Tsunami řas na plážích města Čching-tao

obr.-1

Žluté moře je teď Zelené, alespoň v přístavu Čching-tao. Zřejmě v důsledku záplavy živin z průmyslu či zemědělství se tady objevil mimozemsky vypadající porost makroskopických řas Enteromorpha prolifera. Čching-tao, anglicky Qingdao, je bývalá rybářská vesnička na pobřeží Žlutého moře, ve východočínské provincii Šan-tung. Dnes je to dramaticky se rozvíjející přístavní zóna, kde žije téměř 9 milionů obyvatel. Vyrostl tu intenzivní průmysl, doly, papírny, větrné elektrárny a celá krajina se proměnila jako mávnutím kouzelného proutku. Název města v čínštině znamená zelený či svěží ostrov, což bylo v posledních desetiletích poněkud na pováženou. Nedávno ale tohle jméno získalo nový význam. Ve Čching-tao se totiž množí mořské řasy.

Letní sezónou zachvácená média nadšeně popisují záplavu řas, která se letos objevila na městských plážích Čching-tao „překvapivou“ a „největší všech dob“, přičemž ani jedno není pravda. Ve skutečnosti se tady objevují podobné masivní porosty mořských řas opakovaně, od roku 2008 každé léto. A pokud jde o velikost, 29 tisíc čtverečních kilometrů pokrytých řasami je možná nejvyšší zaznamenaný údaj pro Čínu, ve světě jsme ale už viděli tak ohromné vodní květy v oceánu, že si v porovnání s nimi může letošní čínský porost řas jít hrát na pískoviště.

 

Enteromorpha

Enteromorpha prolifera. Kredit: UC Berkeley.

To ale neznamená, že by porost řas ve Čching-tao nebyl pozoruhodný. Vlastně vypadá naprosto úžasně. Jeho původcem je totiž makroskopická zelená řasa Ulva (Enteromorpha) prolifera z linie Ulvophyceae, kterým se říká porostovky nebo též mořský salát. Snímky ze zasažených oblastí jsou nesmírně efektní a navozují atmosféru invaze mimozemšťanů, kteří změnili Žluté moře na Zelené. Samotná řasa je ekologicky protřelým druhem, který roste na mnoha místech oceánu Evropy, severní i střední Ameriky, Afriky i Asie.

Tak jako v jiných podobných případech, i tsunami enteromorfy v Číně pravděpodobně rozpoutal lidmi způsobený příliv živin do přilehlého moře, zejména pokud jde o sloučeniny fosforu a pak také dusíku. Upřímně řečeno, bylo by divné, kdy se na tak exponovaném místě podobné věci nestávaly. Jak ukazují dostupné snímky a videa, v záplavě sytě zelených řas se lidé mohou pohybovat ba i plavat, což musí být podivuhodným zážitkem. Samotné namnožené řasy nejsou pro živočichy toxické, ba naopak.

Svojí mohutnou přítomností ale obtěžují život v již tak dost zkoušeném moři v okolí přístavu Čching-tao. Nepochybně mu ve velkém ubírají sluneční záření a kyslík. Další potíž spočívá v tom, že masy řasy vyvržených na pobřeží hnijí a smrdí. Vyvíjí se v nich citelné množství sirovodíku. Místní úřady s enteromorfami bojují, podle čínské státní agentury Nová Čína jich vybagrovali 7 335 tun. Skutečným řešením by ale podle všeho bylo omezení zběsilého toku živin do Žlutého moře.

Standa Mihulka

Více novinek z Vědy & Techniky na OSLU!

  • Mára

    Není to největší vodní květ v historii, ale je údajně největší co se týče makroskopických řas, tj. z green tide.