Víte, na co máte při studiu na JU právo?

Pravděpodobně jste Studijní a zkušební řád JU (SZŘJU) nečetli a ani to nemáte v plánu. Nicméně je v něm několik velice zajímavých informací, které Vám mohou pomoci při skládání zkoušek a zápočtů. Navíc je v něm zakotveno několik bodů, které by Vaši vyučující měli plnit, ale často neplní.

SZŘJU je dokument o 24 stranách, který se bude pravděpodobně na začátku nového roku měnit. Schvalovat ho bude Akademický senát dle návrhů z řad členů akademické obce. Pozměňovacích návrhů je dost a ne všechny jsou ve prospěch studentů. Není zcela korektní v tuto chvíli uveřejňovat všechny návrhy vzhledem k tomu, že se stále jedná o jejich podobě, nicméně je prospěšné Vás se stávajícím zněním ve zkratce seznámit.

1. Účast na přednáškách je NEPOVINNÁ (článek 7, bod 1)

Každá fakulta se liší, jedno však máme společné – účast na přednáškách je nepovinná. A Díky Bohu za to, univerzita není střední škola! Pokud od Vás vyučující vyžaduje účast na přednáškách, jedná v rozporu se SZŘJU. Avšak pozor, účast na cvičeních a seminářích již povinná být může, záleží na vyučujícím.

2. Vyučující je povinen Vám poskytnout konzultace (článek 7, bod 5)

…a to v rozsahu 20 % hodinové dotace předmětu za semestr, což už může být slušná porce, pokud předmětem trávíte 4 hodiny týdně. Pokud něčemu nerozumíte, jděte za vyučujícím a požádejte ho o konzultaci. Měl by (dle SZŘJU musí) Vám vyhovět.

3. Vyučující Vám může určit náhradní způsob splnění studijních povinností (článek 7, bod 6).

Pokud jste ze závažných důvodů (což pro každého z nás znamená něco jiného) nemohli splnit povinnou výuku, vyučující Vám může určit náhradní způsob, jak si ji můžete splnit. Velice často se jedná o individuální práci na zadané téma. Zde se jedná o ochranu vyučujících, nemůžete vyučujícího žádat o náhradu, záleží na jeho dobré vůli.

4. V prvním týdnu výuky máte právo se dozvědět… (článek 7, bod 7)

…časový rozvrh, požadavky, podmínky udělení zápočtu, formu zkoušky a způsob jejího hodnocení a seznam doporučené literatury. Ne ve druhém, třetím či 8. týdnu, ale v prvním.

5. Termíny zkoušek 3 týdny před koncem semetru (článek 12, bod 5)

Termíny zkoušek v dostatečném počtu máte právo znát nejpozději 3 týdny před koncem výukového období v semestru. Stává se, že vyučující nevypíše dostatek termínů a včas. Ve SZŘJU je vše jasně uvedeno.

6. Od zkoušky se můžete odhlásit nejpozději 24 hodin před koncem zkoušky (článek 12, bod 6)

Navíc, pokud promeškáte termín zkoušky ze závažných důvodů, především pak zdravotních, a do pátého dne ode dne konání zkoušky se omluvíte, záleží na vyučujícím, zda Vaši omluvu přijme.

Vyjma dalších práv a především pak povinností, kterých je celá řada a na které Vás jistě rádi upozorní na Vašem studijním oddělení, SZŘJU upravuje podmínky pro přijetí, zápis, dobu studia, kreditní ohodnocení předmětů, kontrolu studia, přijetí ke studiu, funkci školitele a spoustu dalších zajímavých informací. Pokud Vás zajímá plné znění SZŘJU, využijte tento odkaz na stránkách JU.

Nezapomeňte, že se SZŘJU bude brzy projednávat Akademický senát a SVRAP.cz Vás bude s radostí informovat o změnách, které ve Vašem studiu nastanou.