděkani. Vzhledem k tomu, že Jihočeská univerzita má osm fakult, má tedy osm děkanů (přesněji sedm děkanů a jednu paní děkanku), ale pouze jednoho jediného rektora. Rektor je tedy výš než děkan. Kromě toho se po akademické půdě pohybuje ještě paní kvestorka, což je osoba zodpovědná za finance univerzity, na fakultní úrovni potom drží kasu tajemníci děkana. V neposlední řadě je zde i pan kancléř, kterýžto se dá zjednodušeně přirovnat k provoznímu řediteli či manažerovi. Pokud byste náhodou navštívili nějakou oficiální událost, může se ještě stát, že zazní oslovení Jeho Magnificence (v případě rektora), popř. Spectabilis (v případě děkana), tak nebuďte vyplašení:)

Akademický senát
Kromě rektora, děkanů a jimi voleného vedení univerzity a fakult jsou Akademické senáty dalšími z důležitých orgánů vysokoškolských institucí. Rozlišujeme Akademický senát „malý“, tj. fakultní, který působí na úrovni fakulty a každá fakulta má tedy svůj vlastní, a senát „velký“, univerzitní, ve kterém z každé fakulty sedí tři učitelé a dva studenti. Tento senát se poté zaobírá celouniverzitními otázkami. Akademický senát volí rektora (univerzitní senát), děkany (fakultní senáty), schvaluje rozpočet, Dlouhodobý záměr a další významné dokumenty. To je poměrně slušná dávka zodpovědnosti. Členové Akademických senátu jsou voleni jak z řad učitelů, tak z řad studentů (počet je rozdílný fakultu od fakulty) a právo volit a být volen do Akademického senátu máš i Ty! Využij jí. Volby se konají jednou za dva až tři roky (v závislosti na fakultě) a jistě se o nich včas dozvíš na stránkách své fakulty. Přihlas se a nezapomeň jít vybrat i své zástupce do Akademickém senátu! Chcete vědět víc?

Oslovení je základ
Na úvod stačí říct, že je vhodné si při komunikaci s vyučujícím zjistit jeho nejvyšší dosažený titul a ten používat při komunikaci. U vyučujících rozlišujeme tři základní stupně. Magisterský – doktor, inženýr, magistr apod., docent a nejvyšší metu, které lze na poli titulů dosáhnout, tj. profesora. Pozor, tituly za jménem se neoslovuje! Pokud už si náhodou v ojedinělých případech nejste jistí, mnohem méně škody uděláte při použití vyššího titulu, než dotyčnému náleží, než v opačném případě. Více informací zde

aiesec

AIESEC České Budějovice

Spolek sem spolek tam
Časem zjistíš, že pokud jsi aktivní, máš celou řadu možností, jak na univerzitě trávit svůj volný čas. Jednou z nich může být i činnost v rámci některého z řady studentských spolků. Ať již jde o sdružení Na Hnízdě, které se zformovalo okolo ohryzku zahozeného na místní zelené louce kdysi Járou Cimermanem (vlastně celá Přírodovědecká fakulta vyrostla okolo tohoto ohryzku), organizací AIESEC, která zprostředkovává studentské zahraniční stáže po celém světě, Studentským univerzitním divadlem (SUD), studentským rádiem K2 nebo některým z řady dalších, SVRAP.cz nevyjímaje. Anebo si s kamarády založ svůj vlastní spolek. Více o spolcích na JU v rubrice Studentské iniciativy

bota

Srdečně zdraví Městská policie České Budějovice

Na trávě nám neparkujte
No, možná už někteří z Vás měli tu čest. Bludiště univerzitních parkovišť jest protkáno sítí značek, které Vás decentně odkazují na to, že tady tedy ne. V jiných případech Vás na poloprázdná parkoviště rovnou nepustí závora a tak zoufalému motoristovi nezbude nic jiného, než hledat skulinku v přeplněných „veřejných“ parkovištích anebo po vzoru „značka není zeď“ umístit plechového miláčka na vyhrazené stání, popř., v případě ojetin, i na trávník. A to je chyba. Ve spolupráci s městkou policií je univerzita velmi aktivní a tak strážníci navštěvují náš kampus několikrát denně a rozdávají slušivé botičky jako na běžícím pásu. Alespoň první týden semestru, když probíhá masové stěhování národů na koleje, šlo předpokládat alespoň trochu tolerance, avšak bohužel, nestalo se. Parkuj si motoristo kde chceš, na trávě stát nebudeš… Nové parkoviště u Vědeckotechnického parku, jehož zprovoznění bylo zaručeně slibováno na září, popř. nejpozději začátkem nového semestru, se začátkem nového semestru s bídou teprve začalo stavět a tak nezbývá než jezdit s hodinovým předstihem, aby bylo a) kde zaparkovat, b) zaparkovat u Kauflandu a dojít pěšky. Každopádně důrazně varujeme před parkováním na vyhrazených stáních (zejména třeba kolmé stání u živého plotu u děkanátu Ekonomické fakulty), jakož i na travnatých plochách v celém kampusu (byť jedním kolem). Více o tématu parkování…

svrap_majalesovyVítání prváků
Vítání prváků byla původně myšlenka Teologické fakulty JU, kterou univerzita zvětšila, rozšířila, povýšila na celouniverzitní záležitost a převzala v takové míře, že teologům ve finále nezbylo nic jiného, než to své „vítání“ přejmenovat, aby se to studentům nepletlo. Každopádně, smyslem Vítání prváků je studenty vytáhnout do města, které se na řadu let (v případě těch šťastnějších a úspěšnějších) stane jejich druhým domovem. V průběhu následujícího týdne máte jedinečnou možnost navštívit „organizovaně“ to nejlepší, co České Budějovice nabízejí, seznámit se s místními kluby, hospodami, uličkami i zákoutími a to často ve zvýhodněném vstupném či zcela zdarma. Využijte této příležitosti. Vítání prváků, letos v režii Studentského univerzitního divadla SUD, Vám na stříbrném podnose servíruje bohatý kulturní program. Začínáme již dnes.

Akademická obec
Akademická obec je zjednodušeně řečeno pojem, který v sobě zahrnuje jak všechny akademické pracovníky, tak všechny studenty. Pokud je tedy děkanem či předsedou Akademického senátu svoláváno Setkání akademické obce, máš právo a možnost na toto setkání dorazit i Ty! Přijď a dozvíš se více o své fakultě a můžeš zde i vznášet své připomínky a pokládat dotazy. Základním principem je rovnost.

var_1Média
Na Jihočeské univerzitě působí celá řada „médií“. Třeba ta „oficiální“, z nichž nejmasovější je jednoznačně celouniverzitní Journal, který v tištěné podobě vychází 5x do roka a je k dispozici na řadě distribučních míst. Dalším časopisem, který je pod patronátem vedení, tentokráte Ekonomické fakulty, je časopis EFektiv. Jak už název napovídá, je určen především studentům Ekonomické fakulty a tomu odpovídá i jeho obsah. Jedno číslo ročně je tištěné, další jsou k dispozici na webových stránka EF v on-line verzi. Neméně záživné zdroje informací i zábavy jsou již v režii studentů. Zcela nezávisle a objektivně je třeba říci, že to nejlepší, nejexkluzivnější a nejužitečnější čtení je k vidění na SVRAP.cz :). SVRAP.cz se profiluje jako na univerzitě zcela nezávislý web, který se nebojí říkat, co si myslí. Jeho nedílnou a elementární součástí je i prostor pro názory čtenářů. Redakce je otevřena, pokud byste měli zájem rozšířit naše řady, neváhejte nás kontaktovat na redakce@svrap.cz a domluvit se na podrobnostech, popř. prostě jednorázově poslat příspěvek. Kromě SVRAPu působí celouniverzitně i další studentské médium, tj. tištěný JU Magazín. Na Filozofické fakultě je pak k dostání i mnohem duchovněji zaměřený samizdat s názvem M.O.S.T. No a pokud by Vás třeba už po tom všem zírání do skript bolely oči a chtěli jste raději poslouchat, než číst, nalaďte na Vašich počítačích internetem šířené studentské rádio K2.

Zkratka univerzity
Takový evergreen. Stále a stále se setkáváme s chybným označením JČU a to dokonce i ve velmi vážených a seriózních médiích. Přitom je to jednoduché, „Jihočeská“ je jedno slovo, správná zkratka je JU! Můžete samozřejmě oponovat, že přece stránky univerzity jsou www.jcu.cz… No… jo… 🙂 ale zkratka je JU. Je to jednoduché, stačí se nenechat rozhodit těmi, kteří ani nevědí, jak se zkracuje jejich domovská univerzita a pamatovat si „JU“.

Ptejte se rektora
je relativně mladý formát neformální diskuze s nejvyšším zástupcem univerzity, který je určen především pro studenty. Na těchto schůzkách máš jedinečnou možnost dozvědět se novinky z prostředí univerzity, jakož i pokládat své dotazy a vznášet připomínky tomu nejpovolanějšímu, samotnému rektorovi Jihočeské univerzity. Celý průběh „Ptejte se“ je veden ve velmi uvolněném a přátelském duchu a není třeba se ničeho bát. Rektor ani nikdo z přítomných nekouše! 🙂 Toto setkávání je nepravidelné, koná se obvykle v Akademické knihovně JU a o jeho termínu budete včas informováni na internetových stránkách univerzity a samozřejmě i na SVRAP.cz. Ukázkový report z posledního setkávání je zde.

Studentské hodnocení výuky (SHV)
je jedinečnou možností, jak dát vyučujícím zpětnou vazbu. Probíhá dvakrát do roka, vždy po ukončení semestru a v blízké budoucnosti ho čekají výrazné změny k lepšímu. Odpovědi jsou zpraocovávány anonymně a SHV dává studentům šanci zhodnotit jednotlivé předměty a pedagogy uplynulého pololetí. S jeho výsledky je pravidelně seznamován děkan fakulty, jakož i studijní proděkani a v závislosti na výsledcích bývají přijímána nápravná opatření. Bez zpětné vazby se příliš mnoho nezlepší. Hodnoťte v SHV své vyučující i Vy!

 

var 5A to je na úvod asi vše. Pokud Vám tento krátký slovníček alespoň trochu pomohl v orientaci ve vysokoškolském prostředí, jsme rádi a budeme ještě více, pokud nám to dáte vědět, třeba rovnou do komentářů pod článek. A pokud Vám to bylo k ničemu, budeme ještě raději, zkusíme se podle Vašich připomínek pro příště polepšit. V našem archivu naleznete vše důležité, a pokud náhodou ne, napište nám Váš tip na redakce@svrap.cz, nebo se rovnou úkolu zhostěte sami a pošlete nám svůj příspěvek, reportáž, názor, glosu popř. si s námi rovnou domluvte schůzku a přidejte se k nám do redakce. A nezapomeňte, nejste v tom sami, SVRAP je v tom s Vámi! Tak hodně štěstí v novém akademickém roce!

PS: jestli rádi lajkujete, tak tady se, myslím, ještě pár lajků taky vejde 🙂 https://www.facebook.com/SVRAP.cz Budeme rádi…

 

Za redakci SVRAP.cz přeje hodně studijních úspěchů Kuba Vondruška