Volby do Akademického senátu JU pro období 2014-2017

23. a 24. května 2014 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Už na nás ze všech stran útočí volební spoty, na billboardech se nám dostává mnoho užitečných rad, co pro sebe udělat skrze naši politiku dobrého a celkově jsme tou bandou chodících neužitečností masírováni od rána do večera. A jako již tradičně to dopadne tak, že většina lidí volit nepůjde, protože „je to stejně všechno jedna pakáž“, „nic se nezmění“, apod.

Doufejme, že stejný přístup nezvolí studenti JU, kde se budou konat volby do tzv. velkého Akademického senátu ve středu 21. května 2014 od 10.00 do 16.00 hodin a ve čtvrtek 22. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Volby nejsou rozplánovány právě ideálně – zápočtový týden, zkouškové období – pro studenty jistě nepoměrně důležitější starosti, než jakými jsou volby do Akademického senátu. Na druhou stranu je jakás takás šance, že právě v zápočtovém týdnu bude na univerzitě přítomno dost studentů, proto by bylo báječné, kdyby obětovali těch pět minutek na zvolení svých zástupců.

Každý fakulta má svůj vlastní senát (tzv. malý senát), do kterého si volí členy podle svých vlastních funkčních období. Volby do velkého senátu jsou organizovány celouniverzitně, ale každá fakulta zvlášť si zvolí své zástupce – tři z řad akademických pracovníků, dva z řad studentů. Akademický senát (ať už malý či velký) neplní pouze nějakou čestnou funkci, je opravdu správním orgánem a má ve svých rukou rozhodování o důležitých věcech. Namátkou – rozpočty, stížnosti, chod univerzitních center, informování o obsazování postů v radách, které na univerzitě fungují apod.

Přestože se občas objevují na existenci a rozhodnutí Akademického senátu ne právě pozitivní reakce, věřte, že někteří členové senátu se velmi pečlivě předkládanými návrhy zabývají, a nebojí se vyvolávat diskuze vystupovat i s návrhy, o kterých ví, že nevyvolají u vedení nadšené ovace – což je ostatně jejich úkolem. A také věřte, že atmosféra na těchto zasedáních bývá často velmi napjatá a několikahodinové zasedání může být i poměrně vyčerpávající, přesto se mnoho senátorů ujímá své funkce více než zodpovědně. Samozřejmě se mohou najít i tací, kteří si to jdou prostě odsedět, po vzoru našich, již v úvodu zmíněných (a za svou funkci placených) politiků. Proto k volbám jděte a své kandidáty vybírejte pečlivě!

Připomínám ještě podrobnější článek Kuby Vondrušky, kde si také můžete problematiku Akademického senátu připomenout, který najdete zde.

Se všemi potřebnými informacemi, které se AS JU týkají (včetně zápisů ze zasedání či s Volebním a jednacím řádem AS JU) se můžete seznámit na stránkách univerzity.

Bára Poslušná