Věda baví děti v Budějicích už druhé pololetí

Na několika základních školách v Českých Budějovicích již druhý půl rok probíhají zábavné vzdělávací kroužky s názvem „Věda nás baví“. Děti na nich získávají teoretické i praktické znalosti z různých vědních oborů. Formou jednoduchých pokusů se tak učí poznávat zákonitosti světa, který je obklopuje. Nezisková organizace Věda nás baví, která tyto kroužky zajišťuje, je v Jihočeském kraji zatím ještě poměrně novým jménem. Řady jejích příznivců se ale velmi rychle rozrůstají.

Test přistávacího modulu

Test přistávacího modulu

Zájmové kroužky organizace Věda nás baví již několik let úspěšně probíhají i v jiných českých městech (např. Praha, Brno,PlJeň…). V našem městě zatím funguje pouze kroužek „Věda nás baví“ pro žáky 1. stupně základní školy. Nicméně v nabídce této organizace je například ještě stejnojmenný kroužek pro malé děti z mateřských škol, dále potom tzv. School press club (tvorba školního časopisu), kroužek s vtipným názvem Hejbni mozkem (rozvíjení schopnosti dětí lépe se učit) a další. Kromě kroužků pořádá „Věda“ i různé odborné exkurze a také příměstské letní tábory. Do Českých Budějovic tato organizace dorazila šířit osvětu vloni v září. V té době byl organizován nábor lektorů, kteří se dětem na kroužku věnují, a také samotných malých účastníků. Protože jsem zrovna v té samé době hledala nějakou smysluplnou brigádu, pohovoru na lektora kroužku jsem se také zúčastnila. Po pohovoru jsem společně asi s 15 dalšími kolegy prošla úvodním školením a následně jsem začala jednou týdne vést jednotlivé lekce kroužku „Věda nás baví“.

Děti pozorují rozklad barev pomocí  jednoduché chromatografické metody

Děti pozorují rozklad barev pomocí jednoduché chromatografické metody

Během jednoho pololetí děti absolvují celkem 15 lekcí. Každá z lekcí se zabývá nějakým zajímavým fenoménem z chemie, biologie, fyziky nebo různých aplikovaných věd. A tak se děti mohly seznámit mimo jiné například s fungováním sluneční soustavy, vulkanismem, vlastnostmi různých látek, sestavovaly jednoduché stroje, zjišťovaly vitální kapacitu svých plic, konstruovali přistávací modul pro rakety, čistily vodu pomocí jednoduché čistírny a spoustu dalších zajímavých pokusů. Kroužek se koná tedy jednou týdně přímo na základních školách, které děti navštěvují. Malí vědátoři pracují v týmech (většinou po 5). Každý v týmu má svou funkci, kterou si na začátku každé lekce zvolí, a tu pak během jednotlivých pokusů vykonává. Hodina vždy začíná krátkým opakováním látky z minulé lekce (většinou formou křížovky nebo osmisměrky), následuje seznámení s tématem, stručné vysvětlení teorie a poté se děti věnují jednotlivým pokusům. Během experimentů vyplňují protokoly, kde odpovídají na otázky z probírané látky a zakreslují průběh jednotlivých pokusů. Celý kroužek vrcholí závěrečnou patnáctou lekcí, kdy mezi sebou týmy soutěží ve vědomostní soutěži Riskuj a připomenou si tak vše, co bylo na hodinách probíráno. Domů pak odchází s čestnými diplomy za účast na kroužku.

Od loňského září urazila organizace „Věda nás baví“ v Českých Budějovicích pěkný kus cesty a zdá se, že si zde získala velmi dobré jméno. V tomto týdnu finišuje druhé úspěšné pololetí kroužků na budějických základních školách a o prázdninách se mohou děti vyřádit na týdenních příměstských táborech. Organizace se spojila i s Přírodovědeckou fakultou na naší univerzitě, tudíž tam má teď své zázemí, kde může pořádat školení lektorů a také zde proběhnou některé turnusy letních příměstských táborů.

Pokud tedy máte ve svém okolí nějaké zvídavé dítko a myslíte si, že by ho tenhle podnětný a zábavný kroužek mohl bavit, neváhejte a přihlaste ho. Stejně tak, pokud máte pocit, že by vás mohla práce lektora naplňovat a přijde vám zajímavá, neváhejte a přijďte mezi nás. V září jistě zase bude probíhat nábor nových lektorů. Vězte, že s dětmi zažijete spoustu nečekaných dobrodružství, potrénujete si nervy i svou trpělivost. Jsou to zkušenosti k nezaplacení.

autorka článku i fotografií: Isa Okřinová