Vladimír Skrepl / Lež a lži

Skrepl el 1

Skrepl / Lež a lži (pozvánka)

Název výstavy „Lež a lži“ má psychologizující výklad, jeho součástí je reflexe mužského a ženského principu, dominance,autority a společensko-politického principu , který zůstává ukryt pod povrchem, však  i přesto snadno čitelný v symbolech. Tato výstava si klade za cíl ukázat soubor desítek autorských knih samotného autora výstavy – Vladimíra Skrepla, stejně tak jako jeho  kolážované obrazy a sochy, které vznikly, jakoby vlastním růstem, z širokého množství materiálu v jeho ateliéru v letech 2011–14. Všechny objekty vznikly recyklační cestou z masy nashromážděných věcí.  K tvorbě knih autorovi častokráte jako podklad poslouží i předměty,které v dnešní moderní době pro mnohé představují to, co by nazvali pouhou samozřejmostí každodenní masové „literární kultury“, jako například –  katalogy, časopisy, obrázkové knihy a atlasy (nad čímž by se bylo dobré chvíli pozastavit a možná se i zamyslet nad příčinou proč tomu tak je či není – to je to oč tu běží 😉 )  . A právě v těchto věcech  se poté  autorské zásahy projevují technikou kresby, psaní, koláže, vytržení a zřídka také malby a asambláže.

Propojení knih, kolážovaných obrazů a soch již představila podzimní výstava se stejným názvem v Galerii výtvarného umění v Chebu. Stejně tomu bude i v Alšově jihočeské galerii, kde specifický prostor Wortnerova domu určí podobu výstavy. K oběma prezentacím vznikla přičiněním obou galerií monografie Skreplových autorských knih, která doprovodí i budějovickou výstavu.

Vladimír Skrepl (1955) vystudoval dějiny umění a v 80. letech, kdy působil v Galerii hlavního města Prahy, patřil k nejprogresivnějším kurátorům, kteří z této instituce udělali ostrov pozitivní deviace v období doznívající normalizace. Kontinuálně s tím soustředil umělec své síly směrem k vlastní volné tvorbě, jenž se po roce 1989 stala jeho hlavní aktivitou vedle pedagogické práce na pražské Akademii výtvarných umění. Řeč je zde o tvorbě zahrnující vskutku pestrou paletu uměleckých projevů od malby po objekty a instalace.  Spojujícím článkem je zde primitivizující drsná exprese, karikaturní deformace a časté je i zapojení písma v podobě hrubé kaligrafie.  Oblíbenou aktivitou Vladimíra Skrepla je kombinace malby s asambláží a koláží. Mimo jiné se ve své tvorbě rád zabývá mezilidskými vztahy i veřejnými tématy, dalo by se tedy říci, že jeho práce je svébytnou reflexí naší společnosti.

Poznámka k výstavě :

Slavnostní zahájení výstavy se ve čtvrtek 12. února 2015 v 17.00 hodin ve Wortnerově domě AJG v Českých Budějovicích.                         

Kurátorky: Edith Jeřábková a Barbora Kleinhamplová

Zdroje :

www.ajg.cz

http://www.gavu.cz/vladimir-skrepl-lez-a-lzi/