Využívejte svého akademického senátora – je tu pro vás!

univerzitaAkademický senát je nedílnou součástí organizační struktury vysokých škol a to jak na fakultní, tak univerzitní úrovni. Volí kandidáta na rektora, děkany, schvaluje rozpočet, výroční zprávu a další významné dokumenty a opatření fakult a univerzity. Kromě zákonem stanovených povinností a práv je však na jeho zasedáních prostor i pro běžné problémy, které je třeba řešit. Pro návrhy, nápady i tolik potřebnou diskuzi. A pokud ne přímo na zasedáních, senátor je z titulu své funkce může s vedením řešit i individuálně.

Akademický senát je zastupitelský orgán zákonně zakotvený ve struktuře vysokých škol, přičemž zastupitelský zde znamená, že jeho členové jsou voleni přímo z řad akademických pracovníků (=pedagogů) a studentů. Ve struktuře vysoké školy rozlišujeme senáty fakultní (tzv. „malé“) a univerzitní (tzv. „velký“). Na Jihočeské univerzitě je celkem 9 senátů – každá z osmi fakult má svůj, plus jeden celouniverzitní, ve kterém sedí z každé fakulty 5 zástupců. Celkový počet senátorů je rozdílný, studenti jsou v něm zastoupeni jednou třetinou až jednou polovinou. A teď to hlavní: své zástupce do senátů si pedagogové a studenti volí v demokratických volbách. Vzhledem k tomu, že letošní rok došlo, dochází nebo ještě dojde k obměně šesti z celkového počtu osmi fakultních senátů, je poměrně ideální čas na to si připomenout, že senát je tu i pro vás.

Důležité je uvědomit si, že Akademický senát není žádný tajný spolek zednářských mistrů. Jeho zasedání jsou veřejná a senátorem může být každý student. Nemusíte k tomu být přímo vyvolení, stačí vám, když budete zvolení. Postup je asi následující: Nechat se navrhnout do voleb (to může udělat třeba váš spolužák), s kandidaturou souhlasit a poté se samozřejmě nechat zvolit.  Avšak pozor: ona funkce je čestná a nehonorovaná. Každý kandidát, později senátor, má pochopitelně své vlastní zájmy a záměry se kterými do senátu vstupuje. Tím hlavním zájmem by měla být, kromě snahy o rozvoj fakulty a univerzity, nesporně též obhajoba zájmů svých voličů. Někteří na to, stejně jako poslanci a senátoři parlamentu, zapomínají a rádi se nechají zlákat vidinou dobrých vztahů s vedením a případných výhod z toho plynoucích, ale stále se najde mnoho těch, kteří jsou ochotni odhodit přílišnou servilitu stranou a některé vedením předkládané blbosti nazývat pravými jmény. Navíc jsou samozřejmě ochotni naslouchat svým voličům. Ono je lehké na ně zapomenout, zvláště ve studentské části, protože prosazování zájmů studentů je často běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Někdy až žasnete nad neuvěřitelným byrokratickým aparátem univerzity, který je tak nepoddajný, neflexibilní a nestravitelný, jako smažený sýr v Menze. I přesto to děláme a dělat budeme. Žvýkáme to pro své voliče, žvýkáme to z prosté snahy dostrkat stav věcí kamsi kupředu, byť to je mnohdy centimetr po centimetru. Ale i přes naši snahu o spoustě věcí nevíme, nemůžeme vědět, protože jsme se s nimi nesetkali. A pokud nám vy sami nezdůrazníte, co vás trápí, nemůžeme s tím nic dělat.

I proto jsem vás všechny chtěl tímto požádat: Zajímejte se o to, kdo vás zastupuje v akademickém senátu, účastněte se voleb a v případě problémů samozřejmě aktivně využívejte své senátory. Nevyřeší za vás špatné studijní výsledky, nepomůžou vám s testem ani s diplomovou prací, ale můžou se pokusit odstranit zbytečnou byrokratickou zátěž, chyby v systému i problémy, které jen zbytečně zatěžují život. Tak sakra, je tady ta univerzita pro studenty nebo studenti pro univerzitu?

Někdy po volbách bohužel vítězí mocenské kliky, které se snaží senát ovládnout ve snaze protěžovat určitý styl vedení až příliš na úkor jiných názorových směrů. Pokud už tedy kandidáty přímo neznáte, snažte se diverzifikovat  – různé katedry, obory, skupiny. Pak máte větší šanci, že se v senátu objeví lidé, kteří nebudou k vašim problémům lhostejní. Nemůžu vyloučit, že z členství v senátu nikdy nikdo nemá žádnou osobní prebendu, benefit či výhodu. Já osobně z toho třeba mám tik v levém oku. Pokud to chcete dělat poctivě, stojí to spoustu času a nervů. Nicméně i přesto to dělám. A se mnou mnoho dalších, kteří jsou ochotni se za vás postavit.

Váš Kuba Vondruška

PS: a neberte to jako osobní předvolební kampaň, čestně prohlašuji, že v nadcházejících volbách již kandidovat nebudu ;)

PS2: Seznam svých senátorů naleznete na webových stránkách univerzity či vaší součásti – organizační struktura – akademický senát

 

Volební rok 2013 na JU

PřF volila v březnu                                                                 ZSF volí 5-13.4.

EF bude volit 22. – 23. dubna                                             ZF bude volit v květnu

TF bude volit koncem letního semestru 2013                 FROV bude volit na konci roku 2013

 • Lukáš Chládek

  Moc pěkný článek 🙂 Naprostý souhlas 😉

 • Barbora

  Super! hned jsem na Tvůj článek mohla odkázat v potřebné situaci 🙂

 • Evča Křenková

  Ahoj, Kubo,
  díky moc za další “osvětový” článek. Moc pěkně jsi to napsal. 🙂
  Pro mě čtyři roky ve velkém senátu představovaly skvělou zkušenost nahlédnutí pod pokličku politiky nižší úrovně a seznámení se studenty i pedagogy napříč všemi fakultami, kterých si moc vážím. Vzhledem k tomu, že moje studium se chýlí ke konci, chýlí se ke konci i moje senátorská kariéra, bude mi po senátu a všem kolem něj smutno 🙂